Nový člen České rady pro šetrné budovy

Nový člen České rady pro šetrné budovy

Společnost Mapei, přední výrobce stavební chemie, se stala členem České rady pro šetrné budovy. Cílem tohoto sdružení je podpora celosvětového trendu – trvale udržitelné výstavby – v podmínkách českého trhu. Inspirací pro vznik České rady pro šetrné budovy byla podobná sdružení fungující ve vyspělých zemích světa, například ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Německu či Velké Británii. Rada bude rovněž usilovat o získání členství v celosvětovém sdružení World Green Building Council.

Rada je otevřená širokému spektru firem, skupin i jednotlivců z různých oblastí stavebnictví, kteří mají zájem na uplatňování principů ekologicky udržitelné výstavby.

Pro Mapei, jako společensky odpovědnou firmu s širokým portfoliem ekologických výrobků, byl proto vstup do tohoto sdružení přirozeným krokem. „Věříme, že během našeho působení v České radě pro šetrné budovy se budeme moci aktivně zapojit do diskuse na téma trvale udržitelné výstavby i při tvorbě legislativy. Za důležité považujeme rovněž aktivity směřující k podněcování změny trhu ve prospěch stavebnictví šetrného k životnímu prostředí,“ uvádí Ing. Zdeněk Runštuk, generální ředitel společnosti Mapei.

„Mapei ročně investuje až 70 % rozpočtu určeného na vývoj a výzkum do vývoje nových výrobků a inovace výrobků stávajících, vhodných pro použití v ekologickém stavebnictví,“ vysvětluje Zdeněk Runštuk. Výsledkem tohoto dlouhodobého úsilí jsou výrobky s logem Green Innovation. Pod touto značkou Mapei nabízí výrobky přispívající k ochraně životního prostředí, a tím i zdraví nejenom pracovníků, kteří s materiály pracují ale i těch, kteří nové nebo rekonstruované prostory následně užívají.

Více info na
www.mapei.cz