Sklo od společnosti AGC, které lze obdivovat v japonském a belgickém pavilonu na EXPO 2015

Sklo od společnosti AGC, které lze obdivovat v japonském a belgickém pavilonu na EXPO 2015

Společnost AGC se podílela na konstrukci belgického a japonského pavilonu na Všeobecné světové výstavě EXPO Milano 2015: celkem bylo na obou pavilonech použito 3 300 m2 vysoce výkonných skel, navržených tak, aby poskytovala protisluneční ochranu, generovala energii a sloužila nejen jako dekorativní prvek, ale zajišťovala i bezpečnostní a hygienické funkce a dokonce byla i dynamickým médiem pro zobrazování informací.

Sklo se podílí na hospodaření s energií              

Jako odpověď na hlavní téma letošního EXPA(1) jsou oba pavilony vybaveny zasklením s vynikající energetickou účinností, jehož dodavatelem je AGC Glass Europe: jedná se o dvě zasklení s fotovoltaickými systémy integrovanými do budov(2) využívající buďto fotovoltaické články (SunEwat XL) nebo organickou fólii(3), která kryjí jižní stranu kopule a střechy belgického pavilonu – dva prvky symbolizující ideální model plánování měst budoucnosti, do něhož patří centrum s okolními čtvrtěmi a tradiční belgická farma. Fotovoltaické články byly použity celkem na 315 m2 a dodávají elektrickou energii pokrývající denní spotřebu pavilonu, odhadovanou na 130 kWh(4).

Sklo Stopray, jakožto součást škály vysoce výkonných výrobků AGC Glass Europe opatřených magnetronovým povlakem, udržuje díky protisluneční ochraně tepelný komfort uvnitř pavilonu. S tímto záměrem bylo instalováno 560 m2 skla Stopray Smart 51/33(5) na střechu a fasádu belgického pavilonu, zatímco sklo Stopray LamiSmart 24(6) bylo zvoleno pro celou fasádu japonského pavilonu o rozloze 1 100 m2.

Široká škála dekorativních skel

Dekorativní sklo AGC Glass Europe se ukázalo být populární volbou pro dělící příčky uvnitř pavilonů. V belgickém pavilonu se mohou návštěvníci v prostoru věnovaném belgickým specialitám zapojit do ukázek kuchařského umění předváděných oceněnými belgickými šéfkuchaři. Hi-tech skleněné dělící přepážky v kulinářské části představují celkem 100 m2 čirého AntiBakteriálníhoTM skla (Planibel AB) nebo bílého lakovaného skla (Lacobel AB). Tato patentovaná technologie, která spočívá v difúzi stříbrných iontů do vnějších vrstev skla, eliminuje 99,9 % povrchových bakterií, což je zásadní pro prostory, v nichž se denně zpracovávají čerstvé potraviny! V japonském pavilonu bylo pro 150 m2 příček použito kalitelné lakované sklo Lacobel T Crisp White.

Planibel Clearvision s nízkým obsahem oxidů železa propůjčuje čistý a vysoce čirý vzhled majestátnímu schodišti, po němž se návštěvníci mohou dostat do ústředního prostoru belgického pavilonu nacházejícího se pod prosvětlenou kopulí. Zábradlí z ohýbaného skla je naprosto transparentní a má vynikající světelnou prostupnost a podání barev, zatímco schodiště vyrobené z vrstveného skla je kryto neprůhlednou PVB fólií.

Tři typy vysoce dekorativního zasklení – Artlite Digital (smaltované sklo s digitálním potiskem), Planibel Clear (čiré sklo) a Planibel Linea Azzurra (sklo s namodralým nádechem) – byly použity celkem na 850 m2 stěn a zábradlí v obou pavilonech (kuchyně, VIP salonky).

Sklo jako médium pro zobrazování informací

V japonském pavilonu věnovaném tématu „Harmonie v různorodosti“ budou návštěvníci vyzváni, aby si otestovali svých pět smyslů v rámci výstavy věnované pěti prostorám zaměřeným na kulturu japonského stravování. V pavilonu byly použity dva výrobky navržené a vyrobené Asahi Glass Company (mateřská společnost skupiny AGC Group): infoverreTM a SunluxTM. Sklo infoverreTM je novým výrobkem, kdy je ve skle zabudována LCD obrazovka, která bude využívána jako mediální informační tabule. Sklo se stane prostorem pro sdělování informací a bude využíváno pro zobrazování textových zpráv i obrazových informací, čímž se zvýrazní avantgardní charakter celého pavilonu. SunluxTM představuje sklo, které je kombinací reflexních vlastností zrcadla a techniky umožňující obrazovou projekci a bude použito pro zobrazení japonského venkova.

Více informací na www.agc-expomilano.eu

Oba pavilony svědčí o tom, že skupině AGC, která se rozhodla pro špičkový typ zasklení, leží na srdci strategie spočívající v udržitelnosti a trvalé snaze o inovace.

1. EXPO 2015 se bude konat v Miláně od 1. května do 31. října 2015 a jeho klíčovým tématem bude „Potraviny pro planetu, energie pro život“: www.expo2015.org.
2. Fotovoltaické články integrované do budov: jde o fotovoltaický systém, který je součástí budovy a slouží k výrobě energie, ale současně tvoří i konstrukční prvek.
3. Jedná se o výrobek navržený AGC Glass Europe ve spolupráci se společností Heliatek, jehož vývoj ještě nebyl ukončen.
4. Množství energie kryjící spotřebu 15 samostatných soukromých obytných domů.
5. Se světelnou prostupností 51 % a solárním faktorem 33 % nabízí sklo Stopray Smart 51/33 vysokou míru selektivity ve spojení s výjimečným koeficientem tepelné izolace o hodnotě 1,1 W/ (m2K)
6. LamiSmart 24 je sklo s magnetronovým povlakem speciálně vyvinuté pro použití ve vrstveném zasklení, kde není požadováno dvojsklo.

Zdroj a foto: PR článek společnosti AGC Glass Europe

Komentáře