Konference Izolace 2010 přivítala i přes nepřízeň počasí na 170 účastníků

Konference Izolace 2010 přivítala i přes nepřízeň počasí na 170 účastníků

Pár minut po deváté se rozezvučel v Konferenčním centru City na pražské Pankráci zvon v rukou Ing. Marka Novotného, jednoho z odborných garantů konference, který tak zahájil její 11. ročník s názvem Energeticky úsporná opatření budov s podtitulem Komu se nelení, tomu se zelení. Letošní téma přilákalo i přes nepřízeň počasí na 170 účastníků.

Laskavým průvodcem celého dne se stal již poněkolikáté doc. Ing. František Kulhánek, CSc., který uváděl jednotlivé přednášky zaměřené svou tematikou na možnosti snižování spotřeby energie budov. Na pódiu se vystřídala jména odborníků v oblasti tepelné techniky, kteří se přes legislativu, nová řešení, vady či požadavky dostali až k solárním a osvětlovacím soustavám.

Namátkou bychom uvedli několik přednášek 1. bloku. Program Nový panel a program Zelená úsporám jsme srovnávali společně s Ing. Jaroslavem Šafránkem, CSc., legislativu jsme prošli s Ing. Jiřím Šálou, CSc., o zkušenosti s podáváním žádostí o finanční dotaci se s námi podělil Ing. Jan Ficenec, Ph.D. Naši nabídku na účast přijala také paní Ing. Martina Brožková, která všem přítomným posluchačům sdělila důležité informace k dotačnímu programu Zelená úsporám. Pasivní a energetické domy, technické podmínky pro splnění jejich standardů, reálnost a efektivitu jejich realizace přinesla přednáška Ing. Miroslava Khola.

Po přestávce na kávu následovala přednáška pana profesora Ing. Jana Krňanského, CSc., která nám nabídla jako námět k zamyšlení netradiční pohled na provádění šikmých střešních plášťů s difuzně otevřenými konstrukcemi. Čestným hostem a přednášejícím se stal Ing. Pavel Rakouš z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který nastínil směr bytové politiky v oblasti stavebnictví a úspor energií.

V polovině odborného programu proběhlo losování o hodnotný dar v hodnotě 10 000 Kč od naší společnosti v podobě měření či zpracování podkladů pro program Zelená úsporám. Šťastným výhercem se stala Ing. Martina Brožková ze Státního fondu životního prostředí.

Po celý den si mohli účastníci zakoupit lístek do tomboly, do které věnovaly věcné dary mediální spolupracující firmy včetně mediálních partnerů. Výtěžek, jehož celková částka činila 5 220 Kč, jsme darovali Nadaci Jedličkova ústavu a bude použit na osobní asistenci pro osoby s postižením.

Při tradičním závěrečném rautu jsme shrnuli poznatky ze dne a zároveň jsme si uvědomili, že uspořádat konferenci tohoto rozměru, která pokaždé přinese něco nového, má smysl.

Proto bychom vás rádi pozvali na 12. ročník konference Izolace. Bude se konat v lednu 2011, tentokrát na téma spodních staveb, fasád a střech. Informace o naší konferenci pravidelně aktualizujeme na www.izolace.cz.

A.W.A.L., s. r. o.
pořadatel konference Izolace