Nová edice The Corian® Book

Nová edice The Corian® Book

V lednu tohoto roku společnost DuPont vydala novou edici pod názvem The Corian® Book. Jde o publikaci poskytující klíčové informace o materiálu DuPont™ Corian®. Ten je jedním z nejvšestrannějších materiálů, které jsou dnes dostupné v oblasti designu a architektury.

Kniha The Corian® Book (její třetí reedice) byla koncipována tak, aby dostatečně obsáhle poskytovala informace potřebné pro architekty a designéry, kteří s materiálem DuPont™ Corian® pracují a nalézají tak nové možnosti aplikace v oblasti designu, vyvíjejí nové produkty či realizují zajímavé instalace a projekty.

Publikace je především zdrojem inspirace, ale také nabízí praktické informace, které umožní architektům a designérům plně prozkoumat tvůrčí potenciál materiálu DuPont™ Corian®.

Kniha poskytuje fotografie z důležitých událostí, aplikací, přehlídek, stejně tak jako fotografie praktických řešení či produktů z materiálu DuPont™ Corian® z celého světa, které vznikaly na základě spolupráce s předními společnostmi zabývajícími se bytovým zařízením, kuchyňským a koupelnovým designem či architekturou.
 
The Corian® Book je dostupná v mnoha jazykových mutacích: angličtině, němčině, francouzštině, italštině a španělštině. Kniha bude k dispozici především vybraným profesionálům, kteří se pohybují v oblasti architektury a designu v Evropě, na Středním východě a v africkém regionu.

The Corian® Book mohou získat profesionálové v oblasti architektury a designu na www.corian.cz , kde vyplní formulář v sekci „Contact Us“.

Kniha bude dodávána v tištěné formě společností DuPont, dokud budou její kopie k dispozici. Jako alternativu, pokud již tištěná forma nebude k dostání, může společnost DuPont poskytnout též knihu v PDF formátu (všechen obsah The Corian® Book je chráněn autorským právem, a proto nemůže být kopírován nebo využíván bez písemného souhlasu společnosti DuPont).

Zdroj: Happy Materials s. r. o.