Sociální bydlení od světoznámého studia BIG

Nelehkého úkolu vybudovat v zanedbané severozápadní čtvrti Kodaně sociální bydlení se ujala renomovaná architektonická kancelář BIG. Řešením problémů s omezeným rozpočtem a snahou zachovat prostupnost území se stala modulová výstavba.

Iniciativa vybudovat v kodaňské čtvrti Dortheavej sociální byty vzešla z neziskové organizace pro budování dostupných nájemních bytů Lejerbo. Koncept bytového domu se snaží uvést v život myšlenky Jana Gehla a vytvořit tak bohatý veřejný prostor.

Zachování silných stránek

Přestože lokalita, na které dům stojí, nebyla sama o sobě příliš atraktivní, vyskytovalo se v ní několik momentů, které se architekti rozhodli nepoškodit. Budova měla doplnit stávající zástavbu sestávající z dvou neúplných bloků.

Uzavřela by tak mezi novým bytovým domem a starými objekty zelenou plochu, která byla studiem BIG posouzena jako hodnotná. Kromě obav z poškození stávající zeleně museli architekti řešit také pěší prostupnost lokality, která mohla být novým objektem negativně narušena.

Ustupující dřevěná vlna na několika místech vytváří malá náměstíčka.
Ustupující dřevěná vlna na několika místech vytváří malá náměstíčka. |

Dřevěné moduly

Další výzvou, s kterou se architekti museli vypořádat, byl omezený rozpočet. Zároveň nechtěli rezignovat na kvalitu tohoto dostupného bydlení a navrhnout novým obyvatelům příjemné, velkorysé místo k životu. Dům je proto složen z opakujících se modulů, jejichž opakování umožnilo snížit náklady na výstavbu na únosnou mez.

Kombinovaná kuchyň a jídelna má vyšší strop než ostatní místnosti bytu.
Kombinovaná kuchyň a jídelna má vyšší strop než ostatní místnosti bytu. |

Děravý dům

Navržené moduly byly uspořádány v pěti vrstvách na sebe. Každý druhý modul je vyšší, v bytech se tak vyskytují velkorysejší obytné prostory s vyššími stropy. Vynechání modulů v přízemí je prostředkem pro zajištění pěší prostupnosti.

Celá budova je uspořádána do tvaru mírně zakřivené vlny, která kontrastuje s okolní pravoúhlou zástavbou a dodává celému projektu hravost. Na několika místech toto vychýlení tvoří intimní zákoutí a malá náměstíčka. Společenská hodnota nového domu se tak neomezuje pouze bezprostředně na jeho obyvatele, ale o nové možnosti je obohaceno i okolní městské prostředí.

Dortheavej Residence
Místo: Kodaň, Dánsko
Architekt: Bjarke Ingels Group
Realizace: 2018
Text: Anna Vrabcová
Foto: Rasmus Hjortshoj, BIG

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2019.