Administrativní komplex podle experimentátorky Manuelle Gautrand
Galerie(16)

Administrativní komplex podle experimentátorky Manuelle Gautrand

Jak na poměrně malý pozemek vměstnat velký městský blok? Hnát ho do výšky, nebo vytvořit uzavřený blok s vnitřním dvorem? Nebo lze zachovat přívětivou atmosféru ve stinných průchodech? Nad takovými otázkami přemýšlela francouzská architektka Manuelle Gautrand a rozhodla se pro svébytné řešení.

Manuelle Gautrand nedávno zavítala do Prahy na pozvání Francouzského institutu, aby v rámci přednáškového cyklu Metamorfózy měst představila svoji tvorbu. Ta se vyznačuje svěžími, neotřelými řešeními a novým pohledem na ornament. Pro Manuelle Gautrand je kromě ornamentu a organického tvarosloví typické i odvážné řešení fasád, jako je tomu třeba v případě administrativní budovy ve francouzském Saint-Etienne.
Pro Manulelle Gautrand typický výrazný design a odvážné řešení fasád se zobrazuje v projektu ve francouzském Saint-Etienne.
Slunce ve stínu

Na pomezí historického centra města a nové čtvrti Chateaucreux vyrostl administrativní blok, v němž sídlí několik orgánů veřejné správy včetně magistrátu nebo Úřadu pro regionální rozvoj. Jeho kapacita je kolem patnácti set pracovníků. Kromě úřadů je v budově restaurace, kavárna a turistické centrum. Je to takové malé úřednické město ve městě. Nejde však o žádnou šedivou prosklenou nudu. Stinné strany prosvětluje zářivě žlutá fasáda a mohutný blok je odlehčen tím, jak se jeho jednotlivé části zdvihají do výšky a pak zase klesají k zemi v jedné kontinuální smyčce. Budova řešená jako kontinuální linie vedená v různých úrovních po obvodu obdélníkové parcely přináší mnoho výhod. Není monolitem, který by pěší museli daleko obcházet, ale cesty jí procházejí napříč. To, že uvnitř nevzniklo uzavřené atrium, ale veřejně přístupné nádvoří, prostor oživuje. Stejně tak jeho barevnost. „Chtěli jsme dovnitř vpustit slunce,“ vysvětluje během pražské přednášky Manuelle Gautrand. „Projasněné žluté vnitřní stěny tak kontrastují s vnějším pláštěm – šedým. Použili jsme žlutou barvu v průchodech i překladech a bylo působivé pozorovat, jak se odráží i na chodnících, které také ozařuje.“

Efektivní fasáda

Fasáda je navržená nejen efektně, ale i efektivně, s ohledem na minimalizaci ztrát tepla. Její vysokou tepelnou výkonnost zajišťuje dvojsklo s 16 milimetrů tlustou mezerou vyplněnou argonem (Ug = 1,1 W/m² . °C). Sklo se střídá s neprůhlednými panely, které tvoří 30 procent z 10 tisíců metrů čtverečních celkové plochy fasády. Tyto sendvičové panely jsou vyrobené z hliníkové slitiny, tepelně izolačního materiálu a ocelového lakovaného plechu. Okenní rámy na vnitřní fasádě jsou nepravidelně rozmístěny a upevněny do minerální fasády (betonové nosné fasády o šířce 20–40 centimetrů). Okna, která nejsou vystavena slunci, propouští více denního světla (75 procent), zatímco ta na osluněné straně brání přehřívání.
To, že uvnitř nevzniklo uzavřené atrium, ale veřejně přístupné nádvoří prostor oživuje.
Mosty

„Hmota domu vznikla odebíráním některých částí a jejich zdviháním do různých úrovní,“ vysvětluje Manuelle Gautrand. Odebráním hmoty z původního kvádru o rozměrech 108 × 43 × 34 metrů tak vzniklo nádvoří, střešní terasy, průchody a atria. Místa, kde se linie stavby zdvihá do výšky částí usazených do terénu, jsou technicky řešena jako mosty. „Základní strukturu stavby tak tvoří železobetonové konstrukce a ocelové nosníky, díky nimž bylo možné překlenout dvacet metrů široký průchod,“ upřesňuje architektka na pražské přednášce. Přiznává, že zvláště náročné bylo navrhnout na konzolách zdvižené nároží o rozměrech 25 × 20 metrů. Právě v této části však mohlo vzniknout malé náměstí přátelsky otevřené do hlavní uliční třídy.

Situace

Půdorys 2. nadzemního podlaží

La cite des affaires/Město podnikání

Místo: Saint-Etienne, Francie
Architekt: Manuelle Gautrand Architecture
Investor: Altarea-Cogedim
Náklady: 30 mil.eur
Soutěž: 2005
Projekt: 2006–2007
Realizace: 2008–2010

TEXT: Kateřina Kotalová
FOTO: Philippe Ruault, Vincent Fillon

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.