Hostel CMYK 07
Galerie(31)

Modernizace bývalé tiskárny na hostel

Hostel CMYK vyjadřuje již ve svém názvu nápaditě hlavní linku myšlenek a inspirace, z nichž vycházeli autoři rekonstrukce již nevyužívaného průmyslového objektu bývalé ústecké tiskárny. A současně odkazuje hravě i s pokorou na minulost stavby – její otisky nachází návštěvník takřka na každém kroku ať již jako dekoraci či připomínku předchozí existence.

Budovu „Aussiger Druckerei“ postavil v roce 1936 architekt Ernst Richter pro svého tchána, továrníka Ferdinanda Maresche. Ústí nad Labem není právě ideálním příkladem propojování stávající a nově vznikající zástavby, relativně celistvá historická stavební struktura, jíž je objekt bývalé tiskárny součástí, zde tedy zůstala zachována možná jen souhrou příznivých náhod.

Mohutný blok budovy krajského úřadu – dřívějšího KV KSČ architektů Rudolfa Bergra a Míti Hejduka z roku 1985 v těsné blízkosti je naléhavou připomínkou existenční nejistoty. Obzvlášť v těchto končinách. Investor oslovil pro vypracování návrhu modernizace objektu bývalé tiskárny architektonické studio 3+1 architekti a byla to šťastná volba.

„Výchozí situace byla neobvyklou příležitostí pokusit se oživit kvalitní, nedeformovaný dům v centru města,“ vysvětluje Pavel Plánička, „navíc s řídce vídanou snahou stavebníka o vědomou návaznost i starostí o kvalitu domu a jeho okolí, potažmo města.“

Hostel CMYK 04
Hostel CMYK 05
Hostel CMYK 06
Hostel CMYK 07
Hostel CMYK 08
Hostel CMYK 09
Hostel CMYK 10
Hostel CMYK 11

Písmo, barvy, obrazy…

Dům byl postaven jako tiskárna a převážnou část svého dosavadního života tomuto účelu také sloužil. Dispozice proto stále nesly v moderní železobetonové skeletové konstrukci s minimem nosných prvků uspořádání praktické pro umístění velkých tiskařských strojů a současně prostorovou variabilitu.

„Při hledání směru a smyslu rekonstrukce se k nám neodbytně vracely místní historické souvislosti, motivy a anomálie,“ pokračuje Pavel Plánička. „Od počátku se zdál jednoduše se nabízejícím motivem tisk. Ten se spolu s texty a obrazy stal základním kořenem proměny domu. Zároveň jsou tyto atributy pro nás klíčem k budoucímu provozu, neboť dají interiéru identitu, vizualitu, čitelnost, jasnost, zapamatovatelnost…“

Hostel CMYK 06

Font pro čtyři podlaží

Primární pro vznikající návrh byl výběr takového fontu, který by celý záměr doprovodil odpovídajícím způsobem.

V souladu s architektonickým stylem budovy a dobou jejího vzniku zvolili architekti písmo FUTURA autora Paula Rennera z roku 1927, jež svou modernisticky jednoduchou geometričností vhodně odpovídá stavbě a její původní funkci, a současně je ideální i pro budoucí předpokládané využití jako logotyp, vizuální styl, navigace, propagace a podobně.

„V úvahách, jak návrhem tematizovat tisk, jsme se od původně zamýšlených černobílých verzí posunuli k současným barevným modelům. Konkrétně CMYK složený ze čtyř barev se nám dobře strukturálně hodí ke čtyřem podlažím domu: Cyan – přízemí, Magenta – 1. NP, Yellow – 2. NP, Key – střecha. Barevnost je též dobře použitelná k orientaci v celé stavbě.“

Hostel CMYK 19

Názor architektů:

Původní tiskárna byla v době svého vzniku součástí historické, lehce romanticky malebné struktury města, dnes známé jen z pohlednic, aby byla vzápětí bezprostředním sousedem a svědkem brutálního plošného bourání hnaného naivně destruktivní představou, že všechno začne nanovo a lépe.

Z těchto zdrojů vznikly tři tematické okruhy – tisk – přízemí, původní historický kontext – 1. NP, bourání – 2. NP. Obrazy, barevnost a text fungují jako navigační prvky, definují přítomnou identitu domu a vrstevnatě propojují jeho minulost se současností a očekávanou budoucností.

Základní údaje:
Název: Hostel CMYK
Autor: 3+1 architekti
Adresa: Pivovarská 1938, Ústí nad Labem, Česká republika
Užitná plocha: 488 m2
Zastavěná plocha: 210 m2
Plocha pozemku: 210 m2
Obestavěný prostor: 2555 m3
Projekt: 2018
Realizace: 2019
Foto: Pavel Plánička
Text: Daniela Bartošo