Bytový dům Mazanka
Galerie(9)

Bytový dům Mazanka

Bytový komplex Mazanka se pyšní nejvyšším oceněním v kategorii rezidenčních projektů soutěže Best of Realty 2006. Jde o konstrukčně propracovaný projekt, jehož architektura v sobě spojuje estetické i funkční vlastnosti.

Odborná porota soutěže Best of Realty ocenila jak kvalitu projektu, a to především samostatného třípodlažního objektu kruhového půdorysu s mezonetovými byty, tak komerční úspěšnost a maximální využití potenciálu lokality. Rezidenční komplex Mazanka se nachází u přírodní rezervace Okrouhlík, ale současně v lokalitě s dobrou dostupností do centra města.  

Geometrické tvary uprostřed zeleně

Urbanistické řešení a tvar jednotlivých domů pocházejí od ing. arch. Ladislava Vlachynského. Architektonický návrh, tedy vnější vzhled budov, dispozice bytů, detaily a interiéry, jsou z autorské dílny ateliéru ABM architekti, s.r.o., ing. arch. Petra Bouřila. 

Projekt je řešen jako uzavřená zástavba tvaru „U“ se třemi křídly, na první pohled zde navíc upoutá kruhový půdorys na konci jižní třípodlažní samostatně stojící stavby, kde se nachází několik mezonetových bytů. Všechny byty (od 1+kk po 5+1) poskytují výhled na panorama Prahy, aniž by bylo omezeno soukromí jejich obyvatel. Celý areál obklopuje park, zeleň prostupuje i do atria domů. Sadové úpravy areálu navazují na stávající vzrostlé stromy a přilehlou oblast Okrouhlíku. Součástí areálu je též relaxační centrum. 

Využití pozemku

Bytový komplex Mazanka se sto jednasedmdesáti byty se nachází v severní části Prahy, těsně pod vrcholem svahu mezi Libní a Ďáblicemi. V místě stavby se poměrně prudký svah lomí do plochého terénu, zástavba na jihu pod zlomem svahu má charakter drobných, neuspořádaných domů. Na východě území navazuje na čtvrť vilových domků. Západní strana k Tróji je nejhodnotnější, pozemek tímto směrem pokračuje jako zmíněná chráněná oblast Okrouhlík. Uspořádání a řešení vnitrobloku navazuje na okolní přilehlou oblast Okrouhlíku a tvoří klidné prostředí pro relaxaci a hry dětí. Komerční plochy jsou situovány do severního bloku a mají samostatné vstupy ze severní strany. Hlavní příjezd je veden ze severu, k domu se lze dostat obousměrnou vjezdovou rampou do podzemních garáží. Vjezdová rampa je zastřešená a ozeleněná. Parkovacích stání je celkem dvě stě šestnáct, z toho sto osmdesát v garážích a venku.  

Konstrukční systém

Konstrukční systém objektů tvoří příčné železobetonové stěny o tloušťce 200 mm a vodorovná deska o tloušťce 230 a 210 mm. Rozpon desek se pohybuje v rozmezí od 5100 mm do 7700 mm. Nosné konstrukce a konstrukce ve styku se zeminou v suterénech jsou navrženy z betonu. Vyztužení objektů zajišťují v příčném směru monolitické stěny, v podélném směru je dáno tuhostí stěnových rámů. Schodiště jsou tvořena monolitickými podestami a prefabrikovanými rameny. Vyrovnávací ramena jsou také prefabrikovaná, mezipodesta je dodatečně vybetonovaná.

Výtahové jádro je od ostatních konstrukcí oddilatováno a ve všech objektech je tvořeno monolitickými železobetonovými stěnami o tloušťce 180 mm a nahoře a dole je zakončeno dojezdem. V místě dolního dojezdu je konstrukce podlahové desky zdvojena a mezi výtahovou šachtu a podlahovou deskou je pryžová vložka. Kvůli akustickému oddělení výtahových šachet od okolních konstrukcí nelze se šachtami počítat jako se zavětrovacími. Z důvodu stability výtahového jádra jsou výtahové šachty kotveny k vodorovné stropní desce pouze v každém druhém podlaží. 


