Rezidence Neklanka

Nedaleko smíchovského nádraží byla v srpnu zahájena výstavba nízkoenergetického obytného projektu Rezidence Neklanka. Dva bytové domy vystupují ze zalesněného svahu a nabídnou novým obyvatelům krásné výhledy na pražské panorama.

Praha se od svého založení v údolí Vltavy rozrůstala mimo jiné podél vltavských přítoků. Nejdříve byla zastavěna rovinatá dna údolí hustou blokovou městskou zástavbou. Jejich zelená úbočí zůstala nezastavěna, řada z nich až do dnešní doby.

Fenomén nezastavěných nebo řídce zastavěných zelených často skalnatých hřbetů (Branická skála, Vyšehrad…) je v členité městské krajině Prahy jedním z prvků, který tvoří její charakter. Poloha pozemku Rezidence Neklanka při úpatí terénního hřebene porostlého lesem je vzácná, ale pro Prahu typická.

Domy se nacházejí na okraji vilové zástavby.
Ostře řezané tvary domů vystupují z hmoty lesa.
Obyvatelé budou mít výhled do zeleně.
Rezidence Neklanka
Rezidence Neklanka
Rezidence Neklanka

Inspirace skálou

Podle architekta projektu Jaroslava Slavíčka bylo přírodní krajinné prostředí v jeho okolí nejpodstatnější inspirací pro ideu návrhu.

„Lesní masiv v jižním sousedství vzhledem k dnešním i budou­cím regulacím zůstane nezastavěný ‚na věky‘. Domy Rezidence Neklanka obklopuje zeleň pronikající z lesa až k městským blokům. Domy si můžeme představit jako dva skalní výchozy, kameny, věže, skály, pozůstatky geologické minulosti, která je neoddělitelnou částí krajiny zde i jinde v Praze,“ říká architekt. Skalnaté výběžky vystupující ze zeleného příkrovu má připomínat také střídmá, šedobéžová fasáda.

Domy se nacházejí na okraji vilové zástavby.
Domy se nacházejí na okraji vilové zástavby. |

Bydlení v kontaktu s přírodou

Nízkoenergetický projekt Rezidence Neklanka nabízí celkem 31 bytových jednotek v dispozicích od 1+kk do 4+kk s vlastním balkonem, terasou anebo předzahrádkou v případě bytů v přízemí. Ty bezprostředně propojují budoucí obyvatele a jejich domácnosti s okolní, ve městě výjimečnou přírodou.

Celý projekt je realizován ve vysokém standardu odpovídajícím exkluzivní lokalitě vilové zástavby na pomezí pražského Smíchova a Radlic. Přírodní barvy i materiály podtrhují půvab okolní přírody.

Dva solitérní domy čtvercového půdorysu se čtyřmi nadzemními podlažími a dostatkem parkovacích míst ve společném suterénu se otevírají směrem k zalesněnému svahu nad Radlickým údolím.

V projektu záměrně převažují jižně orientované byty, které na horních podlažích nabízejí krásné výhledy na Prahu. Celý areál je oplocený, a poskytuje tak záruku bezpečnosti a soukromí.

Ostře řezané tvary domů vystupují z hmoty lesa.
Ostře řezané tvary domů vystupují z hmoty lesa. |
Rezidence Neklanka
Místo: Praha 5
Architekt: Jaroslav Slavíček, Atelier Slavíček Architekti
Developer: Geosan Development
Projekt: 2018
Realizace: 2020
Text: Anna Vrabcová
Foto: Ondřej Tuček, Viktor Tuček

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2019.