Knauf Insulation uvádí na trh SMARTwall

Knauf Insulation uvádí na trh SMARTwall

SMARTwall od Knauf Insulation je fasádní izolace se speciální povrchovou úpravou silikátovým nástřikem. Minerální izolace SMARTwall splňuje ty nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci, úprava jejího povrchu snižuje čas potřebný k montáži, snižuje spotřebu lepících a stěrkovacích hmot a prašnost izolace.


Minerální  izolace  SMARTwall lze použít pro zateplovací systémy ETICS všech typů obvodových stěn rodinných, bytových i průmyslových staveb.

„Unikátní inovací jsme docílili výrazného zlepšení vlastností našich fasádních desek. SMARTwall přináší celkové zjednodušení práce s izolací. Manipulace s fasádními deskami a lamelami s nástřikem je rychlejší a mnohem příjemnější díky nižší prašnosti. Další nezanedbatelnou výhodou pro stavební firmy je úspora lepidla,“ říká k novému produktu Romana Janošová, marketingová manažerka Knauf Insulation.
            
Porovnání fasádních desek

Minerální fasádní desky SMARTwall FKD S C1 a lamely FKL C1  mají jednostrannou povrchovou úpravu silikátovým nástřikem, FKD S C2 a FKL C2 oboustrannou. Izolace jsou v celém průřezu hydrofobizované.

Na lepení SMARTwall produktů je možné použít většinu dostupných lepidel a stěrek používaných v zateplovacích systémech pro minerální izolace. Doporučuje se používat lepidla na silikátové a silikónové bázi, která nebudou zvyšovat difusní odpor celého zateplovacího systému ETICS.

„U desek SMARTwall jsme díky nástřiku eliminovali nutnost vtlačovat do minerální desky před lepením vrstvu lepidla. Stejně není při použití SMARTwall nutné vtlačovat do desky lepidlo před aplikací stěrkovací hmoty pro perlinku. U  fasádní izolace s oboustranným nástřikem trvá lepení izolantu o 25 % méně času než u klasické minerální desky. Když připočteme snížení spotřeby lepidla a stěrkovací hmoty o 35 %, vede použití desek SMARTwall k velkým úsporám času a materiálu a tím nákladů pro realizační firmy,“ dodává Milan Pokrivčák, aplikační manažer Knauf Insulation.
 
SMARTwall produkty splňují všechny výrobní parametry dle EN 13 162 a veškeré předepsané charakteristiky podle ETAG 004. Tyto výsledky je možné doložit CE Certifikátem a příslušnými protokoly.

Více informací na www.smartwall.cz

–>–>

Komentáře