Pracoviště jako klub?
Galerie(7)

Pracoviště jako klub?

Partneři sekce:

S rozvojem průmyslu a obchodu se vyvíjí i kancelářské prostředí. Zavedení výpočetní techniky podstatně změnilo způsob a organizaci práce ve společnostech a podnicích. Původní vnímání práce jako statického a neměnného uspořádání pracovních činností se změnilo v pojetí práce jako dynamicky se vyvíjejícího procesu. Již dávno neplatí rčení o šedých kancelářských myškách, firmy mají zájem, aby se zaměstnanci v prostředí, ve kterém tráví větší část dne, cítili dobře. Tomu se přizpůsobuje barevnost, ergonomie a estetické ztvárnění prostoru.

Kancelářské prostředí reaguje na vývoj kancelářské techniky, nábytku, administrativních budov, organizace práce a pracovních vztahů. Specifickým způsobem se do něj promítají také obecné modní trendy zařizování interiérů.

Corporate identity

Základním principem zařizování kancelářských prostor je vytvoření pracovního prostředí, které obsahuje stimulační atmosféru – motivuje pracovníky k větší produktivitě. Současně reaguje na firemní image, firemní kulturu a identitu – a to jak interně, tak externě. Komunikace se stává ústředním tématem kancelářského prostoru a je vnímána jako nositel kreativních hodnot.

Dispozice – layout

Základem zařízení kancelářského prostoru je dispoziční schéma, které odráží individuální organizační struktury a pracovní postupy. Efektivní využití podlahové plochy kanceláře redukuje náklady a současně poskytuje pracovní komfort a možnost flexibility prostoru.

Současné moderní administrativní budovy jsou koncipovány jako velkoprostorové kanceláře. Původní pojetí velkoprostorových kanceláří s velkým počtem pracovišť v jednom společném prostoru a malým počtem pracovišť managementu v oddělených kancelářích je postupně nahrazováno prostorovým konceptem, který strukturuje prostor do pracovních zón s různými pracovními aktivitami: prostor pro komunikaci, týmovou práci a koncentrovanou činnost. Na tyto prostory pak navazují podpůrné prostory – recepce, šatna, archiv, kopírování, občerstvení. Jednotlivé pracovní prostory jsou vytvářeny pomocí prosklených příček, které poskytují prostorovou transparentnost, důležité je ovšem zachování zvukového odstínění jednotlivých prostor. Flexibilita příček umožňuje případnou změnu dispozice. Jako vnitřní zařízení podléhají příčky jinému odpisového režimu ve srovnání se stavební částí.

Hot Desking

Ve společnostech, u nichž dochází v průběhu pracovního týdne k častému cestování pracovníků mimo firmu, je s výhodou využíván systém Hot Desking. Pracovník si po příchodu do práce vybere některý z volných pracovních stolů, ke kterému si přiveze svůj soukromý mobilní kontejner s osobními věcmi a dokumenty. Počet pracovišť může být potom menší, než celkový počet pracovníků firmy.

Pracoviště jako klub nebo kavárna

Některé firmy nabízejí pro své pracovníky možnost zvolit si pracovní prostředí podle současných osobních pocitů nebo podle prováděného pracovního úkolu buď v tradiční kanceláři pro koncentrovanou činnost, nebo v pracovním prostoru pro týmovou práci, případně v klubovém nebo kavárenském posezení. Práce vyžadující především komunikaci osobní nebo po telefonu a přístup notebooku na web není vázaná na pevné pracovní stoly a může být efektivní při klubovém posezení.

Optické paravány

Důležitou součástí současných kanceláří je řešení konfliktu umístění více pracovníků v jednom společném prostoru. Proto jsou ve velké míře uplatňovány optické paravány různých výšek, umožňující částečné oddělení jednotlivých pracovišť a vytvoření prostoru pro koncentrovanou práci. Tyto optické paravány jsou také často nositeli individuálního barevného řešení kancelářského inte­riéru.

Osvětlení

Nástup plochých LCD monitorů do kanceláří přinesl požadavek na nové typy osvětlení. Ploché displeje notebooků jsou používány ve výrazně sklopenějším úhlu než dnes již vysloužilé vakuové monitory, což způsobuje ve větší míře zrcadlení rušivých světelných bodů na ploše monitoru. Přísnější požadavek na posuzování osvětlení z hlediska omezení rušivého osvětlení vedl k vývoji nové koncepce svítidel na bázi světlovodných materiálů. Vlastní zdroj světla je ukryt v těle svítidla, světelný tok je do prostoru rozptylován pomocí technologicky vysoce sofistikovaných světlovodných materiálů. Při stejném nebo větším světelném výkonu je dosaženo rovnoměrnějšího rozložení světla do prostoru a současně se výrazně snížilo rušivé oslnění.

