Novinka pro bezúdržbový a ekologický ohřev teplé vody

Novinka pro bezúdržbový a ekologický ohřev teplé vody

Společnost ROTEX uvedla na český trh pokrokový solární systém pro ohřev vody, RotexSolaris „Drainback“. Systém je beztlaký, samovypouštěcí a pro svou činnost nepotřebuje nemrznoucí směs. Dosahuje proto vyšší účinnosti a nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Zařízení je možné zapojit do stávajícího systému ohřevu teplé vody v domě. Díky využití sluneční energie je možné na ohřevu teplé vody a vytápění ročně ušetřit až 14 000 Kč.

Systém RotexSolaris je složen ze solárních panelů a beztlaké akumulační nádoby RotexSaniCube nebo HybridCube. Na rozdíl od běžných solárních systémů pro ohřev vody nepotřebuje nemrznoucí směs. V potrubí proudí čistá voda, která má lepší parametry pro přenos tepla. Díky tomu je až o 15 % účinnější než běžné systémy používající kapaliny na bázi glykolu. Systém „drainback“ navíc umožňuje solární panely napouštět a vypouštět podle povětrnostních podmínek a požadavků na teplou vodu. Tím se zamezí zamrznutí systému v zimě a přebytkům energie v létě. 

Díky řízenému vypouštění a napouštění panelů tak celý systém pracuje zcela automaticky a jeho provoz je vysoce komfortní. Nemusí se složitě doplňovat ani pravidelně měnit pracovní kapalina. Také těsnění spojů jsou spolehlivější, protože nejsou tolik namáhána jako u klasických systémů. Systém napustí solární panely až tehdy, pokud je v nich dosaženo požadované teploty. Díky tomu voda v zimě v panelu nezamrzne. Když dojde v létě k přebytku energie, systém panely jednoduše vypustí. Panely jsou pro takový provoz speciálně navrženy.

  

 
Systém samozřejmě pracuje i ve slunných dnech v zimě. V kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou tak lze dosáhnout zajímavých úspor i ve vytápění. Solární systém lze snadno připojit do stávajícího otopného systému s různými zdroji tepla ‒například s tepelným čerpadlem. Tímto způsobem je možné ušetřit až 75 % primární energie.

www.enbra.cz

–>–>