Administrativní budova bez topení

Administrativní budova bez topení

„Je to náš první dům bez topení,“ říká architekt Petr Lichnovský o budově využívající teplo, které se vytváří provozem – výpočetní technikou, lidmi, osvětlením, což je u IT firmy se spoustou výpočetní techniky logické řešení. Stejně důležitá jako nadstandardní technické řešení je i kvalitní architektura na atraktivním pozemku v centru města.

Novostavba nízkoenergetické administrativní budovy společnosti VAE Controls v Ostravě je energeticky úspornou stavbou. Nachází se na pozemku investora, ve složitém terénu městské blokové zástavby. Administrativní budova není vybavena standardním vytápěním, její tepelná pohoda je zajištěna zateplením obvodového pláště a nuceným větráním s rekuperací tepla, které vzniká provozem. Vzduch pro větrání je dohříván tepelným čerpadlem. „Investor kladl požadavek na moderní, technologicky vyspělou stavbu s velkoprostorovými kancelářemi, které umožní komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci, a přitom bude minimalizovat nepříznivé vlastnosti otevřeného prostoru – hluk, rozdíly teplot, průvan, přesvětlení nebo naopak nedostatek světla. Prostě jde o to, aby se lidem lépe pracovalo a mohli podávat optimální výkon,“ říká architekt Petr Lichnovský.

Hlavní zásady návrhu
„Investor požadoval co nejkvalitnější prostředí pro zaměstnance ve velkoprostorových kancelářích, hlavně akustickou pohodu. Proto je na stropě akustický podhled s nejvyšší zvukovou absorpcí a na podlaze kobercové čtverce Heuga. Pásové okno poskytuje téměř neomezený výhled, je jím však vidět i dovnitř budovy, proto metr vysoký parapet zakrývá stoly, běžný nepořádek, kabely atd.,“ popisuje autor budovy kvality prostoru.

Technologická vyspělost budovy je zdůrazněna přiznanou vzduchotechnickou jednotkou na střeše. Provozy jsou zřetelné i ve vertikálním členění – v ustoupené a částečně do svahu zapuštěné podnoži prvního podzemního podlaží se sklady a šatnami zaměstnanců, ve dvou hlavních kancelářských podlažích nad ní a v opět ustupujícím podlaží se školicí a konferenční místností. Okna kanceláří jsou proti přehřívání a přesvětlení chráněna proti­slunečním sklem a žaluziemi – u pásových oken vnitřními, na jižní fasádě venkovními,“ vysvětluje architekt. Vstup je umístěn na západní straně budovy ve vstupním prostoru prvního podzemního podlaží, které částečně vystupuje nad terén, jinak je zapuštěno do svahu. Na krytý nástupní prostor s venkovním schodištěm a s rampou pro vozíčkáře navazuje recepce a komunikační jádro s výtahem. Před vstupem do budovy na západní straně je oplocený prostor s parkovacími stáními.

Princip architektonického řešení
„Investor vymýšlí a vyrábí složitá technologická zařízení, proto jsme od začátku chtěli navrhnout nadstandardně technicky vybavenou stavbu, která by pro majitele byla nejen sídlem, ale i reklamou. Dům je při pohledu zvenčí jasně čitelný – jednak vertikální strukturou, jednak dvěma odlišnými fasádami a tvary oken podle funkcí. Přesně specifikovány jsou i odpočinkové a školicí místnosti na střeše. Šedá podnož a budova na jižní straně s nízkými pásy oken směrem do vnitrobloku v sobě skrývá suterén se sklady, obslužné provozy a schodiště. Fasáda prvního podzemního podlaží, třetího nadzemního podlaží a celá jižní fasáda je omítnuta silikonovou omítkou v kombinaci barev šedé a bílé. Dvě kancelářská podlaží – první a druhé nadzemní – zdobí barevný obklad z lícových cihel a tvarově zaoblené nároží. Jsou umístěna na severní uliční straně, takže jejich pásová okna umožňují dobré prosvětlení vnitřní univerzální dispozice velkoprostorových a individuálních kanceláří,“ říká architekt.

