Park před Základní školou U Červených domků v Hodoníně

Park před hodonínskou školou poničilo tornádo. O nové podobě rozhodne soutěž

Nadace Proměny Karla Komárka vyhlašuje v souvislosti s chystanou obnovou parku před Základní školou U Červených domků v Hodoníně výzvu k podání nabídek na vypracování architektonicko-krajinářského návrhu.

Cílem projektu obnovy parku před Základní školou U Červených domků v Hodoníně je napravit v zájmovém území škody po ničivém tornádu a zároveň vytvořit kultivovaný veřejný prostor, určený primárně k odpočinku a relaxaci.

Prostor může zároveň sloužit jak dalším organizacím z areálu pro jejich akce, tak k pořádání aktivit kulturního rázu. Předpokládaná celková výše investičních nákladů na obnovu poničeného území je 30 milionů korun, přičemž se počítá s výraznou finanční podporou nadace.

Lhůta pro podání nabídek končí 15. srpna 2022, nadace a město vyberou vítěze výzvy do 30. září. Zájemci získají veškeré podrobnosti a podklady k výzvě na webových stránkách.

„Prostor před základní školou spojuje příměstský les Bažantnice, sportovní areál a Dům přírody. Nadaci a městu velmi záleží na tom, aby vzniklo místo, kde si každý člověk, který se tu zastaví nebo tudy projde, najde pro sebe to pravé. Proto jsme v letošním roce uspořádali anketu mezi občany, participační kavárnu a workshop s dětmi, abychom zjistili, co si od budoucího místa slibují. Jsem rád, že prvním krokem k naplnění jejich přání je výběr vhodného architektonického studia,“ řekl Luboš Veselý, který je pověřen řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Na návrh je vyčleněno přes 2 miliony korun

Samotná obnova parku se skládá ze dvou fází. První skončila na jaře 2022, kdy se na místě uskutečnila menší komunitní výsadba stromů. Cílem nadace a města bylo vytvořit podmínky pro hladký přechod do fáze druhé, během níž se prostoru před základní školou dostane ucelené architektonické a krajinářské koncepce. Výzva k podání nabídek, která se právě otevřela, obsahuje i časové rozmezí plnění. Úspěšný uchazeč bude na návrhu pracovat podle předpokladu v letech 2022–2025.

„Vstup do druhé fáze obnovy parku před Základní školou U Červených domků je pro Hodonín výbornou zprávou. Nadace Proměny Karla Komárka má s utvářením parků, zahrad a dalších veřejných míst dlouholeté zkušenosti. Pomoc nadace s vyhlášením výzvy proto město velmi vítá. Dobře nastavenou spolupráci odráží i fakt, že v hodnoticí komisi zasednou společně zástupci nadace i města,“ uvedl starosta Hodonína Libor Střecha.

Na vypracování architektonicko-krajinářského návrhu včetně dokumentace jsou vyhrazeny prostředky ve výši 2,3 milionu korun včetně DPH. Mimo jiné se v něm počítá s uplatněním řešení, která budou využívat principy modrozelené infrastruktury a odpovídat kontextu a charakteru místa. Budoucí tým architektů a krajinářů navrhne také nový vstup do areálu základní školy, vyřeší napojení cest na další projekty v lokalitě nebo zváží umístnění přístřešku či uměleckého prvku.

red