Jako z písku

Jako z písku

Mezi šedavými bloky činžovních domů v Hodoníně vyniká stavba eliptického tvaru.  Díky zkoseným stěnám sportovní hala připomíná bábovku z písku. Architektka Lenka Holoušová Pecuchová a architekt Pavel Holouš navrhli stavbu, která pracuje jen s několika nápady, umí je však maximálně využít. Těmi hlavními jsou bezesporu zaoblený tvar a vertikálně zúžený objem hlavní haly, která svým rozměrem vychází z velikosti hřiště na házenou, basketbal, volejbal, florbal a další sporty. K ní se pak po obou stranách přidávají boční křídla – v jednom nalezneme halu pro stolní tenis, v druhém pak šatny a zázemí.

Jasnou koncepci tvůrců, která vychází především z omezení nevelkým rozsahem pozemku a zároveň z požadavku na značnou kapacitu budovy, nebylo lehké prosadit. Eliptické řešení přitom není rozmarem autorů.
„Půdorys elipsy je plošně úsporný a dobře využitelný. Hmota na takovém půdorysu působí díky zaobleným stěnám méně robustně než hmota kubusu, protože ji příchozí nikdy nevnímá v celé velikosti, ale vždy se mu ´ztrácí´,“ vysvětluje architekt Pavel Holouš. „Podobně funguje i rozdělení hmoty na tři celky – při příchodu vnímáme stavbu postupně, po částech.“ Stavbu navíc zjemňují ustupující zkosené stěny hlavní haly, čímž se její výška opticky zužuje.

Změny v zadání

Celý koncept nenapomáhá jenom vyrovnat se s limitujícími podmínkami v exteriéru, ale řeší také efektivní využití interiérových prostor. V prvním nadzemním podlaží se okolo hlavního hřiště nacházejí šatny, sauna, vodní lázeň, nářaďovny a další zázemí, v jedné špici elipsy nalezneme vstup, v druhé pak tělocvičnu pro aerobik. „Projekt doznal v průběhu přípravných prací značných změn,“ přibližuje vznik stavby architektka Lenka Holoušová Pecuchová. „Z finančních důvodů bylo nutné jeden sál určený zápasníkům zrušit. Nechtěli jsme však slevit z navrženého tvaru, a tak jsme provozy původně plánované do suterénu přesunuli na místo zamýšleného sálu.“

Díky tomu vznikly dva vstupy, z nichž jeden slouží divákům a druhý, boční sportovcům. Ještě dokonaleji se tak mohly oddělit jednotlivé provozy. Diváci se kromě vstupu, u kterého se nalézají i šatny, v přízemí vlastně vůbec nepohybují. Z hlavního foyer mají po schodišti či výtahem přístup do druhého nadzemního podlaží s toaletami, barem a samozřejmě tribunami, odkud je přes prosklené plochy průhled do všech sportovišť. Sál stolního tenisu je přístupný samostatnou cestou. Požadavek na přísné oddělení provozu tenisového klubu od zbytku sportovní haly, který vznesl místní klub, je tak splněn.

Konstrukční řešení

Nosná konstrukce hlavní haly je tvořena padesáti prefabrikovanými sloupy, které jsou umístěny po obvodu půdorysné elipsy a sešikmené pod úhlem 80° směrem dovnitř. Sloupy jsou vetknuty do základových monolitických patek založených vždy na dvojici pilot délky až třináct metrů. V úrovni zastřešení jsou sloupy sepnuty ocelovým věncem.

Konstrukce střechy se sestává ze dvou vrcholových podélných plnostěnných ocelových nosníků, které jsou podepřeny čtveřicí ocelových sloupů umístěných v interiéru v příčných železobetonových dělících stěnách. Tyto vzepjaté nosníky, které se díky půdorysnému zakřivení protínají ve dvou styčných bodech, pak vynášejí ra­diálně se sbíhající ocelová žebra podepřená po obvodu železobetonovými sloupy. Celá tato kopulovitá konstrukce je v interiéru přiznaná a mezi žebry doplněná dřevěným lamelovým podhledem.

Technické vybavení haly navrhovali architekti s ohledem na energetickou úspornost a na současnou úroveň techniky v této oblasti. Vzduchotechnika je rozdělena na sektor pro diváky a sektor pro sportovce. Zdrojem vytápění je centrální teplovodní soustava. Nechybí místní rozhlas, vnitřní televizní okruh, kamerový systém, indukční smyčka pro hluchoněmé návštěvníky a elektrická zabezpečovací a požární signalizace. Provoz větrání v šatnách je řízen čidly pohybu osob, spustí se tedy jenom tehdy, když je zapotřebí. Mimo provoz je pak ovládán časovým programem a čidly kvality vzduchu.

Interiéry

Interiérové barevné řešení často vyšlo z požadavků na jednotlivé povrchy v sálech. A tak tenisovému sálu dominuje cihlově červená barva umělého sportovního povrchu Taraflex na pružné podlaze. Důvodem tmavého odstínu je co nejlepší viditelnost míčků. Proto jsou i obklady stěn laděny do tmavších barev. Světlejší odstíny zvolili architekti pro ostatní interiéry sportovní haly. Celá barevná koncepce vychází z kombinace světle žluté, oranžové a zelené barvy, doplněné prvky z kartáčované nerezové oceli, sklobetonových tvárnic a přírodního dubu.

Povrch hlavního sálu tvoří třívrstvá lamelová podlaha na dvojitém odpruženém roštu s nášlapnou vrstvou z masivního dubu o tloušťce osm milimetrů. Všechny podlahy hřišť jsou vybaveny certifikáty, které správce hodonínské sportovní haly opravňují pořádat mezinárodní utkání.

