Renovace chaty aneb Robinson na ostrově

Renovace chaty aneb Robinson na ostrově

Vlastně není ani zvláštní či podivné, že malý zalesněný kopec v lůně středočeského venkova s osobitou atmosférou jakési izolovanosti a výjimečnosti dostal název Ostrov. Snad jeho osamocenost a určitá intimita vzhledem k okolní krajině vyvolává dojem autonomie a soukromí. Neobvyklá proto nemusí být ani skutečnost, že jeho kouzlu podlehne nejeden návštěvník.

Majitelé malé chaty měli to štěstí, že se jejich nemovitost, stejně jako několik dalších chatek, nachází právě na tomto kousku země. Byla zde postavena v 70. letech minulého století a odpovídala tedy době svého vzniku.

Nový převlek pro retro ze 70. let

Šlo o přízemní objekt se sedlovou střechou s mírným sklonem a jedním podzemním podlažím. Na parcele je studna, z níž je přivedena voda, odpadní vody jsou svedeny do jímky, chata je elektrifikována. Ke spolupráci majitelé přizvali Lenku Křemenovou a Davida Maštálku, architekty z ateliéru A1 architects. „Chata byla postavena v 70. letech minulého století a její architektura odráží dobové detaily a konstrukční řešení,“ popisuje Lenka Křemenová, „například břízolit, kamenné sokly, kladené do cementového lože se širokými spárami, palubkové obklady… Přízemí sloužilo jako denní pobytová část o jedné hlavní místnosti s pozdější dostavěnou dřevěnou verandou, malou kuchyní a toaletou. Podkroví bylo s ohledem na svou geometrii nevyužitelné. V suterénu bylo skladové zázemí.

Samotný pozemek je členěn na dvě rozdílné „krajiny ostrova“ – lesnatý kopec s velmi prudkým svahem a rovinnou louku, ohraničenou vysokými tújemi. Přístupovou komunikací je polní cesta, vedoucí přes pastviny. „Protože investoři chtěli místo nadále užívat k rekreaci a původní objekt byl velmi dobře umístěn, rozhodli jsme společně o renovaci objektu. Přízemní zdivo včetně suterénu bylo v dobré kondici, hlavním tématem návrhu rekonstrukce byla proto revize budoucího užívaní chaty – přizpůsobení zastaralé dispozice bez vyhovujícího zázemí dnešním potřebám stavebníků.“

V neposlední řadě se architekti věnovali také úpravě celkového vzhledu chaty – jejímu plášti a nové střeše tak, aby vytvářela příjemné místo k odpočinku jak uvnitř, tak na její hraně v podobě teras a verandy, případně v symbióze s celým pozemkem. Nová architektura chaty má ambice doplnit výjimečnost místa svým vlastním kouzlem – půvabem trosečníka na hraně lesa a louky.

Trosečníkova ostrovní chatrč

Na původní hmotu přízemí je osazena nová sedlová střecha s vyšším hřebenem a se širokými přesahy, jež vystupují na obou stranách verandy – při vstupu a nad terasou. „Celý objekt má nový plášť s dřevěným deštěním, čímž se stává opravdovou „ostrovní chatrčí“ v dobrém slova smyslu,“ pokračuje Lenka Křemenová. „Nově je k ní v přízemí na severovýchodním nároží přičleněno „molo“ terasy, které doplňuje současnou možnost sezení na jižní straně objektu, a to především díky svému krásnému výhledu nad loukou.“

Od partnerů ASB

Suterén zůstal ve stávající podobě jednou velkou místností pro skladování nářadí, plodin ze zahrady a podobně. Přízemí je rozšířeno směrem na západ o nové vstupní zádveří a o hygienické zázemí v podobě malé koupelny se sprchou a WC. V jihozápadním rohu chaty je vedeno schodiště do podkroví. Hlavní část přízemí tvoří obytná místnost s kuchyňským koutem a krbovými kamny, dominantním prvkem je zde velký stůl s lavicí pro společné posezení.

Do jižní a severní stěny jsou vsazena velká francouzská okna, která vedou na jihu na plato pod lesnatým svahem a na severu na molo dřevěné terasy. V podkroví je velká ložnice, která je však zároveň pracovnou a zašívárnou pro lebedění. Vedle manželské postele a úložných prostor je v šikminách krovu důležitou součástí interiéru pultový vikýř s psacím stolem. V podkroví je navíc umístěno samostatné WC s umývátkem.

Základní údaje:

Místo: Kladno
Klient: soukromá osoba
Autoři návrhu: Ing. arch. Lenka Křemenová, Ing. arch. David Maštálka
Studie: květen 2014

 

Foto: David Maštálka
Text: Daniela Bartošová