Subtilní i majestátní Filadelfie

Subtilní i majestátní Filadelfie

Architekturu Prahy obohatila dynamicky formovaná administrativní věž, navíc věž mnoha tváří. Její poměrně jednoduchá forma odvozená z tvaru elipsy vytváří nečekaně působivý efekt, jakoby se dynamicky roztáčela podle zakřivení svých křídel. Z různých úhlů pohledu vypadá jinak – jako čtyři subtilní věže i mohutná stavba na široké základně. Jejími autory jsou architekti z kanceláře DaM.

Městská část Praha 4 se pomalu mění v moderní obchodní čtvrť. Pod diskutovanou Pankráckou plání se rozprostírá komplex BB Centra, které na pozemcích podél Severojižní magistrály začalo vznikat už od roku 1996. Tvoří ho čtrnáct budov, z nichž ta nejnovější nese jméno biblického města Filadelfie, dnešního Alaşehiru v západní části Turecka.

Zrod dominanty obchodní čtvrti
Nejvyšší budova tohoto administrativního komplexu v pražské Michli se začala stavět v květnu 2008 v sousedství již stojících budov B, C a E. Dynamický tvar jí dal tým architektů z kanceláře DaM. Jeden z nich, Jan Holna, popisuje, jak se jim naskytla příležitost pracovat na projektu takto rozsáhlé stavby: „V roce 1998 nás oslovila společnost Passerinvest, jestli bychom se nechtěli zúčastnit soutěže na jednu z administrativních budov, které tam dnes stojí. Vypracovali jsme návrh, který sice nebyl realizován, ale investorovi Radimu Passerovi se líbil, a proto nás pověřil dalším projektem. Šlo o doplnění fragmentu bytového vnitrobloku z počátku minulého století. Pak došlo ke zvratu a k našemu překvapení se investor rozhodl v místě vybudovat nejvyšší administrativní budovu BB Centra. Navrhli jsme tedy dvě varianty, jedna z nich se líbila nám i investorovi, a tak na papíře vznikla Filadelfie.“ To se odehrálo už před deseti lety.

V druhé polovině loňského roku tedy vyrostla nepřehlédnutelná stavba se šesti podzemními a sedmnácti nadzemními podlažími, která se stala dominantou administrativního centra tyčící se do výšky 70 metrů. Investor Radim Passer totiž tehdy architekty pověřil, aby navrhli nepřehlédnutelnou budovu.

„Její výška je samozřejmě omezená územním plánem a dalšími předpisy,“ vysvětluje Petr Šedivý z DaM a dodává: „Určujícím faktorem velikosti stavby byly například dopravní možnosti nebo odstupové vzdálenosti.“

Dynamický kříž

Základem architektonického konceptu je půdorys ve tvaru kříže vepsaného do elipsy. Díky tomu působí hmota budovy odlehčeně a tento dojem ještě umocňuje prosklený zvlněný plášť, v němž se zrcadlí fasáda vždy dvou sousedních křídel Filadelfie.

Jan Holna prozrazuje, co bylo inspirací, která vedla k výsledné podobě stavby: „Tvar je vlastně velmi jednoduchý. Je to elipsa prokousaná dalšími čtyřmi elipsami. V té době byl tvar elipsy docela oblíbený – my jsme z ní chtěli zkusit vytvořit něco nového. Z ‚prokousání‘ najednou vyšel tvar, který byl jiný – spíše křížem než elipsou.“ Křížem vizuálně atraktivnějším, který se jakoby dynamicky otáčí.

Rafinovaná i praktická
Stavba je stejně vysoká jako široká, ale díky prořezanému eliptickému tvaru vypadá mnohem subtilněji, než tomu je ve skutečnosti. Má několik plánů, z různých úhlů pohledu působí odlišně – jako několik štíhlých věží i jako kompaktní majestátní stavba.

„Výsledná podoba Filadelfie nevzešla z nějakých vnějších potřeb, kterým by se musela přizpůsobit. Má však vedle estetických kvalit i další výhodu: díky tvaru konstrukce bylo možné použít jakoukoliv fasádu,“ vysvětluje architekt Jan Holna a Petr Šedivý dodává: „Základem půdorysného schématu je písmeno H, tedy jednoduchý tvar, který dovoluje komunikace situovat doprostřed objektu a k nim připojit křídla. Tato nejekonomičtější varianta umožňuje optimální obslužnost a dělitelnost.“

Jednotlivá křídla vycházející ze středu kříže směřují do takzvaných hluchých míst. Nájemcům proto bude umožněn nerušený výhled z kanceláří, které jsou díky celoskleněnému plášti propojeny s vnějším prostředím. Filadelfie však není pouze administrativní budovou. V úrovni prvního podzemního podlaží byla vloni na podzim otevřena pasáž s obchody, restauracemi i službami.
–>–>

Statika
Pro stavbu Filadelfie byly využity ekologicky šetrné materiály i standardní ekologické technologie. „Ta nejzajímavější technologie tam však vůbec není vidět,“ upozorňuje Jan Holna. „Je to statika. Vzhledem k umístění obchodní pasáže do úrovně parteru bylo potřeba navrhnout statický systém, který přenáší tíhu z horní diagonální části a na úrovni terénu se otáčí do striktně ortogonálního systému. Proto musela být mezi prvním podzemním a prvním nadzemním podlažím vybudovaná mohutná deska, která toto přetočení umožní.“

Statika také umožnila čisté estetické řešení. Jak poznamenává architekt: „Díky tomuto systému může dům sedět na úrovni terénu, aniž by potřeboval nějaký sokel, a ozeleněné plochy dobíhají k patě stavby. Parter se odehrává až v rámci terénu. To ještě umocňuje tvar domu.“

Zasazena v parku
Filadelfie splňuje ekologické normy týkající se provozu, vytápění, chlazení a izolace fasádního systému. Podporuje však ekologii i svým umístěním v blízkosti metra a také tím, že je zasazena v zeleni.

„Chtěli jsme navrhnout nejen nepřehlédnutelnou elegantní administrativní budovu, ale také rekultivovat a zkvalitnit okolní prostředí,“ říká Jan Holna. Proto hned při vstupu je do parkové úpravy zakomponována vodní plocha obklopená kamením a zelení. V okolí kanceláří vznikla klidová zóna s lavičkami, alejí, molem zasahujícím doprostřed jezírka i fontánou. Park od Filadelfie plynule přechází do Baarova parku podél nově vznikajícího rezidenčního komplexu. Kromě parku byly pro relaxaci vytvořeny také střešní terasy porostlé zelení, která umožní zaměstnancům i návštěvníkům Filadelfie získat ze sedmdesátimetrové výšky potřebný nadhled.


Půdorys 1. NP


Půdorys 2. až 17. NP

Kancelářská budova Filadelfie
Místo: Praha 4 – Michle
Architekt: DaM
Investor: Passerinvest Group
Projektant: VPÚ DECO Praha
Konstrukční část: Němec Polák
Dopravní řešení: DUA
Generální dodavatel: PSJ
Celková plocha: 63 000 m2
Náklady: 2,5 mld. Kč
Realizace:  5/2008 – 8/2010

Kateřina Kotalová
Foto: Filip Šlapal, Passerinvest

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.