Spodní části stěn hlavního a tenisového sálu i sálu na aerobik jsou obloženy dřevěným palubovým obkladem z masivního dubu. Mezi žebry střešní konstrukce je instalován podhled z dřevěných smrkových lamel s mezerami pro zvukový útlum. Z hlediska akustické izolace také autoři pro železobetonové stěny centrální elipsy zvolili obklady ze zvukopohltivého materiálu.

Interiér hlavního sálu lze pomocí spouštěcích dělících stěn rozdělit na třetiny. Vzhledem k tomu, že do haly má přístup i několik okolních škol pro výuku tělocviku, je tento prvek často využíván. Pro trénink košíkové je možné na delších stranách hřiště sklopit basketbalové koše a vytvořit tak několik menších hřišť napříč.

Další plány

Sportovní hala se v příštích letech podle územního plánu města a jeho investičních záměrů stane součástí rozsáhlejší sportovní zóny, která bude mimo jiné zahrnovat tenisové kurty, venkovní školní sportoviště, park, odpočinkové plochy a centrální parkoviště. Posledně jmenovaný projekt se bude realizovat v průběhu příštího roku. Prostor pro osmdesátku automobilů a desítku autobusů bude město stát osm miliónů korun a vyřeší tak nedostatečné kapacity, kterými sportovní hala při veřejných utkáních disponuje dnes.

„Snažili jsme se ve svém návrhu využít své zkušenosti z projektování jiných sportovních staveb a také jsme navštívili několik zajímavých ukázek hal a sportovišť,“ komentují shodně autoři návrhu aspekty, které je ovlivnily. Nová hodonínská sportovní hala odkazuje svým tvarem na klasickou architekturu arén a sportovišť. Užívá ji řada sportovních kroužků a klubů, školy i široká veřejnost. Je škoda, že projekt byl z finančních důvodů omezen.

I když se architektům podařilo navrhnout řešení, které si dokázalo s nastoleným limity poradit, přišly na řadu i ústupky. Jasná koncepce, kdy by celý suterén zabíraly zázemí a šatny, ze kterých by byly přístupné všechny sály, byla rozdrobena. Naštěstí se tvůrcům podařilo obhájit hlavní estetické a funkční řešení elipsového sálu se zkosenými stěnami. Spolu s detaily stavby – průhledy mezi jednotlivými sportovišti, přiznaným žebrovím kopulovité střechy, jednoduchým, ale zároveň hravým barevným řešením a dalšími – dostal Hodonín novou moderní architekturu, která ve svém okolí vyniká.

Sportovní hala U Červených domků

Místo: Lipová alej, Hodonín
Investor: město Hodonín
Architekt: ing. arch. Holouš, ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová
Charakteristika: novostavba
Projektant: PP projekt Hodonín
Generální dodavatel: Pozemní stavitelství, spol. s r.o.
Design, návrh interiérů: ing. arch. Holouš, ing. arch. Lenka Holoušová Pecuchová
Začátek realizace: 10/2002
Konec realizace: 07/2005
Náklady na realizaci: 176,5 mil. Kč
Funkce: víceúčelová sportovní hala
Zastavěná plocha: 3 613 m2
Obestavěný prostor: 39 650 m3
Počet sedících diváků: 550
Počet stojících diváků: 150

Zajímavosti stavby: hmota hlavního eliptického sálu se ve vertikálním směru zužuje – hmota stavby působí opticky méně objemně
Specifika stavby: oddělení provozu sportovců a diváků

Technické údaje

Konstrukční řešení: prefabrikované sloupy sepnuté ocelovým věncem
Zastřešení: kopule nad eliptickým půdorysem
Materiály: obložení stěn – dřevo, zvukopohltivé obklady Ecophon
Zdivo bočních křídel: Porotherm
Fasáda bočních křídel: zavěšená, větraná fasáda z desek Cembonit
Obvodový plášť oválné haly: vnější – ocelové kazety Rannila Fasetti, vnitřní – C-kazety z ocelového plechu
Střešní krytina: modifikované asfaltové pásy
Omítky vnitřní: štukové a tenkovrstvé
Okna: hliníková se zvýšeným zvukovým útlumem
Dveře: ocelové
Podlahy: hlavní sál – lamelová podlaha Europarket 8 (fa Becker), sál stolního tenisu – Taraflex, sál aerobiku – Omnisport, ostatní – PVC, lamino, karamická dlažba
Vzduchotechnika: rozdělení do několika celků, zpětné získávání tepla, ventilátory v šatnách vybaveny motory s proměnnými otáčkami, provoz řízen čidly s postupným nabíháním výkonu dle obsazenosti šaten
Vytápění:    napojení na centrální zásobování teplem s ekvitermní regulací
Elektroinstalace: speciální požadavky na osvětlení v sále stolního tenisu a u venkovního osvětlení, osvětlení vnitřních frekventovaných prostor bezdotykovými čidly
Subdodavatelé: LIKOL, spol. s r.o., Surgeo, s.r.o., Štambacher, s.r.o., Monters, spol. s r.o., Prokeše výtahy – servis, spol. s r.o., Izotep Morava, spol. s r.o., Trigon, s.r.o., DAFIP, s.r.o., SAMOS, s.r.o., RaMu – Plus, s.r.o., VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., E.ON Česká republika, a.s. (bývalá Jihomoravská energetika, a.s.), Boreta –  hloubkové zakládání staveb, spol. s r.o., VASTAS, s.r.o., Synet, s.r.o., Sport klub Frýdlant nad Ostravicí, SSK Otrokovice

Hana Roguljič
Foto: Karel Sláma