Citlivá a kreativní rekonstrukce sklepa ve Vrbovci
Galerie(17)

Citlivá a kreativní rekonstrukce sklepa ve Vrbovci

Včera ruina, dnes parádní dominanta okolí. Starý sklep, původně řečený U Modráka, žije už pár let novým životem. Díky rekonstrukci dostal šanci k další existenci. Stejně jako dostala šanci vtisknout mu svou vizi i skupina mladých architektů.

Na jižní Moravě jsou typickými „monumenty všedního dne“ vinné sklepy a jejich vzájemná uskupení. Stejně je tomu i ve Vrbovci. Tam se nacházel ještě před pár lety ve stavu neutěšeného chátrání starý sklep řečený U Modráka. To se ale změnilo, když dostal nového majitele – budoucího investora rekonstrukce. Starý sklep si pořídil, protože ho okouzlila jeho atmosféra.

Rekonstrukce se ujalo architektonické sdružení ORA (originální regionální architektura) – MgA. Barbora Zmeková, Ing. arch. Jan Hora a Ing. arch. Jan Veisser. Rekonstrukce vycházela z prvotní skici majitele, který měl přesnou představu o vnější podobě sklepa. Základní vzhled exteriéru měli dodržet, zatímco uvnitř dostali úplnou volnost.

Už nám rostou vlasy

Dispozice tajuplného podzemí
Sklep se skládá ze tří částí. Za vstupním prostorem následuje tradiční lisovna; podobný klenutý prostor lisovny je v okolí už vzácný. Před rekonstrukcí byla lisovna porostlá černou plísní, s kovovými nástroji visícími na zdech a ze stropu. Po odstranění plesnivých omítek se objevila pokleslá klenba, jejíž vršek se musel rozebrat a znovu vystavět. Denní světlo se dovnitř dostává více než dvoumetrovým, nově navrženým světlíkem, který bylo nutno vysekat do klenby.  

Světlo klouže po zdi

Původní stav lisovny

Za lisovnou dále terén klesá do kopaného archivu vín. Jeho zaklenutí není zpevněné, je to pouze kopaná chodba vydlabaná do podloží.

Archiv jako vinohrad

Dnešní stav interiéru a exteriéru

Jedním z typických prvků obnoveného sklepa jsou dva světlíky. Stavba se svou zadní částí (směrem od komunikace) zapouští pod terén; podzemní chodba určená k uskladnění vína je očištěná a zachovaná, stejně jako stará lisovna. Ve vstupní části je umístěno provozní zázemí, tady je nová klenba zhotovena z prefabrikovaných betonových PZD desek. Lité betonové podlahy udržují od původních konstrukcí pěticentimetrovou mezeru.

Vnější sněhobílá fasáda sklepa natřená vápnem svítí do dálky; pod ní jsou omítané pórobetonové tvárnice. Chrpově modrá barva (zbytky tohoto odstínu se našly na původní fasádě) byla použita na vstupní dubové dveře a na okna. Střecha je osázená luční travou. Před sklepem je umístěn starý trám, který slouží jako lavička k posezení.


Promyšlené detaily vyrobené s fortelem

Pečlivě jsou vytvořeny a rozmístěny všechny detaily; okna a dveře, kování, schodiště, krb, kulatý lustr a mobiliář – to všechno je ruční práce místních řemeslníků. Lustr svým tvarem navazuje na kolo od vozu, které v těchto místech původně viselo.

Také archiv vín vznikl zajímavě: láhve leží na železných profilech vetknutých do viničních sloupků. „Ty už ve sklepě ležely, ale byly příliš těžké, než abychom je vlastními silami vynesli na povrch, tak jsme je využili,“ říká MgA. Barbora Zmeková. Sklepní lavice a stoly byly navrženy speciálně do podzemí: jsou zhotoveny z dubového masivu a betonářské výztuže.

Lavice jezdí a neničí tak podlahu

„Rekonstrukce je proces, který se nedá do důsledku naplánovat. Je nutné se v průběhu přizpůsobovat novým skutečnostem. Nikdy nemůžeme vědět, co se skrývá pod povrchem, kdy je dobré se zastavit a počkat, o co si prostor řekne“, dodávají autoři rekonstrukce…

Více od ORA: Originální rekonstrukce podkroví

Alena Gembalová
Foto: Jan Žaloudek, archiv ORA