Výškové dřevostavby? Proč ne!
Galerie(4)

Výškové dřevostavby? Proč ne!

Vloni v Berlíně vyrostly dva sedmipatrové bytové domy, jejichž průčelí bylo zhotoveno z prvků dřevěné rámové konstrukce. Použití dřeva u tak vysokých domů bylo možné díky obložení sádrovláknitými deskami s účinnou požární ochranou. Projekt tak dokazuje neudržitelnost tuzemských bariér, kladených výškovým dřevostavbám.

Profesionály a materiály přitom máme stejné jako v sousedním Německu, chybí jen odvaha a chuť změnit současnou rigidní legislativu. Vícepodlažní realizace staveb ze dřeva přitom naráží i v Německu na výhrady. A to především kvůli strachu z nekontrolovatelného šíření požáru dutými prostory a současně kvůli obavám z následného selhání nosné konstrukce z důvodu dalšího skrytého ohně. V rámci rozsáhlého výzkumného a rozvojového projektu však byly tyto obavy podrobně analyzovány a výsledky projektu ukázaly, že vznícení nosné konstrukce ze dřeva může zabránit vhodné obložení. Bylo tak možné ověřit, že vysoká požárně technická bezpečnostní úroveň v Německu může být zaručena i v případě vícepodlažních dřevěných rámových konstrukcí. Pod podmínkou, že v rámci komplexní požární koncepce budou přijata vhodná konstrukční opatření. Konkrétních příkladů úspěšných realizací výškových dřevostaveb v Německu je za poslední roky řada, například 25 metrů vysoká nejvyšší dřevostavba v Německu v Bad Aiblingu, kombinující na osmi podlažích kancelářské prostory a byty, nebo 22 metrů vysoký sedmipodlažní bytový dům E3 na Esmarchstraße 3 v berlínské čtvrti Prenzlauer Berg. Rukopis i inovativní řešení obou berlínských objektů jsou podobné s domem E3, a není proto žádným překvapením, že uvedený bytový dům navrhovali podobně jako oba nové bytové domy v Berlíně-střed architekti ze studia Kaden Klingbeil.

20 metrů nad zemí
Na adrese Boyenstraße 26 a Boyenstraße 27 ve čtvrti Berlín-střed byl v roce 2012 zrealizován nejnovější projekt architektů Toma Kadena a Toma Klingbeila – dva sedmipatrové bytové domy se 14 bytovými jednotkami. Veškeré bytové jednotky jsou vybaveny aktivní výměnou vzduchu, podlahovým vytápěním a bezbariérový přístupem. Budova je přístupná výtahem.  Obě stavby mají k dispozici celkem sedm bytových jednotek, každá se rozprostírá na jednom patře. Kromě vzhledu fasády jsou oba objekty stavebně shodné.Vzhledem k tomu, že podlaha nejvyššího patra leží 20 metrů nad úrovní terénu, spadá objekt do třídy 5. V této třídě jsou výlučně přípustné konstrukce, u nichž jsou dle norem nosné a výztužné stěny realizovány jako žáruvzdorné s třídou požární odolnosti REI 90. Nosnost a integrita stavebních dílů v případě požáru tak musí být zaručena minimálně na dobu 90 minut. Podstatné části žáruvzdorných stavebních dílů musí být z nehořlavého stavebního materiálu (stavební materiál třídy reakce na oheň A). Dřevěné konstrukce s nosnou funkcí jsou z tohoto důvodu v této třídě vyloučeny, i když berlínský stavební řád vícepatrové dřevostavby upravuje, ale jen u budov do třídy 4.

