Luxfera - pro světlo cesta (2. část)
Galerie(11)

Luxfera – pro světlo cesta (2. část)

Partneři sekce:

Světlo je základním atributem moderní architektury. Aby ho bylo v objektech co nejvíce, jsou využívány nejen odpovídající konstrukční postupy či velké okenní otvory, ale také vhodné materiály, případně stavební prvky. Mezi posledně jmenované patří například luxfery, správně česky řečené skleněné tvárnice.

Z fyzikálních vlastností je důležitá hmotnost, propustnost světla a požární odolnost nejen samotných luxfer, ale celých sklobetonových konstrukcí. Skleněné tvárnice mají výborné tepelněizolační parametry a lze je proto využít bez problémů i pro částečnou vyzdívku obvodových zdí. Pokud jde o zvukovou izolaci, jsou v tomto ohledu srovnatelné s příčkami obdobných parametrů z jiných běžně užívaných materiálů.

I luxfery znají ucelený stavební systém

Základním montážním způsobem je pro vyzdívání stěny skleněnými tvárnicemi klasické zdění do betonu, přičemž tvárnice jsou ukládány do tuhého železobetonového rámu, dále kotveného do zdiva, aby nedocházelo k deformacím stěny a praskání tvárnic. V případě velkých ploch je nezbytné rozdělit celek na dilatačně samostatné celky o maximální velikosti 12 m2.

Nepřehlédnete

LUXFERA – PRO SVĚTLO CESTA

Montáž tvárnic usnadňují například distanční křížky pro dodržení stejnoměrné tloušťky spáry, beton lze nahradit rychletuhnoucími směsmi, možným zjednodušením může být také využití prefabrikovaných panelů například pro konstrukci průsvitných horizontálních ploch (střech, teras, kleneb, stropů…) či u vertikálních výplní stavebních otvorů.

Klasický vyzdívací postup je nezbytné dodržet v konstrukcích z protipožárních tvárnic a ukončovacích a rohových luxfer, v případě obloukových stěn nebo příček upevněných jen dílčím způsobem k podlaze a jedné přilehlé straně. Vždy je vhodné respektovat postup a využívat materiály doporučené výrobcem.

Pro jednodušší instalaci luxfer vyvinuli různí výrobci také speciální systémy. Jedním z nich je takzvaná suchá cesta: luxfery se vzájemně spojí pomocí speciálních profilů – jakýchsi zámků, pak je již třeba jen spárovací hmotu pro výplň mezer mezi tvárnicemi, vytvoření velmi tenké spáry umožňuje systém využívající silikon. Podobné systémy umožňují v některých případech také využití tvárnic s vloženou LED diodou, neboť v případě poruchy lze takovou tvárnici vyjmout a vyměnit.

Luxfery mohokrát jinak

Luxfery ovšem nejsou pouze praktickým stavebním materiálem, pomáhají, pokud chceme a dovolíme jim to, dotvořit či výrazně ovlivnit i estetickou stránku interiéru či exteriéru. Lze použít tvárnice čiré a bezbarvé, které propustí nejvíce světla (více než 75 %), pro větší soukromí lze využít probarvené či metalizované luxfery, s povrchovou úpravou – matované pískováním či leptáním kyselinou.

Matování se provádí v konečné fázi výroby. Matované tvárnice se stávají zcela neprůhlednými při zachování jistého stupně průsvitu (světelné propustnosti). Zvolit lze i tvárnice s dekoračním reliéfem (ten bývá dnes již obvykle na vnitřní straně luxfery, celek se pak snáze čistí, nikde se nezachycují nečistoty). Na trhu jsou také nové nanopřípravky pro dekorování matovaných povrchů luxfer, které pískovaný povrch současně chrání před znečištěním.

Barevné luxfery mohou vzniknout dvěma různými způsoby – buď je speciálními pigmenty obarveno samotné sklo, z něhož je tvárnice vyrobena, výhodou je stabilní barevný odstín, odolný extrémním povětrnostním vlivům a UV záření, nebo je barva odpovídajícího druhu vstříknuta do již hotového výrobku, výsledkem je sytý barevný odstín, jednotlivé tvárnice v šarži jsou barevně zcela shodné, barva však není tak trvanlivá, jako v prvním případě.

Text: Dana D. Daňková
Foto: Luxfery CZ, Allstav, Ytong Archiv Xella, Glass Blocks, SEVES, La Rochere, LUXFERY.net