Rekonstrukce budovy i jména
Galerie(9)

Rekonstrukce budovy i jména

V české kotlině najdeme nejeden Itálií inspirovaný místopisný název. Kromě Benátek (těch nad-jizerských) je jedním z nich také město Beroun. To své jméno získalo odvozením z názvu severoitalského města Verona. Nedaleko berounského historického centra narazíte na výraznou budovu, která původ jména města Berouna demonstruje v jeho původní verzi.

Budova z osmdesátých let minulého století původně sloužila jako telefonní ústředna. Její architektura nesla brutalistní rysy s jistou sochařskou kvalitou. Stavba v těsné blízkosti městského centra však působila periferním dojmem… uzavřený parter, nedefinované veřejné prostory, nekontextuálnost, ztráta městského měřítka. Jedním z hlavních cílů přestavby bylo začlenění budovy do městské struktury.

Budova před rekonstrukcí

Budova před rekonstrukcí

Původní železobetonový skelet využili autoři projektu pro přestavbu na současný kancelářský prostor. Vnější plášť budovy byl proražen velkými okny, která mění měřítko původního masivního objemu. Parter nyní pomáhá definovat veřejný městský prostor ulice a poloveřejné reprezentativní vstupní plochy.

Periferie uprostřed města

Budova byla v osmdesátých letech navržena bez velkého ohledu ke svému okolí. Její mohutná účelová hmota nereaguje na měřítko okolní zástavby, na směr ulice kolem školy, ani na řeku a nábřeží. Dům je ze všech stran odstoupen od hranic pozemku a nepodílí se tak na vytváření městského prostoru. Původní měřítko oken a uzavřené plochy fasád působily tvrdým průmyslovým dojmem. Dům měl před rekonstrukcí zcela uzavřený, neměstský charakter.

I přes tyto nedostatky má budova také určité kvality. Schodišťová věž přesahující hlavní hmotu dává domu výrazný sochařský charakter. Původní prefabrikovaný železobetonový skelet nabídl dobrou možnost transformace. Další potenciál se skrývá v samotném pozemku. Je situován v bezprostřední blízkosti centra a řeky s nábřežím, které se proměnilo v obytnou zónu.

Oprášení skrytých kvalit

Návrh rekonstrukce celkový potenciál místa rozvinul, stejně tak i kvality stávajícího domu, zároveň zde byla snaha o eliminaci původních nedostatků. Zásadní změnu můžeme pozorovat především v novém měřítku okenních otvorů. Velkorysá okna jsou dělena dle flexibilního kancelářského modulu. Nové pojetí otvorů změnilo charakter domu z průmyslové stavby na městský „palác“.

Maximálním uvolněním parteru a jeho otevřením do exteriéru se podařilo odstranit bariéru přízemí. Řešení předprostoru objektu integrovalo areál do městského prostředí. Výrazným prvkem je také nástavba schodišťové věže, která vyzdvihuje sochařskou kvalitu budovy. Díky rekonstrukci se podařilo proměnit místo s charakterem průmyslové periferie v integrální součást města.

Rekonstrukce administrativní budovy Verona

Místo: Beroun
Ateliér: Studio ov-a
Architekt: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Spolupráce: David Balajka, Vojtěch Kratochvíl, Anna Schneiderová
Realizace: 2015

Půdorys 3. NP
BEROUN
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: TOMÁŠ SOUČEK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2017.