Partneři sekce:

Ecocity: vlajková loď pasivní bytové výstavby

Ecocity: vlajková loď pasivní bytové výstavby

Proč čekat, až se pasivní výstavba stane standardem? V pražských Malešicích už nyní začne stavba v našem prostředí ojedinělého projektu – pasivního komplexu bytových domů, které budou navíc vyrábět elektřinu.

Přestože se pasivní výstavba bude postupně v souvislosti s energetickou směrnicí Evropské unie stávat standardem, v České republice se prosazuje jen velmi pozvolna. Zvláště v oblasti bytové výstavby. Realizace ekologických projektů v technologicky náročnějším, pasivním standardu totiž prodražuje stavbu a developeři by tyto náklady museli promítnout do cen. A v době útlumu poptávky po nových bytech ­nechtějí riskovat, že by tak odradili potenciální kupce.

Jenže prasklá bublina realitního trhu také způsobila, že si lidé pečlivěji vybírají, do jaké nemovitosti budou investovat. Rozhodujícími faktory jsou tak stále více nejen metry čtvereční a lokalita, ale také použité materiály, architektonické řešení a energetická koncepce domu.

Toho si je vědom i developer, který se nízkoenergetickou výstavbou zabývá už devět let, do nedávna v rámci realizovaných samostatných menších bytových domů. Jako další projekt se rozhodl pustit do odvážnějšího projektu a uvést na trh první pasivní bytový soubor pod názvem Ecocity Malešice. Jedná se o komplex pěti domů v Praze 10 – Malešicích, který naváže na stávající novou bytovou zástavbu v této rozvíjející se městské části.


Minimalizace automobilové dopravy v obytné zóně

Zachovat zeleň mezi domy
Pět bytových domů podle projektu architektů Luďka Podlipného a Martina Sladkého vyroste na dvou společných základnách, v nichž budou podzemní garáže. „Tento koncept umožní oddělit automobilovou dopravu od pěších tras a obytné zóny,“ říká Luděk Podlipný. „Proto je také v podzemním podlaží plánováno více parkovacích míst, než je u bytových projektů obvyklé. V úrovni terénu počítáme pouze s několika málo parkovacími místy pro návštěvy,“ dodává architekt. Díky tomuto konceptu může být maximum plochy mezi domy využito pro předzahrádky a pobytovou zeleň s parkovou úpravou.

Nadzemní hmoty domů obdélníkového půdorysu jsou orientovány delší stranou východo–západním směrem, aby tak mohly být hlavní fasády orientovány na jih. Zároveň tak mohou být na jih orientovány všechny terasy a balkony. Vstupy do domů jsou navrženy ze severní strany. Jednotlivé objekty jsou na pozemku umístěny střídavě tak, že svými odstupy mezi sebou vytvářejí plynoucí venkovní obytný meziprostor a zároveň všechny byty v půdorysu objektů mají zajištěn výhled a dostatek slunečního světla.

Návrh hmotového a urbanistického řešení zároveň respektuje objekty okolní zástavby (zejména objekty I., II. a III. etapy výstavby Malešická stráň) rozčleněním na solitérní hmoty, měřítkem stavby a počtem podlaží. Dopravní řešení, návrh pěších tras a veřejné zeleně rovněž umožňuje další rozvoj lokality.


Aktivně k pasivní výstavbě

Pozornost k detailům
V obytném souboru jsou navrženy dvě půdorysné varianty domů, které se liší skladbou a dispozičním uspořádáním bytů. Každý z nich má pět nadzemních podlaží a ustupující šesté. Dominantním prvkem jižních fasád jsou vystupující prosklené arkýře hmoty obývacích pokojů. Na tyto arkýře hmotově navazují rohové balkóny. „V původním návrhu jsme počítali s mnohem prostornějšími balkóny, které jsme však bohužel, vzhledem k tendenčnímu výkladu územního plánu, museli redukovat,“ říká Martin Sladký.

Barevné řešení domů je navrženo v kombinaci bílé a šedozelené hladké omítky. Jižní arkýře obývacích pokojů s balkóny, ustupující podlaží a vstupní partie domů jsou obloženy velkoplošným obkladem z cementovláknitých desek ve žluté a zelené barvě. Terasy v 5. a 6. NP mají ocelové stínicí pergoly s dřevěnou výplní.

Architekti kladli důraz také na řešení parteru domů a venkovních oddychových ploch. Plocha mezi domy je využita jako parková zeleň, na střechách parkingu je navržena zelená střecha. Venkovní plochy jsou rozděleny na venkovní předzahrádky přiléhající k bytům a veřejně přístupnou zeleň. Dělicí opěrné zídky vytvářejí žádoucí parterový detail.

Od partnerů ASB

Ekologický provoz
Domy jsou navrženy a budou realizovány jako energeticky pasivní. V rámci standardu domů budou použity veškeré konstrukce s kvalitním zateplením, okna s trojskly a nucené větrání s rekuperací tepla. Vytápění bytů je řešeno jako teplovodní s centrálním rozvodem tepla ze dvou předávacích stanic horkovodu umístěných v podzemním podlaží (jedna předávací stanice bude sloužit pro tři bytové domy a další předávací stanice pro zbývající dva). Větrání bytů je řešeno jako centrální pomocí větracích jednotek s rekuperací tepla umístěných na střeše bytových sekcí.

Na střeše každého z domů jsou navrženy také plochy pro umístění fotovoltaických panelů.
Stavba první etapy bytů je plánovaná na druhou polovinu roku 2012, dokončení a převod bytů je v plánu ke konci roku 2013.

Obytný soubor Ecocity Malešice

Místo: Praha 10 – Malešice
Architekt: Podlipný Sladký architekti
Investor: Rezidence Malešice s.r.o.,
Ecocity Malešice s.r.o.
Developer: JRD s.r.o.
Počet bytů: 110 (22 v každém objektu)
Plocha bytů: 8 770 m2
Parkovací stání v garáži: 153
Stání na terénu: 15

Kateřina Kotalová
Vizualizace: Podlipný Sladký architekti

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyBytové domy