Rezidenční čtvrť v docích přístavu Dunkerk
Galerie(12)

Rezidenční čtvrť v docích přístavu Dunkerk

Plán rozvoje oblasti doků severofrancouzského přístavu Dunkerk, který sehrál důležitou roli ve druhé světové válce, navazuje na mnohaletou obnovu města kdysi zdecimovaného vojenskými operacemi. Projekt, který má město znovu orientovat směrem k přístavu, postupně proměňuje doky v příjemnou rezidenční čtvrť, podporující smíšenou komunitu a sociální vazby.

Nově budovaná čtvrť severofrancou­zského Dunkerku nazvaná Grand Large se rozkládá na specifickém území mezi městem a mořem, mezi estetikou přímořského letoviska a industriálního přístavu, mezi rezidenčním a veřejným prostorem. Navazuje tak na celkovou strategii projektu Neptun, započatého už v roce 1991, jehož cílem je znovu orientovat město k přístavu. Této transformace městského centra již bylo dosaženo, nově vznikající čtvrť zahájila podle slov architekta Nicolase Michelina z kanceláře ANMA „druhou fázi operace Neptune, která se nyní zaměřuje na udržitelný rozvoj“. Odkazuje tak záměrně i k úspěšné vojenské operaci z roku 1943, která zvrátila vítězství nacistického Německa o dva roky dříve právě u Dunkerku v rámci Operace Dynamo. Následky bojů byly pro město zničující a po válce byl Dunkerk téměř kompletně nově postaven. Proces obnovy města se však až donedávna dokům vyhýbal.

Inspirace Agendou 21
Podle urbanistických plánů města má nový areál na ploše 16 hektarů v budoucnu nabídnout až tisíc bytů. Cílem takového rozvoje a husté zástavby je zabránit suburbanizaci, která vede k rozpadu města a vzniku sídelní kaše, když se v těsné blízkosti města nacházejí stále plochy využitelné pro bydlení a městský život. Okresní strategický městský plán je založen na zásadách inspirovaných Agendou 21, programovým dokumentem OSN, který se snaží uplatnit principy udržitelného rozvoje. Projekt tak využívá obnovitelné zdroje energie či dešťové vody, je ale také zaměřen na různé příjmové a sociální skupiny obyvatel, obohacen službami a propojen s městem veřejnou dopravou.

Grand Large
Čtvrť Grand Large sdružuje různé typy staveb a veřejných prostorů: půlkruhový park s jeho jednotlivými domy, hráze ze štítových budov, domy s terasami s bohatou výsadbou, soukromými zahrádkami i společné zahrady v otevřených dvorech mezi domy. Takový mix bytů zajišťuje smíšenou komunitu i flexibilitu těm, kterým se změní potřeby a budou se chtít přestěhovat do bytu s jinou velikostí, aniž by měnili čtvrť. V první fázi bylo postaveno 216 bytů ve třech typech domů. Každý z nich je energeticky úsporný, teplo je zajištěno rekuperací vzduchu, dvouplášťová fasáda pomáhá cirkulaci vzduchu a izoluje před chladem. Prioritou veřejného prostoru jsou chodci, úpravy pro automobilovou dopravu jsou omezeny jen na příjezdové cesty do garáží a jedna ulice je řešena jako městský bulvár s parkovacím pruhem vyhrazeným rezidentům.

Neptun v Dunkerku
Místo: Dunkerk, Francie
Autor: Agence Nicolas Michelin & Associés – ANMA
Investor: Nexity, Palm Promotion, Beci
Realizace: 1. fáze – 2010
Plocha: 21 000 m2
Územní plán: 16 ha
Náklady: 22,25 mil. €

TEXT: KATEŘINA KOTALOVÁ
FOTO: STÉPHANE CHALMEAU

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.