Urbanus 2011: Rozvoji měst brání chybějící zákony

Urbanus 2011: Rozvoji měst brání chybějící zákony

Vzhledem k sílícím globalizačním trendům a změnám životního stylu bude význam měst i do budoucna růst. Předpokladem úspěšného rozvoje měst je sdílená vize a strategie s širokým spektrem klíčových partnerů, včetně participace občanů. V České republice však dosud chybějí zákonné nástroje, které by umožnily jejich efektivní řízení a rozvoj. Podobná legislativa je přitom v západních zemích EU zcela běžná.

Jako jeden ze závěrů to vyplynulo na dvoudenní mezinárodní konferenci Urbanus 2011, která se 22. a 23. listopadu uskutečnila v prostorách a za podpory Magistrátu města Brna. Hlavními pořadateli konference, která se letos uskutečnila již pošesté, byly Academy Center o.p.s., a Asociace krajů ČR.

Z konference také vyplynulo, že pro zdravý rozvoj českých měst je důležité, aby strategické cíle rozvoje byly dlouhodobější, než je čtyřleté volební období. Proto je klíčová komunikace mezi městem a občany a neziskovými organizacemi, které jsou nedílnou součástí občanské společnosti. Dalším důležitým prvkem rozvoje českých měst je také zvyšování vzdělanostní a kulturní úrovně obyvatelstva.

Metropole podle Jamese Bonda
Na konferenci věnované rozvoji měst zazněly také příspěvky zaměřené na kvalitu života ve městě, jeho proměny a budoucí trendy a urbanistickou strukturu. Jeden z přednášejících architekt Marek Štěpán v přednášce nazvané 40 let bondových měst si všímal města a jeho zákoutí, struktury a zabydlenosti na podkladě filmů s agentem britské tajné služby 007. Představil, jak se podařilo zachytit nejatraktivnější městské lokality své doby za posledních 40 let filmařům.

Multifunkční veřejný prostor = kvalitní město
Další z přednášejících odborníků z oblasti architektury byla hlavní architektka města Bratislavy Ingrid Konrád. V přednášce Bydlení a identita se autorka zamýšlela nad vznikem moderních měst a mechanismy identifikace člověka s prostředím, v němž žije. Dospěla k názoru, že to, jak se člověk identifikuje se svým privátním prostředím, jaké kvality je a zda vůbec má jeho bydlení vlastní privátní venkovní prostor – balkon, lodžii, terasu nebo zahradu, rozhoduje o vztahu obyvatele města k veřejným prostorům. Pokud se s nimi dokáže identifikovat, odrazí se to na celkové kvalitě života. Důležitou roli v tom však hraje občanská vybavenost a veřejná doprava. 
Mix funkcí a udržitelná doprava s sebou totiž přináší i sociální mix, který je pro dnešní sídla důležitý, protože zabraňuje nežádoucí sociální segregaci. Kvalitní město příjemné pro život nemá být výsadou center a tzv. bohatších čtvrtí, ale synonymem pro celé sídlo.

(kk)
Foto: JelleS/Flickr

Více informací na www.urbanus.cz

–>–>