Akustika

Neviditelnou, ale o to důležitější součástí moderních kanceláří je kvalitní akustické řešení, které je stále více uplatňováno jako integrovaná část nábytkového řešení. Akusticky pohltivé materiály jsou uplatňovány především na dělících panelech a paravánech, obkladových a stropních panelech, objevují se také na dvířkách dveří, případně na plastových roletkách.

Pracovní stoly

Rohová pracoviště jsou postupně nahrazována rovnými pracovními stoly s případnými přidanými odkladními plochami. Pracovní stoly, u kterých střídavě pracuje více pracovníků, musí umožňovat nastavení výšky pracovní plochy v rozsahu 68 až 76 cm. Trendem je také možnost práce ve stoje, buď doplněním pracoviště pultíkem pro práci ve stoje, nebo zvýšením výšky pracovního stolu až na výšku například 128 cm. Na druhé straně jsou hojně užívány týmové stolové sestavy, které umožňují práci více pracovníků v týmu. Podstatné je však to, že mívají sdruženou podnož stolu pro více pracovních desek, neumožňují proto individuální nastavení výšky jednotlivých pracovišť.

Vedle tradičních jednacích stolů se pro krátké operativní pracovní schůzky objevují jednací stoly pro pracovní komunikaci ve stoje nebo posezení na zvýšené židličce.

Tradiční kovové podnože tvaru T, L ustupují podnožím typu A a podnožím s rohovými nohami. Nově se objevují kovové rámové podnože, odrážející buď technický hranatý trend, nebo zaoblené tvarování, které v sobě nese určitou míru reminiscence na tvarování 70. let minulého století. Podnože stolů z plošných dílů byly užívány u nejlevnějších stolů, přesto je cítit určitý návrat k těmto podnožím v novém moderním tvarování, především u operativního nábytku. V rámci hledání ekonomického řešení jsou také kompletní podnože částečně nahrazovány upínáním stolových desek na paravánové stěny nebo skříňky.

Skříně – úložné prostory

S digitalizací dat postupně klesá požadavek na množství ukládaných papírových dokumentů. Výškový standart šanonů DIN není proto již uplatňován s takovou důsledností, objevuje se nový výškový rozměr CD nosiče. Vzhledově se skříňky snaží odpoutat od obdélníkového principu daného výškou šanonu a šířkou skříňky kolem 80 cm. Ve snaze o nové optické členění úložných prostor se v kancelářích objevuje čtvercový rastr, skříňky jsou odlehčovány vysokými nožičkami nebo průhlednými nádstavci.

Materiálové provedení

Dlouhodobě jsou v úrovni operativního nábytku užívány laminované dřevotřískové desky. Dezény těchto desek nabízejí věrné dezény dřevin, vedle barevných dezénů. Dýhovaný nábytek je stále více používán pro managerský nábytek. Dále jsou v kancelářském nábytku uplatňoványm materiály hliník a další kovy, sklo, vysokotlaké lamináty, plastové profily a rolety, ale i kůže. Z oblastí kuchyňského a bytového nábytku přichází i do kancelářského prostředí vysoký lesk na barevných plochách dvířek a zadních panelů.

Barevnost

Dlouhodobě převažuje v kancelářském prostředí decentní střízlivá až konzervativní barevnost. Kanceláře se však neubrání módní trendům, které jsou mnohdy prezentovány i módními odstíny barev. Kancelářské prostředí postupně přijímá tyto barevné trendy, mnohdy jako zpestření všedního kancelářského prostředí, někdy jako prezentaci dynamičnosti firmy. Při jejich uplatnění je vhodné zachovávat určitou zdrženlivost, aby barevné akcenty nepůsobily příliš rušivě na pracovní koncentraci. Například firma Bene nabízí odstupňovaný barevný koncept Industrial, Natural, Expresive a Spice, který poskytuje inspirační vedení pro postupné přidávání barevných akcentů.

Ing. arch. Hynek Maňák
Foto: archiv autora

Autor se zabývá designem kancelářského nábytku, návrhy a realizacemi kancelářských interiérů.