Holcim podpořil bezpečnost na silnicích a modernizaci veřejných prostranství

Společnost Holcim Česko pokračuje i letos ve svých aktivitách v oblasti společenské odpovědnosti. Prostřednictvím soutěže „Holcim podpora pro města a obce“ mohly instituce z okolí Prachovic požádat o dotaci na podporu svých projektů. Porota, která rozhodovala o výsledcích, se skládala ze zástupců společnosti Holcim Česko, Nadace Via a zástupce Krajského úřadu Pardubického kraje z odboru životního prostředí. Na svém zasedání, které se konalo 16. června 2009, vybrala osm projektů obcí a měst. Mezi vítězné projekty byla rozdělena částka 800 000 Kč. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Holcim podpora pro města a obce“ se uskutečnilo 2. července 2009 v sídle společnosti Holcim Česko v Prachovicích.

„Holcim dlouhodobě prosazuje a finančně podporuje aktivní přístup k tvorbě, rozvoji a ochraně životního prostředí. Těší nás proto, že můžeme pomoci také cestou udílení finanční podpory projektům v regionálním měřítku. Rozhodnutí bylo nelehké, ale snažili jsme se podpořit ty projekty, které přinesou největší kvalitativní změnu v porovnání se současným stavem,“ říká Michael Suter, ředitel závodu Prachovice.

„Věříme, že si soutěž získá v regionu tradici a že budeme moci podporovat veřejně prospěšné projekty i v dalších letech,“ dodává M. Suter.

Přihlášku do soutěže „Holcim podpora pro města a obce“ mohli podat zástupci obcí a obecně prospěšných společností se sídlem v Prachovicích, Třemošnici, Heřmanově Městci, Bousově, Ronově nad Doubravou, Vápenném Podole, Seči, Míčově a Bojanově. Hodnoceny byly projekty se zaměřením na bezpečnost silničního provozu a na vznik nových a modernizaci stávajících veřejných prostranství. Nejvyšší možná podpora pro jeden projekt byla 150 000 Kč.

Do soutěže se přihlásilo celkem osmnáct projektů, z nichž porota vybrala osm, mezi které 800 000 Kč  rozdělila. Mezi oceněné projekty patří např.:
Bezpečný přechod pro chodce s mottem Vidět a být viděn, který předložila obec Prachovice. Jedná se o přechod, který se nachází na frekventovaném hlavním průtahu obce v Chrudimské ulici. Přechod je umístěn v těsné blízkosti základní a mateřské školy. Prostředky získané v soutěži budou využity na nasvícení uvedeného přechodu pro chodce a na umístění reflexních dopravních značek se světelnou signalizací.

Projekt Nechceme asfalt, chceme travičku… předložilo Rodičovské centrum Radovánek o. s. Cílem projektu je vznik nového bezpečného hřiště pro děti do tří let s možností propojení indoorových a outdoorových aktivit rodinného centra. Přístup na hřiště bude bezbariérový, mohou ho proto využívat i lidé s tělesným handicapem, maminky s kočárky a děti z mateřské školy.

Zdroj: Holcim (Česko) a.s.