S jednovrstvým zdivem na hranici pasivního standardu

S jednovrstvým zdivem na hranici pasivního standardu

Tradiční výrobce pórobetonu, společnost Xella CZ, nedávno uvedla na trh novinku, produktovou řadu označenou +, která zohledňuje požadavky vyplývající ze směrnice EPBD 2020 i nové tepelné normy ČSN 73 0540-2.

 Společně s uvedením nových produktů Xella CZ prezentuje i nový rozměr pro Lambdu+ (450 mm). Při svojí tloušťce 450 mm dosahuje Lambda+ tepelný odpor R = 5,04 m2 . K a součinitel prostupu tepla U = 0,19 (W/(m2 . K)). Vykazuje tak vlastnosti, které splňují nejen požadované hodnoty, ale překračují i hodnoty doporučené ČSN. Dosahovanými parametry se prakticky dostává na hranici pasivního standardu při jednovrstvém zdění. Navíc nabízí řešení obvodové zdi v nejrozšířenějším rozmě­ru, a to s lepšími hodnotami R a U než podobné výrobky na trhu.

Novinka „plusko“ signalizuje významný posun ve výrobě společnosti Xella v České republice a na Slovensku. Zatímco normou se předepisuje zhoršení tepelněizolačních vlastností u pórobetonu při praktické vlhkosti o 20 %, u výrobků Ytong byl naměřen a certifikován vliv praktické vlhkosti na tepelněizolační vlastnosti pouze 5 %. Xella tak klade na svou produkci podstatně přísnější požadavky než norma a také než většina výrobců pórobetonu na trhu. Nechává si rovněž svou produkci pravidelně a dobrovolně certifikovat nezávislými autoritami v oboru – například Centrem stavebního inženýrství Praha. Díky těmto skutečnostem dosahuje pórobeton Ytong lepších tepelněizolačních vlastností než jiný pórobeton.

(Ytong)

Komentáře