Domy podporující sousedské vztahy

Domy podporující sousedské vztahy

Je možné dobrým architektonickým návrhem pozitivně ovlivnit sousedské vztahy a pomoci vybudovat fungující společenství? Architekti Zdeněk Jiran a Michal Kohout se domnívají, že to není utopie, a tuto myšlenku se snaží zhmotnit nejen v pražském rezidenčním komplexu na Vackově, ale také v Lysé nad Labem. Tam se chystá stavba developerského projektu inspirovaného myšlenkami cohousingu.

Podoba projektu se rodila během workshopu na urbanisticko-architektonické řešení zástavby někdejšího areálu Fruty v Lysé nad Labem, který vyhlásila společnost MS development. Část tohoto území o rozloze takřka dvou hektarů nedaleko městského centra získal developer od města formou pronájmu a pozdějšího odkupu, druhou část koupil od soukromého majitele. Lokalita se nachází jižně od centra města mezi ulicemi Jedličkova a Pivovarská. Ulice Jedličkova, která se zvolna stává novou městskou třídou, přebírá postupně funkci osy, kolem které se město uspořádává.

Na tomto území má vzniknout rezidenční komplex třinácti bytových domů podle návrhu čtyř architektonických ateliérů nazvaný Zåhrada. Kromě ateliéru Jiran Kohout architekti se na projektu podílejí kanceláře MS Architekti, Podlipný Sladký architekti a Projektil architekti. Celý projekt bude nízkoenergetický a jak dodává ředitel developerské společnosti MS development Michal Šourek: „Energeticky úsporný provoz je důležitý, ale dobrý projekt pracuje také se sociální energií. Podstatné je totiž i to, kolik životní energie dá svému okolí.“

Soukromé a polosoukromé prostory

Projekt ateliéru Jiran Kohout architekti tvoří pět domů propojených polootevřenými galeriemi. Návrh se snaží integrovat různorodé požadavky, které jsou dnes na městské bydlení kladeny. Na jednu stranu očekávají obyvatelé služby a jejich dostupnost odpovídající hustotě zástavby tradičního města, na druhé straně však klid, soukromí a pohodu bydlení v soukromé zahradě. Na jedné straně je hygienický komfort a dopravní dostupnost sídlištní zástavby, na druhé straně společenský status a úroveň zahradního města (které s lokalitou ze západní strany sousedí). Důležitým motivem, který se návrh snaží akcentovat, je rovněž vytvoření vhodně uspořádaných polosoukromých prostor – dvorků, posezení i pavlačí stimulujících bohatý sousedský život a bezpečnost obyvatel.

Návrh kombinací těchto motivací usiluje vytvořit vyvážené, důstojné i dostupné byd­lení. Domy jsou uspořádány do dvou sousedství, které pak dále společně tvoří jednotku o rozměru a charakteru jednoho městského bloku. Sousedství je orientováno okolo společného venkovního polosoukromého prostoru, kam zpravidla ústí i společenská místnost. Struktura jakéhosi bloku je charakterizována systémem pěších cest a chodníků, protkávajících celé území a sbíhajících se do dvou menších parčíků.

Ostrovy propojené mosty
Domy jsou navrženy jako čistě bytové s celkem jedenasedmdesáti byty. Jednotlivé budovy jsou v rámci zóny či sousedství propojeny venkovním schodištěm s proskleným výtahem a venkovními komunikacemi pavlačového charakteru. Pro každou z nich je v přízemí navržena společenská místnost, kterou mohou využívat matky s dětmi, mohou se tu setkávat sousedé, hrát si tu děti. V obou zónách budou zřízeny uzamykatelné boxy pro ukládání kol a venkovní stojany na kola. Všechny budovy jsou umístěny na společné podnoži jednoho polozapuštěného podlaží. Vjezd do tohoto podzemního podlaží zabezpečují dvě nezávislé rampy.

Jednotlivé domy mají nepravidelný půdorysný tvar, plochou střechu a jsou navrženy jako čtyřpodlažní. Přízemní byty mají navrženu předzahrádku, ostatní byty jeden nebo dva balkony. Všechny domy jsou přístupné jak z veřejných či poloveřejných pěších komunikací, tak i z uzavřených polosoukromých dvorků.
Přístup do všech bytů je umožněn přes vnitřní společné haly. Všechny byty jsou navrženy s přehlednou vstupní částí (se šatní skříní a možností umístění kočárku), každý byt má navrženu komoru (s možností umístění pračky). Princip dispozičního uspořádání všech bytů vychází z důsledného členění bytů na denní a noční zónu. Větší byty jsou umístěny do vyšších podlaží.

Od partnerů ASB

Technické řešení
Konstrukce horní stavby je navržena jako systém železobetonových stěn – obvodových a mezibytových, v některých místech kombinovaných s vnitřními sloupy monolitického skeletu. Vodorovné nosné konstrukce horní stavby jsou navrženy jako železobetonové bezprůvlakové desky. Stropní desky jsou lokálně zesíleny průvlaky, hlavicemi nebo žebry. Vnější otevřené komunikační prostory se schodištěm jsou navrženy jako monolitické. Balkony budou řešeny jako železobetonové desky kotvené do obvodového pláště přes ISO nosníky. Navržena je zateplená fasáda s tenkovrstvou omítkou. Okna jsou stíněna systémem textilních rolet se speciální povrchovou úpravou a možností vyklápění těchto rolet v libovolném úhlu od fasády. Okna jsou uvažována jednoduchá dřevěná, opatřená izolačním dvojsklem a celoobvodovým kováním. Vnější otevřené chodby se schodištěm jsou z jedné strany kryty celoskleněnou fasádou z bezpečnostního skla, z druhé strany je stejně jako u balkonů navrženo zábradlí z vertikálně členěných ocelových, žárově pozinkovaných pásů.

Sluníčková zahrada
Stavebník: MS developments, s. r. o.
Místo: Lysá nad Labem
Plocha: 71 bytových jednotek, užitná plocha bytů – 5 045 m2
Náklady: odhad – 170 mil. Kč
Architekt: JKA – Jiran Kohout architekti
Projekční tým:    Zdeněk Jiran, Michal Kohout, David Tichý, Josef Tlustý, Jana Jeřábková
Vizualizace: Petr Matějka

Kateřina Kotalová
S využitím autorské zprávy
Vizualizace: Jiran Kohout architekti

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyBytové domy