Konference Building Efficiency ukázala budoucnost stavebnictví
Galerie(8)

Konference Building Efficiency ukázala budoucnost stavebnictví

Jedinečná příležitost pro oživení stavebnictví i realitního trhu. Přínos české ekonomice ve výši až 10 miliard korun ročně. Šance pro konkurenceschopnost stavebnictví, kterou lze využít, anebo propást. Každopádně nevyhnutelný trend a budoucnost evropského stavebnictví. I taková fakta a názory zazněly k nové evropské směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II) na odborné konferenci Building Efficiency v novorenesančním skvostu pražské Gröbeho vily, která proběhla 7. června 2012 u příležitosti prvního ročníku soutěže Building Efficiency Awards.

Odbornou konferenci, které se účastnilo téměř 150 odborných hostů z řad akademiků, architektů, projektantů, ekonomů a dalších profesí, zahájil náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR Michal Janeba. Pak se již konference rozdělila do dvou odborných sekcí – stavební a ekonomické. V nich se celkem 14 odborných přednášejících z oblasti stavebnictví i ekonomiky soustředilo na hlavní téma konference – evropskou směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II) a s ní spojenou strategii 20-20-20. Problematiku energeticky efektivního stavění nahlédli z různých úhlů.

Miroslav Linhart ze společnosti Deloitte v případové studii otevřel téma příležitosti pro stavebnictví a rezidenční trh, ale také otázku jejich připravenosti. Ve své přednášce připomněl, že stát (a jeho organizační jednotky) je vlastníkem až 2/3 všech kancelářských ploch v ČR a renovace 2,5 % ze stávajícího portfolia veřejných budov každý rok (jak požaduje směrnice) bude znamenat investice zhruba 3 mld. korun ročně. Na druhou stranu mohou tyto investice české ekonomice přinést ročně až 10 miliard korun, přičemž z analýz vyplývá, že až 70 % této částky by se vrátilo do veřejných zdrojů.

Komplexnost přípravy celé problematiky stavebnictví dle Strategie 2020 i implementaci Road Map pro energeticky efektivní budovy připomněl ve svém příspěvku Zdeněk Bittnar z Fakulty stavební ČVUT. „Evropský průmysl a stavebnictví musí kompletně přehodnotit své procesy, chtějí-li si zachovat konkurenceschopnost,“ připomněl mimo jiné v přednášce, v níž představil také chystaný unikátní projekt Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Ekonomický expert NERV Petr Zahradník se pak v přednášce zaměřil na příští programovací období kohezní politiky EU i jeho finanční nástroje a upozornil na úskalí spojená se snížením objemu prostředků získaných z EU v příštím období. Otevřel tím velké téma konference, a to otázku financování energetických úspor ve stavebnictví. 

Tou se ve svém příspěvku zabýval například Stanislav Kolář ze společnosti Carbon Redux, který objasnil mechanismus emisního obchodování a ukázal jeho fungování jakožto zdroje financování programů energetické efektivity budov. (Za zmínku stojí, že i konference Building Efficiency bude z hlediska emisí CO2 neutrální.) Kritické reflexi programů podpory energetické efektivity se věnoval také bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí a vysokoškolský pedagog Petr Štěpánek a s přehledem finančních možností podpory i odhadem nákladů na rekonstrukce a zateplení přišla Daniela Špirková z Ústavu managementu Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Evropskou zkušenost s programy a politikou energetické efektivity budov prezentovala mimo jiné na konferenci Soňa Římánková z Technické univerzity v Liberci, která prezentovala zkušenosti s britským systémem certifikace budov BREEAM.

Na konferenci se prezentovala celá řada projektů, které již parametry nové směrnice energetické náročnosti budov splňují anebo jdou v uvažování o moderním bydlení ještě dále. Inženýr Karel Sedláček ze společnosti Saint-Gobain, generálního partnera konference, představil koncept Multi-Komfortního domu, který vedle splnění energetického standardu pasivního domu klade zvýšený důraz i na sociální, zdravotní, estetický a ekonomický rozměr stavby. Další z moderních konceptů výstavby – tzv. aktivní dům – představil také Jiří Hirš z Fakulty stavební VUT v Brně, který je zároveň předsedou poroty soutěže Building Efficiency Awards 2012.Jednou z unikátních realizací budov v pasivním energetickém standardu byl pak projekt mateřské školy v Mariánských Lázních, který prezentoval Vincent Guillot ze společnosti Saint-Gobain, divize Rigips. Jak je na změny připraven trh fasád, objasnil ve své přednášce i další zástupce generálního partnera – Robert Mikeš ze Saint-Gobain, divize Weber.

Konference ukončená společnou diskusí odborníků u kulatého stolu nastínila všechna hlavní témata spojená s implementací evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD II). Většina účastníků se shodla na tom, že problematika energetické náročnosti budov i stavění budov s téměř nulovou spotřebou energie si zaslouží větší podporu státu i veřejnosti. „Představitelé vlády i politiků by měli v oblasti energetické efektivity budov především přijmout dlouhodobou strategii, aby dali sektoru jasný signál, kam se bude stavebnictví ubírat. Veřejnost pak pro myšlenku energetické úspornosti v budovách přesvědčí především kvalita bydlení, návratnost dodatečných investic a významné zhodnocení ceny nemovitosti do budoucna. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že s rozvojem stavení v pasivním standardu roste počet schopných realizačních firem a také klesají náklady. Jako příklad lze uvést Rakousko, kde se v současnosti navýšení nákladů oproti běžné výstavbě pohybuje jen v rozmezí 3-7 %. Nutno dodat, že i toto navýšení je dostatečně vykompenzováno nesrovnatelně vyšší kvalitou bydlení, úsporami energií i zhodnocením domu,“ říká zástupce generálního partnera konference i soutěže Building Efficiency Awards Libor Urbášek ze společnosti Saint-Gobain, divize Isover.

Většinu přednášek, které zazněly na konferenci Building Efficiency, je možné si prohlédnout na stránkách soutěže Building Efficiency Awards – http://www.beffa.eu/prednasky-building-efficiency-2012/.