Půdorys 1. podzemního podlažíPůdorys 1. nadzemního podlaží
Půdorys 2. nadzemního podlažíPůdorys 3. nadzemního podlaží

Dispoziční řešení
V budově je 50 míst ve velkoprostorových kancelářích, 25 míst v individuálních kancelářích, 366 čtverečních metrů skladovací ploch, školicí místnost, zasedací místnosti a nutné hygienické a provozní zázemí. Typická kancelářská podlaží jsou první a druhá nadzemní. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí převážně hromadné kanceláře s potřebným zázemím – čajovou kuchyní, místností skladu, oživovnou počítačů a řídicích systémů, hygienickými zařízeními. Ve druhém nadzemním podlaží jsou umístěny individuální kanceláře vedení firmy, obchodní oddělení, ekonomické oddělení, serverovna, sklad, čajová kuchyně a hygienická zařízení. Ve třetím nadzemním podlaží jsou zasedací místnosti – velká pro 48 osob a malá pro 12 osob, dále kuchyňka a hygienická zřízení. Z chodby a z malé zasedací místnosti je výstup na terasu. Celý areál i budova jsou bezbariérové.

Od partnerů ASB

Tepelnětechnické ­řešení
Největším problémem současných budov je přehřívání v období od jara do podzimu. Administrativní budovy vyžadují chlazení už od teploty venkovního vzduchu 0 °C. Zde jsou tepelné ztráty 50 kW při –15 °C (bez 1. PP 40 kW) pokryty tepelnými zisky od osob, slunce, technického zařízení, výpočetní techniky a osvětlení. V případě potřeby, například během víkendů či při déle trvající nižší teplotě, jsou prostory dotápěny splitovými jednotkami. „Přívodní vzduch pro větrání je chlazen kondenzační jednotkou (tepelným čerpadlem) a vnitřní prostory jsou dochlazovány splitovými jednotkami se společným řízením. Proti přehřívání je budova navíc chráněna vhodnou dispozicí kanceláří (orientace především na sever), přiměřenou plochou prosklení s nízkou tepelnou propustností tepelného záření (g = 25 %) a stíněním oken jižní fasády venkovními žaluziemi se společným řízením,“ upřesňuje architekt a dodává: „Máme bohaté zkušenosti s administrativními a nízkoenergetickými budovami. U tohoto typu domů je kromě kvalitní fasády, oken, rekuperace a vytápění velmi důležitý výběr pozemku a také konstrukční a technické řešení domu. Zde je vše v kategorii nadstandardu, samozřejmě včetně technologického vybavení, které si přímo řídil investor.“

Stavební řešení
Technické a konstrukční řešení vychází z charakteru a účelu stavby jakožto objektu pro administrativu. Proto jsou voleny trvanlivé stavební konstrukce, které zajistí dlouhodobé bezporuchové užívání. Konstrukční řešení umožní v budoucnu podle potřeby modernizovat technologická nebo technická zařízení. Vhledem k neúnosným a nevhodným zeminám v podzákladí je objekt založen na pilotách různých délek a o průměru 600 mm. Převýšení pozemku je zde jedno podlaží po délce domu, což spoluvytváří jeho zajímavou strukturu a vzhled. Konstrukci domu Petr Lichnovský shrnuje takto: „Základy tvoří železobetonová deska podporovaná piloty, nosná konstrukce z železobetonového monolitického skeletu s bezprůvlakovými železobetonovými deskami a obvodový plášť realizovaný vápenopískovými bloky s hliníkovými okny. Střecha je jednoplášťová nevětraná s tepelnou izolací EPS a krytinou z asfaltových pásů. Vnitřní příčky jsou vytvořeny ze sádrokartonu, podlahy jsou lité, samonivelační a podhledy z modulového systému mají skrytý rošt.“

TEXT: JANA STŘEDULOVÁ
FOTO: ROMAN POLÁŠEK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyKanceláře