Rychlost, flexibilita a profesionální přístup

Rychlost, flexibilita a profesionální přístup

Je součástí nadnárodního koncernu. Vyrábí a dodává plechové stavební produkty. Spolupracuje s architekty a projektanty. Prostřednictvím svého regionálního zastoupení pokrývá celé území České republiky. To vše charakterizuje společnost HAIRONVILLE VIKAM, s. r. o., s jejímž zástupcem, manažerem divize ARCLAD Karlem Klementem, jsme vedli následující rozhovor.

Jako firma existujete již od roku 1995. Ovšem v prosinci roku 2006 u vás proběhly výrazné změny…

Společnost HAIRONVILLE VIKAM, s. r. o., jako přední výrobce a dodavatel trapézových plechů, sendvičových PUR a minerálních panelů, C kazet a ostatních plechových stavebních produktů a zároveň jako poskytovatel klempířských služeb vznikla v prosinci 2006 spojením firem VIKAM PRAHA, a. s., a HAIRONVILLE BOHEMIA, s. r. o. Obě tyto společnosti byly založeny v roce 1995 a následně se staly součástí nadnárodní skupiny ARCELOR, nynějšího ARCELORMITTALu. Tento koncern je největším hráčem s ocelí na světovém trhu s podílem 10 % a v České republice je nejvíce znám či spojován s ostravskými hutěmi ARCELORMITTAL. Tato nadnárodní společnost má několik divizí a my spadáme do divize CONSTRUCTION.

Jaké výhody vám přináší členství v nadnárodní skupině ARCELORMITTAL?

Tato pozice má pro nás samozřejmě několikero výhod, které spočívají v silném zázemí společnosti, za níž stojí tento gigant. Z toho pak vyplývají: spolehlivost, profesionalita, opora – co se týče například dodávek vstupních materiálů – a flexibilita. To naši obchodní partneři nejvíce pociťují a mohou se proto na nás spolehnout.


Vyplývají z toho také určité povinnosti?

Určitě z tohoto vztahu vyplývá spousta povinností, které jsou spojené s fungováním tak obrovského kolosu, jako je ARCELOR­MITTAL. Hlavně v oblasti reprezentace, reportingu, loajality, spolupráce, koordinace a bezpečnosti práce, zapomínat nesmíme také na oblast jak lidských, tak pracovních vztahů mezi jednotlivými zastoupeními po celém světě.

Jak probíhá komunikace mezi jednotlivými obchodními divizemi společnosti?

Naše společnost má tři hlavní obchodní divize, a to ARMAT, ARCLAD a ARVAL. Nyní bych trochu pohovořil o jednotlivých divizích, poněvadž se na českém trhu prolínají, mají například společné obchodní partnery a často i obchodní projekty.

ARMAT je divize zaměřená na rezidenční a renovační trh. Jejími hlavními produkty jsou střešní plechová krytina HALNY a okapový systém IGUAZU. Vyrábějí se ze špičkového materiálu v několika variantách povrchových úprav a barevných odstínech. HALNY se vyrábí přímo v Praze, IGUAZU je švédský výrobek naší sesterské společnosti RYDAB. Většinou se tyto produkty používají v rodinné výstavbě bytových domů a při rekonstrukcích střech, jejich výhodou je zejména lehkost materiálů a možné použití stávajících nosných prvků rekonstruovaných budov. Montáž těchto produktů je velice rychlá a jednoduchá.

ARCLAD je divize zaměřená na industriál­ní výstavbu nejčastěji hal a jejich projektů. Do portfolia produktů spadají především trapézové plechy všech možných typů a tvarů vyráběné jak lokálně, tak importované ze sesterských evropských firem v rámci ARCELORMITTAL CONSTRUCTION. Dále pak sendvičové PUR, EPS a minerální panely, C kazety a samozřejmě klempířská výroba včetně standardních rovných plechů. Vzhledem k výši obratu a tonáže se podílíme v oblasti dodávek trapézových plechů na českém trhu asi 30 %, jsme tedy na předním místě.

ARVAL je divize zaměřená na design a projektování, která se nevyhýbá ani nestandardním produktům vznikajících se značnou dávkou fantazie, tvořivosti a z volnosti práce s ocelí, uplatňovaných nejčastěji na fasádních systémech a střechách.

Produkty této divize jsou speciální kompozitní podlahové systémy typů COFRA PLUS, COFASTRA a COFRADAL nebo konstrukční profily MULTIBEAM, které nahrazují stále více standardní „íčka“ a „hebka“. Heslem této divize je IMAGINE – představa, představuj si…. Pokud je daný projekt alespoň ve fázi našich představ, ať už vypadá designově šíleně, je díky našim technologiím a systémům realizovatelný.

Vaší hlavní činností je výroba trapézových plechů. V čem se v této oblasti odlišujete od konkurence?

Již jsem zmínil určité výhody, které jsou spojeny s naším koncernem, z toho pak vyplývající služby zákazníkům, rychlost dodávky díky flexibilní výrobě a skladové zásobě vstupních materiálů, které pouze pro výrobu v Praze činí přibližně 5 000 tun a 68 typů (různé tloušťky, povrchové úpravy a barevné odstíny). Umožňuje nám to v podstatě okamžitou reakci na poptávku s výsledkem několika variant pro našeho zákazníka. Například se může stát, že barvu s příslušnou tloušťkou, o kterou je zájem, nemáme na skladu, ale je k dispozici například u našich kolegů v Polsku nebo Německu, a tak k zákazníkovi putuje produkt z portfolia těchto válcoven.

Jak na kvalitu výrobků, tak také na jejich zdravotní nezávadnost je vždy kladen velký důraz. Jak toho dosahujete? Co děláte pro ochranu životního prostředí?

Naše společnost dbá na nejvyšší kvalitu dodávek; tím jsme na českém trhu všeobecně známí a žádná případná reklamace u nás není nikdy „hozena do koše“. Naopak se snažíme společně najít příčinu vzniklého problému a je-li vina na naší straně, stavíme se k dané situaci čelem a přebíráme veškerou zodpovědnost. Výstupní kontrola dodávek funguje na automatické bázi a je také osobně kontrolována našimi výrobními kontrolory. Naše společnost se řídí pravidly jakosti a kvality (management jakosti) ISO 9001:2001 a dále ve vztahu k životnímu prostředí (environmentální management) ISO 14001:2005. V letošním roce chceme dosáhnout certifikace systému řízení bezpečnosti práce OHSAS 18001:1999. Následně dojde k integraci těchto tří systémů řízení. Naši výrobu označujeme za „zelenou“, poněvadž jde o válcování za studena a veškerý vzniklý odpad je recyklovatelný.

Disponujete jednou z nejmodernějších technologií na výrobu trapézových plechů. V čem spočívá její největší přínos?

Ano, naše společnost disponuje díky koncernu nejmodernějším systémem válcování, na který má náš koncern patent. Specialitou tohoto systému výroby, který je zaveden v naší zbrusu nové válcovně ve slovenském městečku Senica, je rychlost a kvalita válcování (až 70 běžných metrů za minutu) a rychlost změny požadovaného profilu. Díky této technologii jsme schopni měnit profily na této výrobní lince v bezkonkurenčně krátkém čase – do 60 sekund! Produktivita výroby díky tomuto systému nesmírně narostla a pro srovnání uvádím příklad jeřábového „přestrojování“ výrobních tzv. boxových linek, kde nastavení na jiný profil trvá až jednu celou hodinu. Tento flexibilní systém výroby mají již i některé naše sesterské firmy v Evropě (např. v Polsku výrobna RAWA Mazowiecka aj.).


Díky svému regionálnímu zastoupení pokrýváte celé území České republiky. Máte svou speciální strategii v obchodování?

Naše obchodní divize ARMAT, ARCLAD a ARVAL jsou rozesety po celém území České republiky, tudíž se s trochou nadsázky dá říci, že naši zemi pokrýváme hned třikrát. Kontakty na jednotlivé zástupce regionů jsou k dispozici na našich internetových stránkách. Na tomto systému si velice zaklá­dáme, poněvadž díky regionálním zastoupením jsme našemu zákazníkovi nesmírně blízko. Jsme připraveni kdykoli asistovat, jak při technické, tak i obchodní podpoře, a okamžitě reagovat na danou výzvu.

Jak vnímáte současný stav na našem trhu? Jaké je podle vás jeho největší úskalí?

Náš trh v tomto oboru stále roste a společně se stavebnictvím vytváří celek, tudíž jsou dveře otevřeny jak pro nás, tak pro naši konkurenci. Úskalí vidím především v oblasti financí a platební morálky.

Našli byste pro svou firmu další možnost, jak postoupit na českém trhu ještě dál?

Hlavní výzvou jsou pro nás naše obchodní divize ARMAT a ARVAL, v kterých se skrývá obrovský potenciál. Díky těmto divizím a jejich produktům přinášíme na náš trh stále něco nového, po čem roste poptávka. V divizi ARCLAD je novým tahounem výroba PUR sendvičových panelů, a to hlavně z nové výrobny RAWA Mazowiecka v Polsku. I zde se chceme dostat do tří let na pozici jedničky, popřípadě dvojky z nynější, řekněme, čtvrté pozice. Poptávka po tomto materiálu a připravené projekty nás v tom utvrzují. Jdeme tvrdě po krku naší konkurenci. Co se týče technických znalostí a podpory, tak jsme zkvalitnili služby v tomto oboru, rychlost dodávek se zkrátila o dva týdny a portfolio PUR produktů se zdvojnásobilo.

Mohl byste přiblížit váš systém prodeje? Uskutečňujete jej prostřednictvím prodejen se stavebninami a stavebních společností, nebo máte vlastní maloobchodní síť?

Opíráme se o síť smluvních partnerů, kteří vycházejí ze všech těchto oblastí, ať už jde o stavebniny, hutní prodejce, stavební společnosti, generální dodavatele, investory nebo obchodníky. Jejich rozložení a působení je po celém území ČR vcelku rovnoměrné. Vše je řízeno systémem CRM (Customer Relationship Management Software neboli řízení vztahů se zákazníky, pozn. red.), v němž má každý své podmínky, kritéria, parametry a limity. Jestli se ptáte, zda kdokoli může u nás nakupovat, tak to bohužel možné není. Pro tyto klienty nebo koncové zákazníky jsou tu právě naši smluvní partneři.

Spolupracujete také s architekty a projektanty?

Samozřejmě. Jsou samostatnou jednotkou, kterou podporujeme hlavně v oblasti výpočetní a odborné přípravy například optimalizačními programy, simulátory a programem AutoCAD. Připravujeme pro ně soutěž o speciální design ocelové stavby, a to jak v oblasti průmyslové, tak residenční, s velice zajímavými cenami.


Snažíte se svým klientům vyjít vstříc také poskytováním dalších služeb?

Jsme schopni prostřednictvím našich služeb divize ARVAL pomoci zákazníkům při optimální volbě správného typu plechu, pokud jde o jeho tloušťku, tvar, únosnost, speciální povrch určený například do agresivního prostředí, nabízíme kladečské plány a zaměření staveb. Mnohdy jsme více rádcem než obchodníkem, ale to k profesio­nálnímu přístupu automaticky patří.

Co vše děláte pro své zdokonalování – ať se to již týká zhodnocování dosavadních úspěchů a neúspěchů či školení zaměstnanců?

Úspěchy se velice příjemně hodnotí, horší je to s neúspěchy; získat informace o důvodu neúspěchu je častokrát velice složité – proč jsme zakázku nezískali, kdy a kde se realizovala, za jakých podmínek, za jakou cenu, kdo ji dodal nebo dodává… Tyto informace se vyhodnocují na základě CRM a systémové práce všech kolegů v obchodních týmech na týdenní bázi. V tomto ohledu jsme nekompromisní. Samozřejmě že nemůžeme vyhrát všechna výběrová řízení, ale prohra bez těchto informací je vlastně i prohrou do budoucna, kdy vás to může opět ve stejném rozsahu zasáhnout. Prohrajete za stejných podmínek a zpětná vazba na zákazníka je ztracena. Proto musíme pátrat o podstatě neúspěchů a snažit se je limitovat. Vzdělávání je v naší firmě běžnou záležitostí. Týká se to jak výuky cizích jazyků, které potřebujeme v podstatě dennodenně, tak dalšího vzdělávání v obchodní, ekonomické, právní a daňové oblasti.

Jaké máte plány do budoucna?

Plánujeme rozšíření výroby v Senici, ale abych nepředbíhal, tak zatím nebudu prozrazovat, o jakou výrobu půjde. Jen ve zkratce: mělo by jít o zdvojnásobení výrobních prostor, a ptáte-li se na časový horizont, tak realizace by měla proběhnout v roce 2009.

Ludmila Doudová
Foto: ARCELORMITTAL