Vesnice v bytovém domě
Galerie(15)

Vesnice v bytovém domě

V pařížské ulici Pierre Rebiere vyrostl netradiční bytový dům.  Z jedné strany sousedí se hřbitovem, takže architekti museli hledat takové řešení, aby dům nenarušil hřbitovní atmosféru a zároveň minimalizoval výhled z bytů na hroby. Rozhodli se pro jedinečné uspořádávání bytového domu, které do městského prostoru přináší odvážný pokus o posílení sousedských vztahů.

Bydlení v bytovém domě od architekta Stephana Maupina není pro každého. Na parcele dlouhé šest set metrů a široké dvacet pět metrů vybudoval architekt dvacet bytů, které naprosto ignorují tradiční uspořádání v domě.  Místo toho, aby byly jednotlivé byty v domě srovnané vedle sebe, rozdělil architekt budovu napůl a nasměroval tak byty proti sobě. Dvě křídla budovy ustupují od středu pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů a vytvářejí soukromý venkovní prostor uprostřed bytového domu. Aby byla zajištěna určitá míra soukromí v jednotlivých bytech, snažil se architekt do systému teras vnést nepravidelnost. Přesto se zde svým sousedům jen těžko vyhnete.
V centrálním prostoru se lze navíc pohybovat po venkovních schodištích, která propojují jednotlivé byty. Díky tomuto prostoru připomíná zdejší sousedské fungování spíše život na malé vesnici, než v anonymní evropské metropoli. Směrem do ulice se dům snaží tvářit nenápadně. Jednoduchá okna a jednoduchá bílá fasáda jsou ale v kontrastu s vnitřním prostorem budovy. Tam vládne zářící kovové opláštění a dřevěné terasy. Podle vizí architekta by se tento prostor mohl do budoucna proměnit v jednu velkou kvetoucí zahradu. Cena projekt byla dva a půl milionu eur.

M Building
Architekt: Stéphane Maupin Architectes + Design & Nicolas Hugon Architectes
Klient: Paris Habitat
Realizace: 2012, Francie

-vb-

foto: Cecile Septet
zdroj: v2com.biz