Devět set židlí

Devět set židlí

Na kraji brněnského sídliště stojí jednopodlažní budova, která až donedávna sloužila jako autosalon. Objekt nevalné estetické kvality nyní získal novou, snadno zapamatovatelnou tvář tvořenou více než devíti sty černými plastovými sedáky. 

Proměna bývalého autosalonu na kraji sídliště v originální showroom designového nábytku je další dokončenou stavbou mladého brněnského studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Abstraktně pojatá „židlová“ fasáda funguje jako reklamní poutač na firmu samotnou. Jednoduchou úpravou interiéru vznikl také flexibilní vnitřní prostor, ve kterém jsou prezentovány jednotlivé segmenty výroby ve specifických, tematicky laděných prostředích.

Schéma showroomu 

Schéma showroomu

Abstraktně konkrétní

Vinohrady jsou jedním z posledních sídlišť postavených v Brně v polovině osmdesátých let minulého století. Samotný autosalon vznikl v devadesátých letech a je součástí linie komerčních budov lemujících čtyřproudovou ulici Žarošickou, které však do území nevnášejí žádnou kvalitu. Původní stav objektu byl technicky i morálně zastaralý a po formální stránce neodpovídal potřebám společnosti. Vzhledem k tomu, že se jednalo o dočasnou investici v režimu pronájmu a že firma již prostory využívala, řešení muselo být levné a rychlé. „Zadání znělo jasně: Udělejte to levně, ideálně zadarmo,“ vzpomínají architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof.

Fasáda byla obložena devíti sty černými sedáky.

 Fasáda byla obložena devíti sty černými sedáky.

Společnost MY DVA patří mezi přední tuzemské dodavatele kancelářského, školního a designového kovového nábytku, zaměřuje se také na návrhy a realizaci interiérů administrativních a vzdělávacích budov, včetně atypických prvků. Volba materiálu, který s vynaložením minimálních finančních prostředků a s maximálním efektem zhodnotí původní objekt, proto logicky směřovala do výroby. Bez větších zásahů do exteriéru je stavba obložena jednotným výrobkem – plastovým sedákem v černé barvě v ceně zhruba 80 korun za kus. Vznikla tak abstraktně konkrétní textura, která bez dalších reklamních prvků jasně vypovídá o dění uvnitř objektu.

Detail „židlové“ fasády

 Detail „židlové“ fasády

Kruhové galerie

„Jedná se o základní formu interiérové židle Vicenza, kterou investor standardně dodává, s tím rozdílem, že jako materiál byl použit černý granulát pro venkovní použití. Ten je odolný proti vlivům počasí, zejména UV záření,“ popisují řešení fasády architekti. „Jednotlivé sedáky jsou upevněny na konstrukci z ocelových profilů kotvených na fasádu. V případě mechanického poškození lze konkrétní kus snadno vyměnit za nový, také čištění fasády lze provádět jednoduše – jednou až dvakrát do roka wapkou.“

Kruhové galerie reprezentují tři odlišné segmenty výroby.

 Kruhové galerie reprezentují tři odlišné segmenty výroby.

Druhou rovinou návrhu je interiér, který sestává ze dvou částí: showroomu a kanceláří se zázemím pro zaměstnance. Vnitřek stavby byl kompletně očištěn, prezentační prostor showroomu, který vznikl zvětšením původní vstupní haly v centru dispozice, je vymezen polykarbonátovými příčkami. Podlaha je sjednocena bílou stěrkou, na stropě nechali architekti pohledový beton, veškeré nové instalace jsou vedeny viditelně. Do takto abstrahovaného prostoru jsou vloženy tři kruhové galerie reprezentující tři odlišné segmenty výroby – školní nábytek, kancelářský nábytek a designové kusy.

Na stropě nechali architekti pohledový beton, veškeré instalace jsou vedeny viditelně.

 Na stropě nechali architekti pohledový beton, veškeré instalace jsou vedeny viditelně.

Kruhové výřezy jsou vymezeny bílými textilními závěsy na celou výšku prostoru, které lze dle potřeby uzavřít, nebo ponechat otevřené. Interiéry výřezů představují tři odlišná prostředí, kde jsou materiál podlahy, způsob osvětlení i barva světla zvoleny tak, aby odpovídaly přirozenému prostředí, pro které je nábytek určen. Meziprostory je možné vyplňovat různými solitéry, lze je využívat jako konferenční místnost zaměstnanců nebo k posezení s klienty. Celý prostor funguje na principu galerie, kterou je možné jednoduchým způsobem přizpůsobit aktuálním potřebám obchodu.

Kruhové výřezy jsou vymezeny bílými textilními závěsy na celou výšku prostoru.

 Kruhové výřezy jsou vymezeny bílými textilními závěsy na celou výšku prostoru.

Galerie nábytku

Místo: Brno-Vinohrady
Architekti: Ondřej Chybík, Michal Kristof, Victor Cojocaru, Martin Holý, Vojtěch Kouřil, Šárka Kubinová, Ondřej Mundl, Matěj Strba
Investor: MY DVA group, a. s.
Projektant: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers
Generální dodavatel: Menoušek, s. r. o.
Projekt: 2015
Realizace: 2016

Půdorys prodejny

 Půdorys prodejny

 

TEXT: CHYBÍK+KRISTOF, TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: LUKÁŠ PELECH

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2017.