Výzva k podání anotací odborných příspevků a firemní prezentace na seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Výzva k podání anotací odborných příspevků a firemní prezentace na seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí

René Růžička STAVOKONZULT pořádá již 6. ročník  celostátního odborného semináře „Otvorové výplně stavebních konstrukcí" pořádaný tradičně v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis. Akce se koná ve dnech 25. - 26. října 2011 za účasti dvou odborných garantů, Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. a Výzkumného ústavu pozemních staveb - Certifikační společnost, s. r. o. Záštitu nad touto akcí převzal Ing. Lubomír Vais, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení a Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Na přípravě semináře dále spolupracují: Česká komora autorizovaných inženýrů, Státní fond rozvoje bydlení, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Sdružení výrobců stínící techniky a jejich částí.
 
Seminář je určen projektantům, architektům, výrobcům otvorových výplní a jejich komponentů s příslušenstvím,  stavebním, montážním společnostem, stavebníkům a investorským organizacím jako jsou stavební odbory měst a obcí nebo bytových družstev a správcům bytových fondů.
 
Součástí výstavních prostor semináře bude  nejen  prezentace firem dodávajících certifikované materiály ale také výstava věnovaná vývoji okenních profilů a skel od roku 1970 až do naší současnosti.

Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 2 body.
 
Více informací o přihlášení k účasti a možnosti prezentace získáte na internetových stránkách www.stavokonzult.cz
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Uzavírka anotace přednášek a přihlášení partnerů na seminář je do 31. srpna 2011!

Více informací zde.

–>–>