Holcim přinesl zprávu o svém udržitelném rozvoji

Firma Holcim Česko se rozhodla uplatnit princip udržitelného rozvoje v celém výrobním procesu. Účelem Zprávy o trvale udržitelném rozvoji, kterou vydala, je podrobně popsat ekonomické, environmentální a sociální vlivy činnosti Holcim Česko na své okolí.

„Témata jako dodržování podnikatelské etiky nebo snižování vlivu na životní prostředí jsou agendou nejvyššího vedení a předmětem klíčových procesů, jakým je sestavování každoročního podnikatelského plánu,“ potvrdil předseda představenstva Roland van Wijnen.

Středem zájmu společnosti je v současné době snižovat emise CO2, z čehož vyplývá snižování podílu neobnovitelných zdrojů při výrobě. Při výpalu slínku (meziprodukt při výrobě cementu) je černé uhlí zčásti nahrazováno alternativními palivy. V loňském roce tak z 29 % nahradily cementárny uhlí odpadem (pneumatiky, plasty, odpad z chemických lagun). Snaží se také zvyšovat podíl strusky a popílku v cementu tak, aby nedošlo ke snížení jeho kvality. Firma dále ve spolupráci s ochránci přírody připravila plány rekultivace pískoven, v nichž těží materiál pro výrobu cementu.

Kvůli zvyšování cen vstupů, zejména energií a paliv, firma plánuje zvýšit ceny cementu o dvojnásobek inflace, tj. o 9-10 %. „Zároveň hodláme nastavit vyšší ceny u druhů cementu náročnějších na emise CO2, abychom motivovali zákazníky k nákupu těch ostatních,“ řekl Roland van Wijnen.

Zdroj: Holcim Česko, a. s.