Nová škola architektury v Praze

Nová škola architektury v Praze

První tuzemská soukromá vysoká škola architektury Architectural Institute in Prague (ARCHIP) zahájila svoji činnost ve Veletržním paláci. Bakalářský studijní program Architektura s výukou v angličtině se otevírá domácím i zahraničním zájemcům již na podzim letošního roku.

Záměr založit v Praze novou mezinárodní školu architektury vznikl v roce 2005 ve skupině kolem architektů Martina Roubíka (1949–2008) a Reginy Loukotové – a nyní se naplnil udělením státního souhlasu a akreditace ministerstvem školství. Škola je založena na mezinárodní bázi a v jedinečných prostorách Veletržního paláce nabídne zázemí přibližně 60 studentům v jednom ročníku. Svým programem i velikostí vhodně doplní stávající možnosti studia architektury v České republice, jako jediná však nabízí kompletní bakalářský program v angličtině.

Koncept výuky je založen na propojení architektury a ostatních oborů a zabývá se také dosud opomíjenými oblastmi, jako jsou krajinářská architektura, urbanismus, formování veřejného prostoru či památková péče. ARCHIP chce co možná nejvíce těžit ze svého situování v Praze a zprostředkovat studentům praktické zkušenosti s její historií i současným vývojem. Studium klade důraz také na využití architektonických modelů, týmovou práci, prezentaci, diskusi a polemiku.

Mezi pedagogy figurují přední čeští architekti, jako jsou Zdeněk Fránek, Boris Redčenkov a Jaroslav Wertig z A69, Jan Schindler z 4A architekti, Osamu Okamura, zakládající člen Centra pro středoevropskou architekturu Igor Kovačević či Adam Gebrian, neméně uznávané osobnosti jsou zastoupeny také v oblastech historie a teorie či výtvarného umění, například Jan Michl, Klára Benešovská, Václav Cílek či Richard Biegel. Nezanedbatelný podíl mají cizinci a Češi s významnou zahraniční zkušeností. ARCHIP bude také platformou architektury, chce rozvíjet kontakty s odbornou i širokou veřejností a našimi i zahraničními institucemi podobného zaměření.

Další informace o studijním programu a přijímacím řízení budou publikovány na adrese www.archip.eu.