Úspěšná mezinárodní soutěž International VELUX Award vstupuje do 5. ročníku

Úspěšná mezinárodní soutěž International VELUX Award vstupuje do 5. ročníku

Společnost VELUX zahajuje další ročník soutěže International VELUX Award 2012 (IVA 2012), která je určena studentům architektury z celého světa. Hlavním tématem soutěže je i v pátém ročníku „Světlo pro budoucnost“. Studenti tak mají za úkol věnovat pozornost důležitosti role denního světla a navrhnout možnosti jak ho maximálně využít v architektuře.

„Naší snahou je co nejvíce využít denní světlo a čerstvý vzduch ve prospěch vyšší kvality života. Mezinárodní soutěž International VELUX Award, kterou pořádáme každý druhý rok, vybízí studenty architektury, aby se zamýšleli nad udržitelnou architekturou, a zohlednili tak ve svých návrzích sociální, psychologické a environmentální rozměry slunečního záření a denního světla,“ řekl Per Arnold Andersen, architekt a vedoucí oddělení pro denní světlo, energetickou náročnost a vnitřní klima skupiny VELUX.

Mezinárodní soutěž IVA 2012 podporuje trvale udržitelné řešení nejen pro novostavby, ale i pro stávající bytový fond ve městech i v příměstských rezidenčních oblastech. Soutěžní návrhy by v sobě měly spojovat využití světla jako významného zdroje energie a jeho nezanedbatelný vliv na lidskou psychiku a pohodu lidí žijících a pracujících ve vnitřních prostorách.

Složení poroty 5. ročníku International VELUX Award 2012, budou tvořit renomovaní architekti a odborníci z celého světa, kteří mají za sebou pedagogickou a publikační činnost a zasazují se o myšlenku trvale udržitelné architektury, která zohledňuje místní prostředí a klimatické podmínky dané oblasti. V porotě zasednou – Alvaro Siza (Portugalsko), Brigitte Shimová (Kanada), Peter Stutchbury (Austrálie) a Francis Kéré (pochází z Burkiny Faso, nyní žije v Německu).

Soutěž International VELUX Award 2012 je pořádána ve spolupráci s Mezinárodní unií architektů (UIA) a Evropským sdružením pro vzdělávání architektů (EAAE). Studenti mohou své přihlášky do 5. ročníku soutěže zaslat nejpozději do 2. března 2012.

Přihláška a více informací na http://iva.velux.com/