Spielberk Tower Brno – certifikát BREEAM znamená také citlivý k lidem i k přírodě

Spielberk Tower Brno - certifikát BREEAM znamená také citlivý k lidem i k přírodě

Administrativní budova Spielberk Tower je součástí areálu Spielberk Office Centre developera CTP. Jako první evropská budova mimo Velkou Británii získala certifikát BREEAM International 2009 Commercial: Offices, a to s nejvyšším možným hodnocením Outstanding.

Hlavní činností společnosti CTP je provozování sítě 36 CTParků nejen v ČR, ale i na Slovensku, v Rumunsku a Polsku. Další součástí aktivit společnosti je zmíněný areál Spielberk Office Centre v Brně. Stavební práce na areálu byly zahájeny v červnu 2005. Celý projekt tvoří takzvané IQ budovy a Villa budovy, které jsou součástí již dokončené první a druhé fáze, a jsou obklopeny jezery a množstvím zeleně.

Třetí fází projektu je stavba výškových budov Towers. Nositelkou certifikátu BREEAM je v současné době již dokončená vyšší kancelářská budova Spielberk Tower B, která měří 85 m a je v této době druhou nejvyšší budovou v Brně. Z nejvyšších pater nabízí nádherné výhledy na Brno a okolí. Celý areál bude dokončen dohotovením výškové budovy Spielberk Tower A. Budovy jsou rozestavěny kolem umělého jezera, doplňování odparu vody a pro závlahu zeleně byl vybudován vrt.

Klasifikace certifikátem BREEAM
Certifikát BREEAM se zaměřuje na koncepční řešení celé budovy a jejího dopadu na životní prostředí. Mezi hodnotící kritéria  patří v tomto případě kromě energetické náročnosti budovy také například míra dostupnosti různými formami dopravy, použití recyklovaných a recyklovatelných materiálů (BREEAM hodnotí i míru možné recyklace budovy po skončení její životnosti), výsadba původních druhů zeleně a mnoho dalších kritérií včetně instalace otevíravých oken, maximálního využití přirozeného denního světla a pod..

Budova Spielberk Tower je tvořena železobetonovým skeletem s modulem 7,5 x 7,5m a výškou patra 3,6 m. Ve ztužujícím jádře ve středu dispozice jsou situovány šachty pro vzduchotechniku, vertikální komunikační prostory a sociální zařízení. Při stavbě byly v maximální možné míře využity přírodní, recyklovatelné materiály, jako kámen a cihly.

Lehký obvodový plášť, tedy asi 70% obálky objektu, je z poloviny tvořen prosklenou fasádou s nahodile rozmístěnými, ručně ovladatelnými otevíravými okny, ve zbylé části je obložen Holandskými cihlami (tepelná izolace 160 mm minerální vaty) a travertinem. Okraje fasády jsou parotěsně, tepelně a hydroizolačně napojeny na konstrukci stavby a na okolní konstrukce obvodového pláště.

Úsporná a efektivní technická řešení
V budově jsou využity zdvojené podlahy, v nichž jsou vedeny datové a silové rozvody, z 90% byly na konstrukci podlah použity recyklované materiály. Při výrobě koberců, položených v interiérech, je sledována produkce CO2, jako její kompenzace jsou vysazovány stromy. Stropní podhledy zakrývají rozvody světel, klimatizaci a sprinklery.

Klimatizace objektu je zajištěna čtyřtrubkovými indukčními jednotkami se zónovou regulací, ale i s možností individuálního nastavení. Sociální zázemí a kuchyňky mají nezávislý systém větrání. V budově jsou připraveny prostory pro serverovny, které jsou orientovány na východ a v blízkosti jádra s rozvody chladné vody. Budova je rozdělena na dvě pásma (1. až 10. nadzemní podlaží a 11. až 21. nadzemní podlaží), z nichž každému přísluší dvě vzduchotechnické jednotky, umístěné v garážích a na střeše. Venkovní vzduch je rozváděn potrubím lokálních indukčních jednotek, kde je podle potřeby ohříván či ochlazován.

Úsporné je i hospodaření s vodou na toaletách – ty jsou vybaveny duálním splachováním a úspornými nádržkami, voda je spouštěna pomocí solenoidů, reagujících na světelná čidla. Vodovodní baterie jsou senzorické, s maximálním průtokem do 4 l/ min..

Osvětlení se mění v závislosti na intenzitě denního osvětlení i na přítomnosti osob v místnosti. Pokud je při denním osvětlení dosaženo na pracovním stole intenzity světla 500 lx, osvětlení je tlumí, po odchodu osob z patra se zcela vypne. Ve společných prostorách jsou instalovány světelné senzory reagující na pohyb.

Uživatelsky příjemné centrum
Administrativní centrum Spielberk Office Centre se nachází na břehu řeky Svratky na křižovatce ulic Heršpická a Poříčí, po břehu řeky vede cyklistická stezka, s níž je centrum spojeno mostem pro pěší. S cyklisty bylo počítáno i ve vybavení – v budově se nachází šatny se sprchami a speciální „parkovací“ místa pro kola. Spielberk Office Centre je také napojeno na městskou hromadnou dopravu, přičemž centrum města Brna s autobusovým a vlakovým nádražím je v docházkové vzdálenosti. Areál je dobře vybaven také pokud jde o nejrůznější služby – restaurace, banky, kadeřnictví, čistírnu oděvů, fitness, pekárnu a podobně.

Základní údaje
Hodnocení BREEAM: Outstanding
Dosažené skóre: 88,61 %
Plocha: 16.500 m2
Verze BREEAM: BREEAM Europe Commercial 2009: Offices
Spotřeba energie: 87kWh/m2/rok
Součinitel prostupu tepla fasády:  U= 0.9 W/m2K
PENB: B+

Připraveno z materiálů CTP
Text: Dana D. Daňková
Foto: CTP