Bezpečnost v kancelářích: Inteligentní klíčové trezory
Galerie(4)

Bezpečnost v kancelářích: Inteligentní klíčové trezory

Korektně prováděná správa klíčového hospodářství může přinést výrazné úspory především do objektů s frekventovaným provozem. Jedním ze systémů, které lze k řízení a monitoringu pohybu klíčů efektivně využívat, je inteligentní klíčový trezor. Tyto systémy přinášejí potenciál pro využití při řízení a kontrole přístupu a při správě přenosných zařízení.

Systém nahrazuje klasické pracoviště s recepcí, kde dochází ke zbytečným provozním nákladům a navíc hrozí faktor lidské chyby. Trezorové systémy pomáhají přehledně a jednoduše spravovat přístup do zabezpečených prostorů, k vozovému parku nebo měřicí technice. Speciální trezorové skříně mohou sloužit i ke správě elektronických zařízení a citlivých dokumentů.

Identifikace uživatele
K přihlášení do trezoru slouží uživatelům unikátní PIN kód nebo čipová karta, v případě instalace biometrické čtečky i otisk prstu, sítnice nebo krevního řečiště. Na základě přihlášení systém ihned rozpozná, kdo s trezorem manipuluje, a nabídne přístup pouze k těm klíčům, ke kterým má uživatel oprávnění. Manipulace s trezorem včetně samotného přihlášení je přitom zaznamenána do databáze, čímž získá administrátor systému úplný přehled o tom, kdo si v kterýkoliv okamžik daný obsah vypůjčil. Klíče jsou v trezoru uloženy 24 hodin denně, ale jednotlivým uživatelům je umožněn přístup pouze na základě systémového nastavení. Tímto způsobem se dají například zpřístupnit kancelářské prostory pro úklidovou službu pouze v předem určených intervalech. Jestliže klíč není vrácen v tomto časovém rámci, administrátor dostane automatické upozornění. Identifikační prvky je možné integrovat do stávajícího docházkového systému, aniž by bylo nutné implementovat nové bezpečnostní prvky.

Správa klíčů
Bezpečnost jednotlivých klíčů zajišťují elektromechanické zámky spolu s patentovaným zařízením iFob. Velikostí a tvarem připomíná iFob malou stříbrnou patronu, která má administrátorem systému definovanou unikátní pozici. Trezor dokáže rozpoznat, zda je pozice obsazená nebo prázdná, a v případě poškození nebo závady v konkrétních zabezpečených prostorech lze jasně určit, kdo měl do objektu přístup. Grafický displej umožňuje pověřeným osobám velice snadný náhled do historie, kde jsou všechny pohyby zaznamenány. Nasazení inteligentních klíčových trezorů umožní získat absolutní přehled dodržování nastaveného režimu při vstupu do zabezpečených prostorů. Díky nadstavbovým prvkům lze trezorové řešení implementovat například i jako pojistné zámky u skladů nebezpečných látek v nemocnicích nebo imobilizéry u zásahových vozidel.

Zavedení klíčového managementu se nabízí ve všech frekventovaných provozech, kde je zapotřebí snížit provozní náklady, jako jsou administrativní budovy, hotely a rozsáhlé průmyslové objekty. Trezory lze využít i na rizikových pracovištích, kde je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost. 

Chytré uložení elektroniky
Sortiment inteligentních přístupových systémů nabízí mimo nástroje k efektivnímu vedení klíčového hospodářství také trezorové skříně pro uložení elektronických zařízení a dokumentů. V elektronických trezorových skříních jsou jednotlivé přihrádky, do nichž se ukládá požadovaný obsah. Díky modulové konstrukci lze tyto skříně ušít prakticky na míru podle představy investora. Specifickým produktem je trezorová skříň pro uchování notebooků vybavená čtečkami RFID a nabíjecím zařízením.
Čtečky RFID umožňují detekovat přítomnost označených přístrojů a nabíjecí zařízení uvnitř trezoru nabíjí uložené notebooky. Toto řešení je vhodné zejména do knihoven, univerzit a výukových pracovišť, kde jeden přístroj sdílí mnoho uživatelů. Zmíněné nabíjecí zařízení lze nastavit do režimu, kdy systém nabídne příchozímu uživateli nejdéle napájený notebook. Administraci notebooků lze provádět pomocí stejné uživatelské aplikace, jakou používají předchozí modely pro správu klíčů.

TEXT: JOSEF KNEJP
FOTO: TELMO

ZDROJ: PR článek společnosti TELMO, spol. s r.o.

–>–>