Požární obložení
Aby přesto bylo možné realizovat dřevostavbu, bylo třeba zpracovat individuální komplexní požární koncepci. Ta obsahuje vedle technické situace i únikový a záchranný plán a také systémová technická opatření. Budova je vybavena schodištěm ze železobetonu, které funguje jako první úniková cesta. Dveře s požární odolností 30 minut značně překračují požadavky berlínského stavebního řádu, který požaduje jen těsné a samočinné zavírání. Veškeré užitné prostory jsou vybaveny druhou únikovou cestou – oknem, proto byl z důvodu výšky horního podlaží dům opatřen nástupními plochami pro otočné žebříky. Nejdůležitějším prvkem požární koncepce je řešení spojů stavebních prvků a dimenzování požadovaného požárního obložení dřevěných stavebních dílů. Obložením dřevěné konstrukce nehořlavými materiály je požární ochrana zaručena. V případě hermetického uzavření hořlavých součástí konstrukce tohoto typu nedochází dle odhadů odborníků k vyššímu riziku v porovnání s masivními stavbami. Požárně technické obložení dřevěné konstrukce bylo provedeno sádrovláknitými deskami firmy Fermacell. Desky podle konstrukce zaručují požární ochranu až do 120 minut a jsou klasifikovány jako nehořlavý materiál třídy reakce na oheň A2. Zároveň nabízejí díky své homogenní struktuře vysokou mechanickou odolnost proti zátěži. Svými vlastnostmi (z pohledu materiálu nebo zpracování) jsou velmi podobné dřevu a představuji tak vhodné doplnění k dřevěným konstrukcím. Jednotlivé prvky dřevěné konstrukce stěn dostaly požární obložení, které konstrukci na dobu min. 60 minut hermeticky uzavřou, a tím ochrání před vzplanutím. Bezpečné hermetické uzavření minimalizuje současně nebezpečí dodatečného vzplanutí a vzniku ohniska v rámci konstrukce. Navíc se zabrání vzniku zplodin a dodatečných zplodin pyrolýzy. Z vnitřní strany je dřevěná konstrukce chráněna před vznícením obložením dvěma 18mm sádrovláknitými deskami. Duté prostory konstrukce jsou kompletně izolovány minerální vatou (bod tavení přes 1000 °C). Směrem ven je požárně ochranná účinnost opláštění K 60 dosažena díky kombinaci lamel z kamenné vlny a jednovrstvého obložení s 15 mm silnou sádrovláknitou deskou fermacell. Obklad z cementovláknité desky uzavírá konstrukci ven a tvoří nehořlavý povrch.

Dřevěná konstrukce stěn
Budova byla postavena jako skeletová konstrukce. Mezi dvě obvodové stěny z betonu byly uloženy dvě ocelové vzpěry jako nosné prvky vždy ve třetině obvodové stěny. Uzavření prostoru je provedeno dřevěnou konstrukcí stěn o tloušťce 24 cm. Díky vysokému stupni prefabrikace byl zajištěn rychlý a bezproblémový průběh stavebních prací přímo na stavbě. Hermetické uzavření ocelové nosné konstrukce obvodových stěn bylo provedeno s požárně ochrannou účinností opláštění K 60. Žádná z vnitřních stěn není nosná. Vyztužení budovy je provedeno železobetonovým schodištěm a dvěma instalačními jádry. Tím se zajistilo, aby půdorysy bytů v jednotlivých patrech mohly být navrženy individuálně, dle přání zákazníka. Objekt berlínského bytového domu dokazuje, že dřevostavba u vícepodlažních budov třídy 5 je možná. Požární ochrana je přitom zaručena stejně jako u masivních budov ze železobetonu nebo zděných staveb, a to v případě, že jsou naplánována a splněna odpovídající konstrukční opatření. V uvedeném případě mohly být splněny podmínky požární ochrany dle individuálního, komplexního řešení požární ochrany s obložením ze sádrovláknitých desek fermacell. Tím se dřevostavba osvědčila i pro dodatečné uzavření stavební mezery v městské oblasti. Autoři dokumentu o požární ochraně u použitého obložení z desek fermacell poukazují na výhody oproti stavbám z lehké oceli. Dřevěné stavební prvky s opláštěním z fermacellu totiž v případě požáru vykazují minimální teplotní roztažnost a zabraňují průchodu spalin a požárních plynů v oblastech spojů.

Bytové domy na Boyenstraße
Místo: Berlín-střed
Autor: Kaden Klingbeil
Dřevostavba: Tesařství Sieveke
Koncepce požární ochrany: Dehne, Kruse Brandschutzingenieure
Technické konzultace: Jonas Batzdorfer, Fermacell GmbH
Realizace: 2012

TEXT: PETER ŠOVČÍK
Foto: FERMACELL

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.