Slovenskou stavbou roku 2013 je multifunkční komplex Central

Slovenskou stavbou roku 2013 je multifunkční komplex Central

Krátce po vyhlášení výsledků české soutěže Stavba roku 2013 se v prostorách bratislavského Městského divadla Pavla Országha Hviezdoslava konalo slavnostní předávání cen stejnojmenné soutěže realizovaných staveb na Slovensku. Z 20 posuzovaných staveb udělila odborná porota s mezinárodní účastí jednu hlavní cenu - titul Stavba roku 2013 z 3 nominací, 2 ceny za celospolečenský přínos a 6 cen vyhlašovatelů této soutěže. Porota podrobně vybírala ve dvou kolech podle technické dokumentace a prohlídky každé stavby in situ. Cena veřejnosti již tradičně vzešla z internetového hlasování široké veřejnosti na známém internetovém portálu www.zoznam.sk.

O absolutním vítězi rozhodla odborná porota
Soutěž Stavba roku již od roku 1995 organizuje Sdružení pro rozvoj architektury a stavebnictví na Slovensku – ABF Slovakia. O vítězích letošního ročníku rozhodovala odborná porota s mezinárodní účastí, kterou nominovali vyhlašovatelé soutěže Stavba roku 2013.

Odborná porota pracovala ve složení: prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD – předseda poroty, Ing. Anna Juhos – místopředsedkyně poroty, prof. Ing. Jozef Hraška, Ing. Dáša Kozáková, Ing. Peter Rástocký, Ing. arch. Katarína Viskupičová, ir. Tatiana Vítkova Buijs (NL), doc. Ing. Július Šoltész, PhD – expert pro inženýrské stavby a Ing. Mária Brichtová – sekretář soutěže.

Oceněných je 9 staveb
Odborná porota udělila celkem 12 cen, a to 9 stavbám. Ceny sestávají z diplomů a kovových artefaktů od akademického sochaře Rasťa Trizmu. Třinácté stavbě byla udělena Cena veřejnosti 2013.

Cena udělena internetovým hlasováním široké veřejnosti
Cena veřejnosti 2013
V tomto ročníku hlasovalo 80 311 respondentů.

3. místo – Zámeček Snina, obnova historické památky s celkovým počtem hlasů 4 429 a výsledným ratingem 4,73.

2. místo – Cyklomost svobody – novostavba v městské části Devínska Nová Ves, Bratislava, která získala 6 654 hlasů a výsledný rating představoval hodnotu 4,92.

1. místo a CENU VEŘEJNOSTI 2013 – rekonstrukce Wellness Hotelu Rozsutec, s celkovým počtem 9 023 hlasů a výsledným ratingem 5.

Popisek: Nejkrásnější stavbou roku 2013 se podle hlasování široké veřejnosti stal Wellness hotel Rozsutec.

Ceny udělené odbornou porotou

I. Ceny vyhlašovatelů soutěže – 6 cen

Cena Svazu stavebních podnikatelů Slovenska za vysokou kvalitu stavební realizace Business Center Moldavská, novostavba
Košice, Moldavská cesta 10 / B

Foto: Ing. Róbert Moško, Peter Mlynarič

Cena Stavební fakulty STU v Bratislavě
za uplatnění vědy a techniky v realizaci stavebního díla
Sedm, reklamní agentura, s. r. o., novostavba
Košice, Textilní 7/A     

Foto: Ing. arch. Michal Žoffčák

Cena Nakladatelství EUROSTAV, s. r. o.
za komplexně progresivní řešení architektonického díla
Polyfunkční objekt Skybox , a. s., novostavba
Bratislava, Pajštúnska ulice 3, 5, 7, 9
          

Foto: Peter Turanský

Cena Slovenské komory stavebních inženýrů
za nejlepší projektové řešení stavebního díla
Central, novostavba
Bratislava, Metodova 6

Cena technického a zkušebního ústavu stavebního, n. o.
za optimální použití progresivních stavebních materiálů, výrobků nebo systémů ve stavbě
Výrobní závod Semecs, novostavba
Vráble, Hlavní 1797
      

Foto: Jozef Samek
 
Cena První stavební spořitelny, a. s. BYTOVÝ DŮM ROKU 2013 (včetně rodinného domu)
Slunečnice, 1. Etapa, novostavba
Bratislava, Petržalka, Žlutá ulice

Foto: Pavel Meluš, Katarína Bako

II. Cena za celospolečenský přínos – dvě ceny:

Cena primátora hl. Města Slovenské republiky Bratislavy
Fakulta informatiky a informačních technologií STU v Bratislavě, novostavba
Bratislava, Ilkovičová 2

Foto: Ing. Marián Tedla , Ing. František Solár

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR
Cyklomost svobody, novostavba
Bratislava

Foto: Ing. arch. Milan Beláček

III. Nominace na hlavní cenu Stavba roku 2013 (bez udání pořadí)

1. cyklomost Svobody
novostavba

2. Wellness hotel Rozsutec
rekonstrukce a přístavba

3. CENTRAL
Novostavba, Bratislava
 
IV. Hlavní cena titul Stavba roku 2013
Stavbou roku 2013 se stal bratislavský multifunkční komplex Central.

Polyfunkční, výškově členěné centrum integruje residenční část s nákupním centrem, kancelářemi, hotelem, podzemními garážemi i obnovenou veřejnou plovárnou.
 
Slavnostního předávání cen spojeného s gala večerem se osobně zúčastnili Ivan Gašparovič, prezident Slovenské republiky s manželkou Silvií, ministr školství, vědy, výzkumu a sportu SR Dušan Čaplovič, prezident Svazu stavebních podnikatelů Slovenska Zsolt Lukáč, předseda Slovenské komory stavebních inženýrů Vladimír Benko, místopředsedkyně Slovenské komory architektů Eva Wernerová, prezident Slovenského svazu stavebních inženýrů Juraj Nagy, prezident Spolku architektů Slovenska Ján Bahna, ředitel Bratislavského kulturního a informačního střediska BKIS Vladimír Grežo, zástupci akademické obce, jakož i další významní hosté a osobnosti společenského, kulturního a politického života.

Ale především ti, kterým byl tento galavečer určen: architekti, projektanti, dodavatelé, stavební firmy, stavebníci, developeři, hlavní účastníci realizace těchto soutěžních staveb.
Slavnostní večer byl ukončen recepcí.

Zdroj: Sdružení Pro rozvoj slovenské architektury a stavebnictví – ABF Slovakia