Bytový dům se zelenou střechou
Galerie(19)

Bytový dům se zelenou střechou

Bytový dům s netradičně zvlněnou zelenou střechou a deseti dvou až tří patrovými byty vyrostl na obyčejném čtvercovém pozemku v docela neobyčejném urbanistickém areálu od architekta Frise van Dongena. Amsterdamský areál s trojúhelníkovým tvarem a pěti sty byty doplnili o tuto nápaditou budovu architekti z kanceláře NL Architects. Bytový dům se zelenou střechou nese název Blok K.

Urbanistický celek se nachází mezi centrem Amsterdamu a přístavem ve východní části města. Jeho východní okraj je zastavěn dlouhým blokem s více jak 300 byty a kancelářemi, které zároveň chrání vnitřní obytné území areálu před hlukem z přilehlé železnice.

Uvnitř obytného areálu je v parku rozmístěno šestnáct menších bytových domů, mezi nimi i Blok K. Zadáním byl třípatrový dům, kde polovina plochy horního podlaží budou střešní terasy. Architekti vycházeli z jednoduchého kvádru, který následně deformovali.

Určujícím prvkem se stala ulička, která vede napříč celým domem. Právě z tohoto koridoru je přístupných všech deset bytů, každý samostatným vchodem. Toto uspořádání umožnilo přesunout veškeré nezbytné instalace do těchto nejtmavších míst jednotlivých bytů a co nejvíce tak otevřít vnější fasádu.

Mimo samostatných vstupů z veřejně přístupné uličky má každý byt i samostatný přístup na zelenou střechu, respektive dřevem obložené terasy. Hlavně kvůli lepšímu prosvětlení jednotlivých bytů byl objekt dále deformován. Jeho zelená střecha je natolik zvlněná, že v některých místech leží jen nad dvěma podlažími, v některých místech až nad čtyřmi.

Navzdory nutným deformacím jednotlivých bytů zůstaly základní typologické rysy stejné a podlahová plocha všech bytů se pohybuje kolem 630 metrů čtverečních.

Vývoj hmoty bytového domu se zelenou střechou Blok K:

Blok K, Funen

architekt: NL Architects
klient: IBC Vatgoed/ Heijmans
realizace: Nizozemsko, 2009

-vb-
zdroj a foto: NL Achitects