KONFERENCE DOMUS 2013

KONFERENCE DOMUS 2013

Již po sedmé se konala konference DOMUS pro uživatele informačního systému DOMUS.  Společnost ANASOFT, která tuto konferenci organizovala, pozvala své zákazníky do krásných prostor historického zámku Loučeň v okrese Nymburk.

Během dvou dnů se prostřednictvím workshopů účastníci konference zabývali zejména těmito tématy:
Elektronické exporty ve smyslu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení od 1.1.2014 přestává akceptovat dosud používané tiskové sestavy. Od tohoto termínu budou akceptovány výlučně elektronické exporty následujících formulářů: Evidenční list důchodového pojištění (ELDP), Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ), Přehled o výši pojistného (PVPOJ), Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI), Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě (POS). Na praktické ukázce bylo představeno načítání dat do systému Software602 FormFiller a v neposlední řadě zasílání souborů do datové schránky ČSSZ.

Disponibilita – kontrola výdajů z fondu oprav. Prostřednictvím nové funkcionality budou mít uživatelé ještě více pod svou kontrolou fond oprav. Proces kontroly sleduje celý koloběh opravy z finančního pohledu, t.j. od jeho naplánování (rezervování), schválení, objednání až po jeho fakturaci, resp. zaúčtování výdaje. Důležitým aspektem je propojení údržby (interní nebo externí) a fondu oprav, rezervace plánovaných výdajů a kontrolní mechanizmy procesu.

Nový způsob distribuce a zveřejňování dokumentů z IS DOMUS a IS FINUS na webový portál Poschodech.cz. Náhrada tištěných zásilek ročního vyúčtování, měsíčního předpisu, přikládání reklamních prospektů, dokumenty od externích firem a možnosti dalšího využití, sledování zásilek, notifikace a potvrzení o doručení/přečtení zásilky.

SIGNATUS – nové řešení od společnosti ANASOFT vytvořené tak, aby spojovalo mobilitu, bezpečnost a jednoduchost. Je určeno k podepisování elektronických dokumentů digitalizovaným vlastnoručním podpisem a přináší několik inovací oproti zažitému způsobu podepisování, ať už papírových nebo elektronických dokumentů.

Zdroj: PR článek společnosti ANASOFT s.r.o.

–>–>

RubrikyUdálosti