Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Rekonstrukce interiérů

Rekonstrukce interiérů

Rozsáhlejší rekonstrukce interiéru je náročná časově i finančně, a jestliže se pro ni rozhodneme, je nutné brát v potaz mnoho skutečností. Vše bychom měli dobře naplánovat. Tak, aby netrvala příliš dlouho, protože čas znamená v tomto případě nejen peníze, ale také kvalitu provedených prací a výsledný styl interiéru s minimem kompromisů.

Příprava rekonstrukce vyžaduje mnoho času ještě předtím, než vůbec vezmeme do ruky kladivo. Pokud nejsou stavební práce a hra s barvami a materiály naším koníčkem, je vhodné svěřit vše do rukou odborníkům, samozřejmě takovým, kteří vezmou v potaz naše přání a budou s námi konzultovat všechny důležité kroky i detaily. Rekonstrukce bude probíhat nejen rychleji, ale také efektivněji, navíc bude nejspíš i finančně méně náročná.

Při návrhu nového interiéru je třeba vycházet nejen z toho, co se nám líbí, ale i z reálné situace, svých možností a potřeb. Například velká koupelna je krásná, ale nepotřebná, takže část jejího velkorysého prostoru můžeme přebudovat na úložné prostory, kterých není v bytě nikdy dost, a pokud něco opravdu oceníme, je to dostatek vestavěných skříní či pohodlná šatna. A koupelna, byť menší, avšak vybavená krásnou a funkční sanitou je komfortní a příjemná.

Na počátku rekonstrukce interiéru by měl být již zmíněný návrh, ale zvláště u bytů ve starších domech také stavební průzkum a statické posouzení. Problémovými částmi takových domů bývají stropy, velmi často dřevěné, které mohou mít menší únosnost, v patrových domech pak i příčky, které mohou procházet všemi patry a při částečném či celkovém vybourání jedné může dojít ke zborcení všech příček nad ní. V panelovém domě je také často většina příček nosných, i zde je před započetím prací proto nezbytné statické posouzení. Opatrnosti je třeba i při stavbě nových příček, je bezpečnější zvolit tzv. lehkou příčku, stavěnou suchým procesem.

Jestliže se rozhodneme měnit současně i okna, je vhodné zateplit fasádu, v opačném případě hrozí zvýšený výskyt plísní, neboť voda kondenzuje na nezateplených zdech, které jsou chladnější, než okno. V případě výměny špaletových oken za okna nová může dojít ke zvýšení pronikání hluku do interiéru, neboť špaletová okna jsou v tomto případě účinnější. Ideálním, ovšem finančně náročnějším řešením pro zlepšení klimatu a výměnu vzduchu v interiéru je řízené větrání s rekuperací.Součástí rekonstrukce je také výměna podlahoviny.

V tomto případě nejde pouze o estetické a tepelně-izolační hledisko, kvůli sousedům je třeba brát v potaz, že tvrdé materiály přenáší zvuk snadno, měkké ho tlumí. Je tedy nezbytné oddělit podlahovinu od stěny, aby se zvuk stěnou nepřenášel, a současně do skladby podlahy vložit i dostatečnou kročejovou izolaci.

Text: Dana D. Daňková
Foto: thinkstock.com