Stavební řešení

Obvodový plášť, mezibytové i bytové příčky a bytová jádra sousedící s pobytovými místnostmi jsou z cihelného zdiva. Fasády budov jsou pravidelně členěny hmotově i barevně a střídají se na nich různé  materiály včetně obkladového dřeva. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé sádrové, na stropech pak stěrkové. Venkovní omítky jsou naneseny na zateplovacím systému. Podlahy v běžných podlažích jsou těžké plovoucí s tlumící vložkou a s tuhou roznášecí deskou. Střešní konstrukce tvoří jednoplášťové ploché střechy s vloženou parozábranou. Střechy jsou spádovány do vpustí ve středu traktu, terasy jsou spádovány do zaatikových vpustí. Většina střech je zazeleněná, osázená extenzivním porostem, který je nenáročný na péči a celý rok si zachovává zelenou barvu. Významným prostorovým i výtvarným prvkem domu jsou balkóny, lodžie, terasy a předzahrádky. Z každého bytu lze volně vyjít ven.

Bezbariérový objekt

Moderní stavba odpovídá také všem předpisům týkajícím se bezbariérového řešení objektů. Hlavní vstupy do objektů jsou tedy řešeny jako bezbariérové. Šířka vstupních dveří do bytu je 900 mm a dveře jsou vybaveny samozavíračem. Přechody mezi vnitřní a vnější komunikací jsou vysoké maximálně 20 mm. Do komerčních prostor, kavárny i fitcentra jsou zabezpečeny bezbariérové vstupy z terénu. I všechny společné prostory objektů jsou bezbariérově přístupné pro osoby zdravotně postižené a samozřejmě jsou pro ně vyhrazena i místa na parkovacích plochách. 

Název stavby: Bydlení Mazanka IV
Místo: Praha 8, kat. území Libeň
Charakteristika: novostavba
Investor:
Finep Mazanka, s.r.o.                 
sídlo: Václavské nám.1, 110 00 Praha 1

Architekt:   
Ing. arch. Ladislav Vlachynský                 
Atelier 90, s.r.o.                 
Eleonory Voračické 5a, 616 00 Brno   
             
Ing. arch. Petr Bouřil                 
ABM architekti, s.r.o.                 
Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

Hlavní inženýr projektu: Ing. Coufal Tomáš, Building, s.r.o. 
Projektant: Building, s.r.o., Slavíkova 20, 130 00 Praha 3
Začátek realizace: červen 2004
Konec realizace: jaro 2006
Náklady na realizaci: 290 mil. Kč
Funkce: obytný soubor 

Technické údaje
Konstrukční řešení: Obytný soubor Mazanka VI. je koncipován jako jeden celek se společným suterénem, celek je rozdělen na dvě samostatné obytné části. První část je složena z devíti dilatačních částí A, B, C, D, E, F a tří dilatací suterénu. Části A, B, C mají jedno podzemní podlaží a sedm nadzemních. Části D, E, F mají jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Druhá část je složena ze dvou dilatačních částí G, H.

Železobetonové nosné konstrukce, keramický zateplený obvodový plášť

Zdivo: Porotherm, železobeton, porobeton
Střešní krytina: Na částech A, B, C jsou střechy tvořeny železobetonovou deskou v mírném spádu od okraje ke středu.
Omítky vnější, vnitřní: vnější omítky: kontrast drsné omítky a hladkých cihelných nebo keramických obkladů, speciálně ošetřené dřevo, vnitřní jednovrstvé sádrové, na stropech stěrkové
Okna: plastová s imitací dřeva
Dveře: Dveře do bytů jsou dřevěné s předepsanou požární odolností. Mají bezpečnostní kování a kukátko. Zárubeň je zazděna do plné stěny bez zrcátek. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo prosklené. Zárubeň je obložková.Vstupní dveře do domů jsou ocelové, zasklené bezpečnostním sklem Connex.
Podlahy: koupelna, toaleta – keramická dlažba, ostatní místnosti – bez podlahové krytiny, příprava pro plovoucí podlahy – dle výběru zákazníka 
Schodiště: monolitické podesty a prefabrikovaná ramena
Klempířské prvky: titanzinek
Dodavatel: Unistav, a.s.
Subdodavatelé:
Metrostav, a.s. – zámečnické výrobky  
Jahla Milevsko, v.o.s. – vzduchotechnika 
Holborn Group – fasáda 
Gabionmont Liberec – gabionové stěny  
J.L.T.group – venkovní komunikace, zemní práce 
Umělecká řemesla – hliníkové stěny 
Somex – anhydritové podlahy

Dana D. Daňková
Foto: Finep