Pozvánka na druhý ročník úspěšného diskusního fóra
Galerie(1)

Pozvánka na druhý ročník úspěšného diskusního fóra

Odborná veřejnost dostává v lednu 2010 už druhou příležitost se setkat a vyměnit si svoje názory v rámci úspěšné diskusní platformy Wienerberger fórum. Kromě témat oblíbených již z loňska, jako například statika staveb a tepelná technika, se bude letos na seminářích nově informovat i o evropských normách a výrobních zkouškách výrobků POROTHERM. Zájemci se mohou setkat v Ostravě (5. ledna), Brně (7. ledna), Českých Budějovicích (12. ledna), Plzni (14. ledna), Praze (19. ledna), Liberci (21. ledna) a Hradci Králové (26. ledna).

Po zkušenostech z prvního ročníku, který se konal v lednu 2009 za velkého zájmu účastníků, proběhne Wienerberger Fórum 2010 již v sedmi městech. „Protože vloni byla kapacita seminářů beznadějně zaplněna, rozhodli jsme letos k původním šesti městům přidat i Plzeň,“ vysvětluje ing. Roman Šulista ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, která je organizátorem celé akce. Stejně jako vloni se pořadatelé nechtějí zaměřovat jen na dílčí témata, ale společně s účastníky hledat možnosti jejich optimálního spojení. Semináře jsou akreditovány v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Nové okruhy témat
Tématické okruhy se letos budou zcela nově věnovat evropským normám a zkouškám výrobků. „Rádi bychom poukázali na to, že všechny výrobky POROTHERM procházejí velmi náročnými výrobními zkouškami z hlediska odolnosti vůči požáru, statiky a například i odolnosti proti proniknutí stěnou,“ vysvětluje Šulista. Tímto tématem chce společnost Wienerberger upozornit na ty výrobce, kteří nabízejí svoje produkty bez ochoty poskytnout výsledky zkoušek pro ověření deklarovaných hodnot.

Nové informace jsou však připraveny i v případě „loňských“ témat. V oblasti tepelné techniky se zájemci seznámí s problematikou projektování nízkoenergetických a pasivních domů s důrazem na úspory energií v souvislostech. Spolu s tím jim budou přiblíženy podmínky tohoto typu výstavby v okolních státech. Téma statika se bude věnovat řešení rohových oken a balkonů pomocí keramických překladů. Představeno bude i posuzování statiky stěn v novém programu společnosti Wienerberger podle Eurokódu 6.
 
Účast zdarma
Wienerberger fórum začíná vždy v 8 hod., závěr je plánován na 14 hod. V rámci setkání bude věnován prostor i vzájemné diskusi.

Semináře nabízejí omezený počet míst, účast je na nich zdarma. Všichni akreditovaní účastníci získají instruktážní DVD s pracovními postupy zdění z broušených cihel, a to včetně technologie zdění bez malty POROTHERM DRYFIX.SYSTEM, software pro odborníky a další informační materiály a technické listy vybraného sortimentu společnosti Wienerberger.

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetového formuláře na www.wienerbergerFORUM.cz.
Přihlášku je možné odeslat i faxem na číslo 383 826 115, nebo poštou na adresu: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., Plachého 388/28, 370 46 České Budějovice