Dům v Kjótu od Kazumasy Yamashita
Galerie(7)

Výsledky 14 let objevování moderní architektury

Teoretik designu a architektury, kurátor, novinář a především neúnavný cestovatel za architekturou 20. století Adam Štěch připravil ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování (CAMP) speciální trojdílný cyklus přednášek Atlas modernismu. Návštěvníky během něj vezme do kolébky evropského modernismu – Itálie, ale i do Austrálie, Uruguaye a Argentiny.

Přednášky začínají 26. 2. 2020 a jejich pomyslným vyvrcholením se stane křest vůbec první Štěchovy samostatné autorské knihy mapující 14 let cestování za skrytými poklady modernismu v architektuře po celém světě.

Adam Štěch
bloc
Kostel v Estación Atlántida v Uruguayi od Eladia Diesta
Obálka připravované knihy Adama Štěcha
Dům v Kjótu od Kazumasy Yamashita
Architektura Georgese Adilona

Adam Štěch během cyklu Atlas modernismu představí návštěvníkům CAMPu nejen hvězdná jména světové architektury, ale i stavby mírně pozapomenuté či dříve nedoceněné. První únorová přednáška seznámí diváky s méně známými příklady modernismu třicátých až padesátých let v Itálii, druhá, březnová, se zaměří na proměnu modernismu v Austrálii, kam utekli mnozí talentovaní evropští architekti před druhou světovou válkou. Poslední dubnová přednáška pak pozve návštěvníky do Argentiny a Uruguaye na exotické variace modernistické architektury.

„Baví mě psát o konkrétním domě a jeho příběhu. Necítím se být teoretikem klasického typu. Na autentickém objevování jsem vlastně závislý. Věci potřebujividět na vlastní oči. Třeba cesta do Jižní Ameriky mi ukázala budovy a architekty, na které bych jinak než například v ulicích Montevidea nebo Buenos Aires nenarazil. Modernismus je neskutečně pestrý. Není uniformní, není jednotvárný. Mám pocit, že je v něm pořád co objevovat,“ popisuje Adam Štěch.

Adam Štěch
Adam Štěch |

Znovuobjevování dávno zapomenutých staveb či nacházení nečekaných souvislostí je pro Štěcha životním tématem. Zajímají ho lokální přístupy a dynamika či diverzita, s jakou se modernismus měnil v průběhu let.

Během svých cest zkoumá, jaký vývoj styl zaznamenal se změnou kultury či klimatických, politických, sociálních i geografických podmínek v různých zemích světa. Nedávno si teoretik splnil sen. Chystá knihu Modern Architecture and Interiors, která na štědrém prostoru 880 stran představí neuvěřitelných téměř 900 staveb, jež sám navštívil a zdokumentoval.

„V CAMPu se snažíme Pražanům představovat architekturu z různých koutů světa. Často je to inspirace nejen pro ně, ale i pro Prahu samotnou. O to více mě těší, že nám právě Adam Štěch, který skoro celý svět procestoval, představí ty nejzajímavější modernistické stavby, které v Praze chybí,“ říká Štěpán Bärtl, vedoucí kanceláře CAMP.

Teoretik od roku 2005 procestoval značnou část Evropy, USA, Latinské Ameriky, Austrálie nebo Japonska, kde navštívil některá mistrovská díla modernistické tvorby 20. století. Výjimečné postavení mezi teoretiky architektury a designu si nezískal jen díky aktivní publikační činnosti, ale především zaujatostí a nekonečnou vírou v hloubku a rozmanitost modernismu.

Obálka připravované knihy Adama Štěcha
Obálka připravované knihy Adama Štěcha |

Knihu připravuje renomované německé nakladatelství Prestel. Stavby jsou v ní systematicky řazeny podle jmen architektů. Nerespektují město, světadíl ani desetiletí. Čtenář tak v rukou drží průlet modernismem ve všech jeho rozmanitých podobách od německého a italského racionalismu přes radikální japonský metabolismus, kouzelná portugalská 30. léta až po belgický poválečný modernismus.

Na dvou stranách se tak potkávají art deco a brutalismus, stejně jako Montevideo a Melbourne. Jak série přednášek, tak kniha upozorňují na mnohotvárnost, různorodost a nevyčerpatelnost modernismu. Poslední dubnovou přednášku v CAMPu symbolicky zakončí křest publikace.

První přednáška s názvem Kořeny modernismu: Itálie proběhne 26. 2. O australské transformaci modernismu autor promluví 19. 3, cyklus pak v dubnu uzavře přednáška Tajemství modernismu: Uruguay a Argentina spojená s křtem knihy Adama Štěcha Modern Architecture and Interiors.

TEXT: RED
FOTO:IPR