Wienerberger fórum – leden 2012
Galerie(1)

Wienerberger fórum – leden 2012

Tématem Wienerberger fóra, které se bude konat v průběhu ledna 2012 v šesti velkých městech v Čechách a na Moravě, budou mimo jiného legislativní změny ve stavebnictví. V rámci fóra předvedou odborníci z Wienerbergeru, jak založit zdivo z cihel POROTHERM T Profi plněné minerální vatou.

Čtvrtý ročník Wienerberger fóra láká několika aktuálními tématy.

Velký ohlas se předpokládá u přednášky týkající se revidované tepelné normy a zákona o hospodaření energií. Ing. Petr Veleba rozebere požadavky a důsledky těchto legislativních změn, které jsou platné od 1. 11. 2011, a bude se věnovat i jejich dopadům na výstavbu a navrhování budov od roku 2013.

Ing. Ivo Petrášek přiblíží zásady navrhování stropů a představí možnosti minimalizace tepelných mostů u vykonzolovaných konstrukcí. Účastníci fóra se mohou těšit i na seznámení s využitím keramických stropů při rekonstrukcích historických budov. Sérii přednášek uzavře společné vystoupení Ing. A. Horského, Ing. I. Petráška a Ing. P. Veleby, kteří přinesou komplexní pohled na konstrukční zásady navrhování a posuzování staveb z pohledu akustiky, tepelné techniky a statiky.
 
Semináře Wienerberger fóra proběhnou příští rok v průběhu ledna – 5. 1. v Českých Budějovicích, 10. 1. v Brně, 12. 1. v Ostravě, 17. 1. v Praze, 19. 1. v Plzni a 24. 1. v Hradci Králové.

Semináře jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a jsou zdarma. O účast je již tradičně vysoký zájem. Během prvního dne se na semináře přihlásilo na webových stránkách firmy více než 1 000 zájemců z řad stavebních odborníků. Semináře mají omezený počet míst, proto je potřeba zaregistrovat se včas.

Pro účastníky seminářů je připravena také oblíbená praktická ukázka. Letos se bude na seminářích prezentovat založení stavby z cihel POROTHERM T Profi plněných minerální vatou.

Představena bude i speciální fólie BAUTEX ZIP – POROTHERM, která poskytuje ochranu zdiva POROTHERM proti vlhkosti vznikající vzlínáním nebo deštěm a představuje také jednoduché řešení hydroizolace zdí na základové desce.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz. Přihlášku je možné odeslat i faxem na číslo 383 826 115 nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice.

–>–>