Živé místo pro setkávání. Přeměna parku Střed v Mostě začne v dubnu

V Mostě začne v dubnu přeměna parku Střed podle návrhu architektů. Součástí areálu bude kavárna, hřiště a vodní prvky. Náklady na revitalizaci jsou přes 66 milionů korun. Hlavním motivem návrhu, který vzešel z projektové, jednofázové, neanonymní, architektonické soutěže je geologie a morfologie okolní krajiny.

Park Střed se nachází mezi centrem města a sportovní halou. Na revitalizaci město získalo dotaci 25 milionů korun od Nadace Proměny Karla Komárka. Přestavbě předcházel průzkum veřejného mínění, v němž lidé sdělovali, co by si v parku přáli. Projektovou dokumentaci dokončilo město v závěru loňského roku. Park se upraví podle návrhu týmů architektů a krajinářů kolem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana, kteří vyhráli architektonickou soutěž.

Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě
Park Střed v Mostě

Park je řešen tak, aby nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. „Naším záměrem bylo udělat z parku znovu živé místo s jedinečnou zelení, udržitelnými vodními prvky a potřebným zázemím pro setkávání. Tyto potřeby vítězné řešení naplňuje, vyrovnává se i s rizikem vandalismu a s tím, abychom zvládli udržet provoz parku do budoucna,“ řekl již dříve primátor Jan Paparega (ProMOST).

Vybíralo se z pěti návrhů

Součástí projektu je hospodaření s dešťovou vodou. Kácet se bude minimálně, další stromy se dosadí. Umělecká díla v parku zůstanou zachována. „Vítězný koncept jsme ocenili hlavně za čisté krajinářské řešení, které v omezené podobě oživuje původní srdce parku s fontánou a citlivě je doplňuje o nové architektonické prvky. Návrh zároveň nejlépe naplnil zadaná soutěžní kritéria,“ uvedl předseda soutěžní poroty Petr Lešek.

Park navrhli v 60. letech minulého století architekt Václav Krejčí a krajinář Otakar Kuča. Návrhů do architektonické soutěže přišlo pět. Ve vybraném řešení je původní kaskáda vodních prvků zachována z ekonomických důvodů jen částečně.

Dva z vodních prvků ve středu parku nahradí pódium pro menší kulturní akce a kavárna, v jejíž blízkosti bude hřiště pro nejmenší děti. Další multifunkční plocha, hřiště s pobytovými schody, propojí park se stadionem. Na sportovišti a dětském hřišti se počítá s kamerovým systémem.

Téma geologie se odráží také v pojetí dětských hřišť. Terasy tvoří aktivní pásy, na nichž jsou umístěna dětská a workoutová hřiště, pódium, kavárna, posezení, vodní prvek i některé sochy. Terasy jsou zároveň provázány pěšinami, které zajišťují komfortní prostup napříč parkem. Terasy rozšiřují aktivní část parku do širšího území. Dva původní vodní prvky jsou nahrazeny pódiem a kavárnou. Domek správce s krytým sezením funguje jako zázemí sportoviště.

PARK STŘED V MOSTĚ

Místo: Most
Architekt: Rehwaldt Landcape Architects a Atelier Hoffman/Till Rehwaldt, Patrik Hoffman, Eliška Nováková, Tomáš Černý, Eliška Černá, Markéta Kupková a Garth Woolison
Investor: Město Most
Rozloha: 5 ha
Projekt: 2019–2020
Předpokládané dokončení: 2022–2023

red