Rekonstrukcí pecních vozů klesla energetická náročnost výroby cihel cca o 5 %

Rekonstrukcí pecních vozů klesla energetická náročnost výroby cihel cca o 5 %

Snížení energetické náročnosti zaznamenala cihelna HELUZ v Dolním Bukovsku. Díky rozsáhlé rekonstrukci pecních vozů, která proběhla na podzim loňského roku a znamenala investici 11 milionů korun, se snížila spotřeba plynu.

Během podzimních měsíců roku 2007 bylo v cihelně HELUZ v Dolním Bukovsku zrekonstruováno 100 pecních vozů. Vrchní části pecních vozů, které sloužily déle než dvacet let, byly nahrazeny novými od německé firmy BURTON GmbH + Co. KG. Místo původních vyzdívek z těžkých žárobetonů byly použity lehké šamotové a vnitřek vozů je nyní vyplněn izolační hmotou. Zvýšil se tak tepelný odpor pecních vozů a snížila akumulace tepla. Díky tomu vozy neodebírají teplo z žárového pásma a do pece se nemusí dodávat tolik energie. Nedochází také k „vyvážení“ tepla z tunelové pece. Uspořené teplo se využije při sušení výrobků, v sušárnách se tak nemusí tolik přitápět plynovými hořáky.

V porovnání se stejným časovým úsekem v loňském roce se od ledna do srpna 2008, kdy byly již všechny nové pecní vozy plně používány, snížila spotřeba plynu a klesla tak energetická náročnost výroby o cca 5 %.

„Loňská investice do rekonstrukce tak přinesla své výsledky,“ říká Ing. Jan Krampl, obchodní ředitel společnosti HELUZ. „To je při současných rostoucích cenách energií, zvláště plynu, určitě dobrá zpráva. A neopominutelný je jistě i pozitivní vliv úspor na životní prostředí.“ Předpokládaná návratnost vložených finančních prostředků je spočítána na sedm let. Životnost nových vozů je podstatně delší a úspory ve spotřebě energií se tak očekávají i v následujících letech.

Výměna vršků pecních vozů se připravuje i v obou dalších cihelnách společnosti HELUZ v Hevlíně a v Libochovicích.

Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.