Konference Perspektivy bydlení - Předpoklady nasazení chytrých technologií

Konference Perspektivy bydlení – Předpoklady nasazení chytrých technologií

Zveme Vás na konferenci Perspektivy bydlení - Předpoklady nasazení chytrých technologií, pořádanou nakladatelstvím FCC Public  ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací, BVV Brno a katedrou radioelektroniky FEL ČVUT. Tato konference se bude konat od 9:00 dne 25. dubna jako součást oficiálního doprovodného programu Stavebního veletrhu 2012 na Výstavišti v Brně.

Letošní Stavební veletrhy Brno sestávají ze 17. ročníku Mezinárodního stavebního veletrhu – IBF, 13. ročníku Mezinárodního veletrhu technických zařízení budov – SHK a Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech, komunálních technologií a služeb – URBIS. Pro návštěvníky budou otevřeny od 24. do 28. dubna 2012.

Konference Perspektivy bydlení – Předpoklady nasazení chytrých technologií bude zaměřena na využití moderních elektrotechnických a elektronických prostředků nejenom ke zlepšení kvality života osob v produktivním věku, ale s ohledem na stárnutí populace a nárůst průměrného věku dožití také seniorů a osob se specifickými potřebami.

V  souvislosti s technickým rozvojem dochází ke stále častějšímu nasazování moderních automatizačních prostředků do bytů, domů a budov. Může jít o komplexní systémy mající za cíl zlepšit kvalitu života obecně, ale i jednotlivá zařízení, která významně ulehčují provádění řady dílčích úkonů. Tyto nové prvky v zařízení obytných prostor budou na konferenci prezentovány v kontextu moderních přístupů k řešení bydlení.

Témata konference jsou volena tak, aby poskytla ucelený přehled odborníkům z oblasti projekce, investorům, nájemcům a uživatelům obytných a veřejných budov, stavebním firmám, urbanistům a dalším zájemcům o technologie s ohledem na moderní životní styl a jeho vývoj.

Účast na konferenci je bezplatná na základě předchozí registrace. V rámci registrace na www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=45445 obdržíte také kód, s jehož pomocí si budete moci bezplatně stáhnout voucher opravňující ke vstupu na brněnské Výstaviště v době konání veletrhu. Těšíme se na Vás!