Stárnutí je výzvou pro designéry

Stárnutí je výzvou pro designéry

Stárnutí naší populace postupuje mílovými kroky. V roce 2050 by měl počet lidí starších 60 let překročit dvě miliardy, tedy jednu pětinu celkové populace planety. Tato skutečnost je mimo jiné výzvou pro designéry při navrhování předmětů každodenní potřeby, na což reaguje letošní ročník mezinárodní soutěže Mladý obal 2013.

1. místo, téma: Čaj, Katarina Matkovič, Tihana Pericko, Chorvatsko

Soutěž je určená studentům a mladým tvůrcům do 30 let z celého světa. Do soutěže jsou přijímány návrhy především z vlnité a hladké lepenky a jiných papírových materiálů, které nacházejí široké uplatnění v obalovém designu. Soutěž Mladý obal je vyhlašována každoročně od roku 1996 společností Model Obaly. Organizátorem soutěže je od roku 2009 CZECHDESIGN.

Tématem letošního ročníku mezinárodní soutěže Mladý obal je stárnutí. Cílem je zohlednit při navrhování zhoršující se zrak a jemnou motoriku seniorů, což jsou hendikepy, které z běžných obalů dělají nedobytné pevnosti. Klíčové je taktéž užití vhodných barev, typografie a úměrných velikostí i materiálů obalu. Porota bude hodnotit především inovativnost a kreativitu, ergonomii obalu, funkčnost, snadnou manipulaci, ekologický aspekt, konstrukční nápaditost a v neposlední řadě kvalitní úroveň prezentace. Soutěžící odevzdají svou práci formou funkčního modelu v měřítku 1: 1.

Registrace probíhá prostřednictvím on-line formuláře a je možné se hlásit do 15. března 2013 do 13 hodin. Práce musí být podány na poště taktéž do 15. března 2013, případně mohou být odevzdány osobně, ale pouze poslední den, tedy 15. března 2013, mezi 14. a 18. hodinou na adrese GALERIE/CZD, Vojtěšská 3, Praha 1.

Registrační formulář a podrobné informace o soutěži najdete na www.mlady-obal.cz
-vb-
zdroj: mlady-obal.cz


Mladý obal 2012 – 1. místo, téma: Čaj, Katarina Matkovič, Tihana Pericko, Chorvatsko


Mladý obal 2012- 2. místo, téma: Čaj, Martin Štěpánek, Česká republika


Mladý obal 2012- 3. místo, téma: Čaj, Veronika Pethö, Maďarsko


Mladý obal 2010- 1. místo, téma: Obal na sladkost, Anne-Marie Brouillette, Kanada


Mladý obal 2010- 2. místo, téma: Obal na sladkost, Pavlína Jašková, Česká republika


Mladý obal 2010- 3. místo, téma: Obal na sladkost, Kristina Novosadová, Slovensko


Mladý obal 2011- 1. místo, střední školy, téma: Obal na národní produkt, Tomáš Chludil- Kufřík Merkur


Mladý obal 2011- 1. místo, střední školy, téma: Obal na národní produkt, Tomáš Chludil- Kufřík Merkur


Mladý obal 2011- 2. místo, střední školy, téma: Obal na národní produkt, Lukáš Kocián- Taška na houby aneb houbaření- český národní sport


Mladý obal 2011- 3. místo, střední školy, téma: Obal na národní produkt, Michael Rosa- Obal na vysočinu


Mladý obal 2011- 3. místo, střední školy, téma: Obal na národní produkt, Pavlína Králová- Obal na provázek