Pozvání na Wienerberger fórum 2015

Pozvání na Wienerberger fórum 2015

Společnost Wienerberger opět připravila sérii seminářů věnovaných projektování a výstavbě objektů z materiálů Porotherm. Témata  mají přinést odpovědi na nejčastější otázky, které v přípravě a realizaci staveb řeší odborná stavební veřejnost.

Účast na seminářích je bezplatná, avšak počet míst je omezený.

Zaregistrovat se můžete prostřednictvím formuláře na stránkách www.wienerbergerFORUM.cz.

Témata Wienerberger fóra

  • Požární odolnost zděných konstrukcí – Co si představit pod jednotlivými kritérii R, E, I a M deklarace PO. Jak používat tabulky. Konstrukční detaily.
  • Tepelná technika – navrhování nákladově optimálních domů – Jak jednoduše navrhovat stavby na vyhláškou požadované nákladové optimum. Jak získat teplo ze Slunce i bez solárních kolektorů. Lze umístit okna až k líci fasády? Proč a kde stavbu izolovat a kde je to již zbytečné. Na které detaily si dát při provádění pozor pro úspěšný test vzduchotěsnosti?
  • Zásady navrhování a provádění střešní krytiny.
  • Vodorovné prutové konstrukce – (překlady, průvlaky, věnce) – návrh a provádění. Řešení keramobetonových překladů pro rozpětí větší než 3 m. Jak správně určit optimální typ překladu (průvlaku).
  • Cihly plněné minerální vatou – Vata a voda, problém nebo zbytečná obava? Co všechno dokáží „vatovky“? Statika zdiva z cihel plněných vatou.
  • Praktická ukázka zdění cihel Porotherm T Profi Dryfix.
  • Akustika v praxi – detaily mezibytových stěn.
  • Technické konzultace a diskuse.

Místa a termíny konání
26. 1. 2015 Plzeň Parkhotel Plzeň – kongresové centrum, U Borského parku 31, Plzeň
28. 1. 2015 Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375/1, Hradec Králové

Program
9:00 – 9:10 Úvodní slovo
9:10 – 9:50 Co všechno dokáží „vatovky“?
Takhle prověřené zdivo tady ještě nebylo.
Ing. Hynek Stančík, Ph.D.
produktový technik společnosti Wienerberger

9:50 – 10:20 Statika zdiva z cihel plněných vatou
V oblasti statiky vatovka uspěla na výbornou!
Ing. Ivo Petrášek
firemní statik společnosti Wienerberger

10:20 – 10:50 Vata a voda – problém nebo zbytečná obava?
Co když se do zdiva z vatovek dostane voda? Výsledky zkoušek vás překvapí.
Ing. Hynek Stančík, Ph.D.
produktový technik společnosti Wienerberger

10:50 – 11:05 Praktická ukázka zdění cihel
Porotherm T Profi Dryfix
Petr Halbrštát
technik pro zakládání staveb z broušených cihel

11:05 – 11:40 Přestávka k občerstvení a konzultacím
11:40 – 12:00 Akustika v praxi – detaily mezibytových stěn
Také akustika je o detailech a jaká je praxe na stavbách…
Ing. Robert Blecha, Ing. Josef Beneš – techničtí poradci

12:00 – 12:40 Funkční střecha s pálenou krytinou
Jak správně pokrýt střechu s pálenou krytinou? Příklady z praxe nejen pobaví…
Ing. Eva Hellerová
soudní znalec se specializací střechy a střešní pláště

12:40 – 13:20 Od rekonstrukcí až po novostavby bytových domů
Dozvíte se spoustu nových informací z praxe.
Ing. Ivo Petrášek
firemní statik společnosti Wienerberger

13:20 – 13:25 Závěrečné slovo
13:25 – 14:00 Technické konzultace a diskuze

Wienerberger fórum je zařazeno mezi akreditované vzdělávací programy ČKAIT pro rok 2015 a do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů (2 body).