Český rybník

Výstava, kniha, film. Galerie Jaroslava Fragnera představí porevoluční umění ve veřejném prostoru

Umění dočasné i trvalé, pomníky i performance upozorňující na aktuální problémy. Výtvarné umění, které zasáhlo či zasahuje a ovlivňuje český veřejný prostor v novodobé historii je tématem aktuální výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera. Výstavu doprovodí i více než třistastránkový česko-anglický katalog, na němž se podílela desítka odborníků.

Křest knihy se uskuteční ve čtvrtek 4. srpna v Galerii Jaroslava Fragnera. Uvedení knihy bude předcházet premiéra dokumentárního filmu Jana Strejcovského Z galerie VEN! v blízkém Kině NFA Ponrepo. Výstava potrvá až do 4. 9.

Na výstavě z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 je ve čtyřech oddílech představeno šest desítek uměleckých děl, jež byla vytvořena po roce 1989 a krátký historický úvod připomíná i starší období od 60. let. Výstava se nevyhýbá ani dílům, která z různých důvodů vyvolávají kontroverzní reakce.

Gebauer, Nepraš, Kintera

Kromě fotografií a skic se návštěvníci mohou těšit i na modely sochařských děl např. segmentu z Rodiny připravené k odjezdu (1969) Karla Nepraše, ikonického letenského Metronomu (1990), Pocty Karlu Hubáčkovi (1987) Vratislava Karla Nováka, Memento Mori Krištofa Kintery (2011) nebo Housenky raného kapitalismu (1997) Kurta Gebauera.

Festivaly, které se věnují umění a performativnímu umění, jsou představeny videomedailony, které pro výstavu připravili přímo jejich organizátoři (Festival nahých forem,4+4 dny v pohybu, Festival m³ – Umění v prostoru, Brno Art Open, Festival Kukačka,Performance Festival Malamut, Signal festival, Landscape festival, Galerie Artwall).

Z galerie VEN!
Z galerie VEN! | Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera

„Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají důležitou roli v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy. Komunikují však nejen s lidmi, ale i s okolními stavbami a fyzickým prostorem města, jemuž vtiskují důležité akcenty, povyšují jeho estetickou úroveň.  Právě tyto dvě role uměleckých děl ve veřejném prostoru jsou osou této výstavy. Zajímalo nás, jak umělecká díla vnášejí do veřejného prostoru témata veřejného zájmu a jak dotvářejí fyzickou tvář města, ať formou stálých objektů, dočasných uměleckých intervencí, venkovních galerií nebo sochařských festivalů,“ popisuje výstavu jeden z jejích kurátorů, teoretik architektury Petr Kratochvíl.

Dokumentární film v Ponrepu

Režisér Jan Strejcovský natočil k výstavě stejnojmenný dokument Z galerie VEN!, v němž dle svých slov „vyrazil do plenéru, kde s umělci, kurátory, historiky i kolemjdoucími ohledával hranice prostoru, veřejnosti a umění.“

Právě tento dokument (s anglickými titulky) bude 4. srpna v 18:00 uveden v Kině Ponrepo a po něm bude následovat debata s režisérem. V 19:00 se v Galerii Jaroslava Fragnera uskuteční křest publikace, na níž se podíleli kromě editorů také Ludvík Hlaváček, Denisa Václavová, Radoslava Schmelzová, Marie Foltýnová, Radek Horáček a Tomáš Knoflíček.

Bohatě ilustrovaná česko-anglická publikace kromě vlastního výběrového katalogu více než 6 desítek děl, festivalů a performancí po roce 1989 představuje vybraná umělecká díla či happeningy od 60. do konce 80. let (tj. umění ven z galerií), ale rovněž obsahuje eseje zaměřené na různé aspekty umění ve veřejném prostoru (role umění ve veřejném prostoru, oficiální a neoficiální scéna, dočasné architektonické intervence, umělecké intervence jako dramatizace místa, umění v krajině, finanční podpora atd.) nebo vhled do historie i současné situace v Praze, Brně, Liberci a Ostravě.

Výstavu a doprovodný katalog připravili Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, která se dlouhodobě věnuje tématu veřejného prostoru např. desetiletým pořádáním Landscape festivalu nebo pořádáním výstav na toto téma právě ve spolupráci s Petrem Kratochvílem z Ústavu dějin umění AV ČR (spoluautor výstavy a publikace  Veřejný prostor CZ v GJF 2017, autor knihy Městský veřejný prostor), a sochařka Petra Vlachynská, která vede spolu s Janem Stolínem ateliér na katedře umění na FUA TU v Liberci a věnuje se umění ve veřejném prostoru.

red